vissza a főoldalra

 

 

 2016.08.26. 

Magyar –szlovén együttműködés a GMO-mentes Európáért

Magyarország a „természet és hagyomány” mottó jegyében szervezte meg részvételét az AGRA szakkiállításon

Magyarország lesz a díszvendég az idei szlovéniai 54. AGRA Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron Gornja Radgonán augusztus 20-25. között. V. Németh Zsolt, a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, akit többek között a magyar-szlovén agrárkapcsolatokról, a díszvendégi státusz előnyeiről kérdeztünk, megkeresésünkre közölte: a minisztérium kiemelt figyelmet fordít a helyi termékek előállításának ösztönzésére, az értékesítési csatornák növelésére és a termékek fogyasztókkal történő megismertetésére. Természeti értékeink és ökoturisztikai kínálatunk bemutatása mellett a vásárra ellátogatók megismerhetik a Nemzeti Parki Termék védjegyrendszerét és megízlelhetik védjegyes termékeiket is.

 Mi jellemzi a magyar-szlovén agrárkapcsolatokat?

 –A magyar - szlovén kapcsolatok kiemelkedő jelentőségűek Magyarország számára, amit számos kétoldalú találkozó, aláírt egyezmény is alátámaszt. Legutóbb a 2016. január 22-ei magyar-szlovén közös kormányzati csúcstalálkozó keretében született megállapodás a két ország agrártárcái között létrehozott, az erdészet és földügyi szabályozás kérdésköreit érintően tapasztalatcsere segítését szolgáló közös munkacsoport felállításáról. Szlovénia erdőgazdálkodási tapasztalatai nagy jelentőséggel bírhatnak a jövőben Magyarország számára, tekintettel arra, hogy a klímaváltozás következtében a múltban kialakult klimatikus határvonalak eltolódnak, így Magyarország területén sok esetben a környezeti körülmények a szlovén erdőterületekéhez válnak hasonlóvá. Ugyanakkor számos egyéb területen is élénk együttműködés van minisztériumaink és társintézményeink között, melyek közül kiemelném a szlovén mézes kezdeményezések keretében történő együttműködést (Méhek Világnapja, Mézes reggeli kezdeményezés). Nagy örömünkre szolgál, hogy Szlovénia, Magyarországhoz hasonlóan, kezdeményezéseiben egyértelműen és hangsúlyosan kiáll a mézelő méhek védelmében, és megfogalmazásaiban a környezettudatos termelés mellett teszi le a voksát. Különösen elismerést érdemlő, hogy a szlovén mézes kezdeményezések a legfogékonyabb korosztály – az ifjúság – figyelmét irányítják rá a jelen problémáira és a jövő megoldásaira.

Közös célunk a mezőgazdaság fenntartható fejlődésének a biztosítása, kiváló minőségű és biztonságos élelmiszerek előállítása olyan termesztési módokkal, amelyek nem jelentenek veszélyt a környezetre és a biodiverzitásra. Ezért fontos hangsúlyoznom a szlovén partnerekkel történő együttműködést a GMO-mentes Európa kezdeményezés keretében.

 Magyar kereskedőház is nyílt Szlovéniában?  

–A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) Szlovéniában, Lendván nyitott képviseletet annak érdekében, hogy a magyar - szlovén kereskedelmi forgalom bővítését elősegítse.

 Kik mutatkoznak be ezen a kiállításon?

 –Az AGRA vásáron történő magyar megjelenést idén a Természet és Hagyomány mottóval szerveztük meg, melynek keretében hazánk mintegy 300 m2-en mutatkozik be az MNKH által felkért cégek, 22 állami erdészeti társaság, valamint 4 nemzeti park igazgatóság képviseletében (Duna-Ipoly, Hortobágy, Balaton-felvidék és az Őrség).  

A díszvendégi státuszból profitálhatunk is?

 –A vásár kiváló lehetőséget biztosít természeti értékeink, erdeink és ökoturisztikai kínálatunk bemutatására, de a Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer és védjegyes termékek, valamint az erdészeti termékek bemutatása révén tovább növelhetjük a hazai termékek nemzetközi hírnevét, hozzájárulhatunk a helyi termékek forgalmának növeléséhez. A hazai erdőgazdaságok és a nemzeti parkok bemutatkozása ugyanakkor hozzájárulhat a Magyarországra látogató turisták számának növeléséhez, az idegenforgalom bővüléséhez, az országimázs erősítéséhez.  

Milyen határon átnyúló közös tevékenységeket tudunk megvalósítani?

 –A magyarországi természetvédelem határ menti együttműködésének kiemelendő példája az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a szlovéniai Gorickó Tájvédelmi Park között megvalósuló kiváló szakmai munka, amely során a Hármashatár egészére kiterjedően természetvédelmi, ökoturisztikai és környezeti nevelési együttműködést folytatnak. Említhetném még a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületével való együttműködést, melynek keretében az egyesület által szervezett programokban vesz részt a tárca, valamint az idén először megrendezett Muravidéki Vágta rendezvény anyagi támogatásában is közreműködtünk. Az egyesület programjai kapcsán lehetősége van a muravidéki magyar agrárvállalkozásoknak a magyarországi agrárvállalkozások meglátogatására, jó példák átvételére, valamint magyar nyelvű felnőttképzéseken részt venni, továbbá kiállításokon, rendezvényeken megjelenni, termékeiket népszerűsíteni.

 Szlovénia magyarlakta területén, Lendván és Muraszombaton vannak magyar nyelvű középiskolák. Az ott tanuló diákok megismerhetik a magyarországi mezőgazdaságot? A szlovéniai magyar diákok tanulhatnak-e magyar agrár-felsőfokú intézményekben?

 –A muravidéki magyar nyelvű oktatást folytató középiskoláknak lehetősége van együttműködést kialakítani a magyar, hasonló képzést folytató agrár szakiskolákkal és ennek keretében az iskolákhoz tartozó tangazdaságok megtekintésére is sor kerülhet, valamint kérés – igény esetén magyarországi agrárvállalkozásokat is meg lehet látogatni. Szlovéniai magyar diákok tanulhatnak magyar agrár felsőfokú intézményekben.

 

Medveczky Attila