vissza a főoldalra

 

 

 2016.08.12. 

Kevesen érdeklődnek a természettudományok iránt

A tanító és az óvodapedagógus a top szakok között

Közel 75 ezer hallgató felvételt nyert felsőoktatási intézménybe az általános felvételi eljárás során. A 111.219 jelentkezőből felvett 74. 652 hallgató közül állami ösztöndíjas képzésben 57. 111-en kezdhetik meg tanulmányaikat, míg költségtérítéses formában 17. 541-en tanulhatnak majd. Mely szakokra lehetett a legtöbb ponttal bekerülni, többen jelentkeztek-e pedagógusnak, a határon túl élő magyar állampolgárok is felvételizhettek magyarországi egyetemekre? –kérdeztük Stéger Csillától, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettesétől, aki elmondta, hogy határon túli magyarok is jelentkeztek a hazai felsőoktatásba.

 A 74.652 felvett hallgató az előző évekhez viszonyítva több, vagy kevesebb?

 –Mind a 2015-ös, mind a 2016-os évhez képest több hallgatót vettek fel. Tavaly ez a szám meghaladta a 72 ezret, és több mint105 ezren jelentkeztek. Idén 67.1% a felvételt nyertek aránya. Ez optimális arányszám, mert az arra alkalmas jelentkezőknek kell bejutniuk a felsőoktatásba.

 Mindig is voltak olyan szakok, melyek vonzók voltak a jelentkezők számára. Idén mely képzésekre nyertek a legtöbben felvételt?

 –Külön vizsgáltuk az állami ösztöndíjas finanszírozású formájú nappali alap-és osztatlan képzéseket. Az alapképzésekben első helyen a mérnökinformatikus képzés áll, amire 1696-an nyertek felvételt. Gépészmérnöknek 1600 új hallgató tanul szeptembertől, ezt követi a programtervező informatikus és a villamosmérnöki képzés. Ez az ezresek klubja. Alatta az általános orvos 986-tal, gazdaságinformatikus, óvodapedagógus, pszichológia, anglisztika, és a tanító. Ez így összesen a top10.

 Mely szakokra lehetett a legtöbb ponttal bekerülni?

 –Amikor a ponthatárokról beszélünk, lényeges kiemelni, hogy vannak olyan speciális képzések, mint például az ELTE-n a biológia-fizikai szakos tanárnál a nagy médiavisszhangot keltő 480-as ponthatár, ami azért alakult ki, mert erre a szakra nagyon kevesen, bár alaposan felkészültek jelentkeznek, és az utolsónak felvett jelentkező pontszáma adja meg a ponthatárt. Idén az utolsó felvett 480 pontot ért el. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre csak 480 ponttal, vagy afelett érdemes mérlegelni a biológia-fizika szakos tanár szakra való felvételt, hiszen ha lett volna még egy jelentkező az ELTE-re, akinek 380 pontja van, valószínűleg őt is felveszik, hiszen a kapacitásba befért volna. Érdemes a ponthatárok vizsgálatánál olyan szakokat nézni, ahová legalább 20 főt vettek fel. Az átlagpontszám a Műegyetem mechatronikai mérnök képzésén 474 volt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi igazgatási 456, nemzetközi biztonság és védelempolitika szakán 456 volt. Tehát ezekre a képzésekre nagyon felkészült jelentkezők kerültek be.

 Évek óta halljuk, hogy a természettudományos területek kevésbé vonzóak. Idén megtört a jég?  

–Sajnos nem. Ha összességében vizsgáljuk a természettudományi képzéshez tartozó szakokra történő jelentkezők, illetve a felvettek arányát, akkor tavalyhoz képest nincs növekedés. A biológia kivételt képez a természettudományos képzések között, arra nagyobb számban jelentkeznek a fiatalok, de a terület többi szakja iránt évek óta kevesen érdeklődnek.

 Lényeges a felvételinél, hogy ki melyik szakot jelöli meg elsőként?

 – Oda kerül be a jelentkező, ahol a sorrendben megjelölteknél eléri a kívánt ponthatárt. Az első helyre felvettek száma idén 48,4 százalék volt, ami azt mutatja, hogy kiemelt a jelentősége annak, ki melyik szakot jelöli meg elsőként.

 A köznevelés átalakításának kulcsa a jól képzett pedagógus. Többen jelentkeztek tanári szakokra?

 –Nem csak a tanári, hanem a pedagógus képzés valamennyi szakára többen jelentkeztek. A tanító, az óvodapedagógus, a csecsemő –és kisgyermeknevelő és a gyógypedagógus képzés is egyre inkább érdekli a jelentkezőket. Az előző években nem fordult elő, hogy a top szakok közt szerepeljen a tanító és az óvodapedagógus.

 Lapunk sokat foglalkozott a duális képzésekkel. Ezek mennyire népszerűek?

 – A duális képzésben öt területen – agrárképzés, gazdaságtudományok, informatika, a műszaki és a természettudományos képzésben – komoly növekedés történt a jelentkezések számát tekintve. A természettudományi terület kivételt jelent, mert azon belül 2015-ben nem indult el duális képzés. Most sikerült, mert céges partnereket vontak be a képzésbe. A legnagyobb növekedés az informatika területén tapasztalható, ahol megnégyszereződött a jelentkezők és a felvettek száma.

 A határon túl élő magyar állampolgárok is felvételizhettek magyarországi egyetemekre?

 –Bármelyik EU-s országból érkező jelentkező felvételizhet állami ösztöndíjas képzésre, más államokból érkezők csak költségtérítéses formában tanulhatnak. Határon túli magyarok is jelentkeztek a hazai felsőoktatásba.

 Akiket nem vettek fel az első körben, mikor pótfelvételizhetnek? Ők csak a költségtérítési szakokra nyerhetnek felvételt?

 – Akit nem vettek fel, azok számára a pótfelvételi újabb lehetőséget jelent. A pótfelvételi eljárás meghirdetései július 28-tól érhetők el a honlapon. A jelentkezési határidő augusztus 7. A pótfelvételi eljárás során egyetlen helyre lehet kérelmet beadni, és költségtérítéses helyek állnak rendelkezésre. Kivételt ez alól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és magyar intézmények határon túli képzései jelentenek.

 

Medveczky Attila