vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.05. 

A libamáj barátai

Kiállásunkkal egy hungarikum megmaradását biztosítjuk

A nemzeti értéken túl a libamáj fontos exportcikkünk. Exportunk értéke évente mintegy 40 millió euró, azaz 10-11 milliárd forint értékben viszünk ki libatermékeket, túlnyomó részben májat – közölte lapunkkal Erdős Norbert európai parlamenti képviselő.

 Képviselő úr részt vett az Európai Libamáj Szövetség „A libamáj barátai” elnevezésű találkozóján, Brüsszelben. Mit kell tudni erről a szövetségről, melyek a fontosabb célkitűzései?

 – Az Európai Libamáj Szövetség (Euro Foie Gras) 2008-ban, a hagyományosan hízott májat előállító öt európai ország: Franciaország, Magyarország, Spanyolország, Bulgária és Belgium szakmai szervezeteinek részvételével alakult meg. Célkitűzései közé tartozik a liba- és kacsamájra vonatkozó egységes fogalom meghatározása, ebből következően az egységes termékmegnevezések kialakítása, továbbá az állatjóléti követelményeknek is megfelelő állattartás és hizlalás – közte a kíméletes tömés – egységes követelményrendszerének kialakítása, egységes fellépés a szélsőséges állatvédő mozgalmak akcióival szemben, nemzetközi piaci információk megosztása, valamint rendszeres tapasztalatcsere az ágazatot érintő kérdésekben. „A libamáj barátai” elnevezésű csoport tavalyelőtt decemberben alakult Brüsszelben. Az Európai Libamáj Szövetség szervezte azon európai parlamenti képviselők részére, akik számára a hízott máj – libamáj és kacsamáj – hagyományos termelése fontos nemzeti ügy. Leginkább Magyarországon és Franciaországban jelentős e termékek előállítása, melyek mindkét államban nemzeti kincsnek minősülnek, számos esetben nemzeti jelöléssel (földrajzi árujelző vagy védjegy) védettek és számos embert foglalkoztatnak. Az első alkalommal francia és magyar képviselőkön kívül még spanyolok és bolgárok csatlakoztak. A mostani alkalommal ez a kör kibővült belga, német és román, valamint további magyar, francia és spanyol európai parlamenti képviselőkkel.

 Kik indították el ezt a kezdeményezést?

 – Az Európai Libamáj Szövetség megalakulását megelőzően is voltak konzultációk az egyes országok szakemberei között egyéb, nemzetközi baromfi-ágazati rendezvényeken. Egyes problémák – különösen az állatvédő civil szervezetek részéről érkező támadások – felerősödése, illetve megjelenése váltotta ki az igényt, hogy a hízott májjal foglalkozó országok önálló szervezet keretében tudjanak együttműködni. A francia–magyar együttműködés volt az akció alapja, de a belgák, a spanyolok és a bolgárok is azonnal csatlakoztak. Nem véletlen egyébként a 2008-as időpont. Ekkor került sor az állatvédők első komoly támadására a libamáj ellen. A „Négy Mancs” nevét ekkor ismerte meg Magyarország, hiszen a civil szervezet kampányba kezdett a libatömés betiltásáért, amelynek hatására a német Rewe csoport (Lidl és Metro áruházak) egységes bojkottot hirdetett a kifogásolt technikákat használó magyar termelők összes terméke ellen. Egyes termelők ennek hatására felhagytak a libamáj előállításával és megszakították üzleti kapcsolatukat a kifogásolt gyakorlatot tovább folytatókkal, míg mások kitartottak mellette. Végül a magyar baromfiágazat egyik legnagyobb szereplője, a Hungerit Zrt. 2008-ban megszüntette a hízott baromfi vágását, és elbocsátott 200 alkalmazottat – amit a bojkottal indokoltak. A cég 2008-as 25 milliárdos éves bevételén 2-3 milliárdos lyukat ütött a Négy Mancs akciójának következményeként életbe lépő bojkott. Hasonló akciók zajlottak le sajnos a többi uniós tagállamban és EU szinten is. Erre az érintett ágazati szereplőknek lépni kellett, az első volt a sorban a szervezet megalakítása. Szerencsére azóta mind Magyarországon, mind az EU-ban, mind világszinten konszolidálódott a helyzet. Ami Magyarországot illeti, 2009-ben újraindult a libatömés Szentesen, 2008. szeptember 1-jétől az év végéig elbocsátott 200 emberből januárban rögtön vissza is vettek 180-at. A magyar kormány határozott kiállásának köszönhetően most barátságos a légkör a liba- és kacsamáj előállítókkal kapcsolatban, sőt 2013-től védett nemzeti kincs, Hungarikum a libamáj. Nemzetközi szinten pedig jelentős eredmény, hogy 2014-ben a szabadkereskedelem elvére hivatkozva Kalifornia Állam szövetségi bírája eltörölte az állam kormányzója által még néhány évvel azelőtt a libamáj forgalmazására bevezetett tilalmat.

 Mit gondol, miért indul el Magyarországon és Európában is kampány a libamáj ellen?

 – Mindenféle alapos szakmai, tárgyi tudást nélkülöző, de aktív, a bármi ellen tiltakozást „trendi”-nek tartó embereket (csoportokat) könnyű olyan tevékenységek ellen felhasználni, amelynek sem hátteréről, sem technológiájáról, sem gazdasági jelentőségéről nem rendelkeznek információval, azonban érzelmileg könnyű elutasítást kiváltani. Ön is láthatott számos „sokkoló” videót a libák töméséről, de érdekes módon tudományos magyarázatot nem fűztek hozzá, miért is probléma ez az állatok számára. Érdekes módon elsősorban Nyugat-Európában, de más országokban is az állatvédő civil szervezeteknek nagyon komoly szükségük van a pénzügyi támogatásra, ezért érdekük minél nagyobb botrányok kirobbantása, hogy a lehető legtöbb forráshoz jussanak. Ezen felül számos élelmiszer-ipari cég száll be jelentős pénzösszegekkel egyes kampányok támogatásába, hiszen adott termékcsoportok érzékelhető csökkenése a piacon komoly bevétel-növekedést eredményezhet ezeknek a cégeknek. Különösen akkor, ha az ő konkurens termékeikre nem terjed ki a tiltakozó kampány.

 Azt mondják sokan, hogy állatkínzás a libák tömése. Mi erről a véleménye?

 – Erre vonatkozóan számos tudományos vizsgálatot folytattak, melyek eredményei ezt nem támasztják alá. A vizsgálatok több területet (anatómia, élettan, etológia) is érintettek, és eredményük egybehangzóan ellentmond az állatkínzásnak. Gazdasági téren is könnyen belátható, hogy állatkínzás eredményeként nem lehet jó minőségű terméket előállítani, hiszen a valóban szenvedő állat húsának megváltozik a szerkezete, textúrája, így a minőség romlik. Hangsúlyozni kell, hogy a hozzáértés, a gyakorlat, a kialakított technológia betartása, a megfelelően nemesített fajták használata elengedhetetlen feltételei az állatjóléti feltételeknek megfelelő hízott máj előállításnak.

 A kampány mögött csupán állatbaráti megfontolások húzódnak, vagy gazdaságpolitikai érdekek is?

 – Az előzőekben is utaltam már rá, hogy minden jel szerint számos esetben gazdaságpolitikai megfontolások állnak a háttérben. Mivel ezzel kapcsolatban bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, ezt csak feltételezés szintjén lehet kezelni. Érdemes lenne azonban tüzetesen megvizsgálni a libamáj és kacsamáj termékekkel konkurens termékek gyártóinak üzleti forgalmát, különösen az állatvédelmi botrányok alatti időszakokban.

 A hízott libamáj 2013-ban lett Hungarikum. Ezt miként lehet megvédeni Brüsszelben?

 – Az EU a hízott máj előállítással kapcsolatos részletes jogi szabályozást tagállami hatáskörben tartja. Az EU csak általánosan betartandó állatvédelmi szabályokat fogadott el ezen a területen. A magyar és a hízott májat előállító többi ország jogi szabályozásával nem ellentétes a tevékenység. Egy 2011-ben benyújtott írásbeli kérdésére válaszolva az Európai Bizottság elismerte, hogy a szakszerű és kíméletes libatömés az uniós szabályozás értelmében jogszerűen folytatható. Összefoglalva, mivel elsősorban a tagállami szabályozásnak kell megfelelni, az igaztalan támadások kivédése mellett azért is harcolnunk kell, hogy ez a terület továbbra is maradjon a tagállamok hatáskörében. Így nem fordulhat elő, hogy az EU szintjén hozzá nem értő, a tevékenységben nem érdekelt, de agresszív kampánynak alávetett többség valamiféle tiltást vezethessen be. Ez azért is fontos, mert az esetleges uniós tiltás esetén a fennmaradó kereslet miatt a tevékenység olyan EU-n kívüli országokba helyeződne át, ahol a kellő szabályozás, ellenőrzés és hozzáértés hiányában valóban felmerülhetnek komoly állatvédelmi aggályok.

 A libamáj melletti akcióval a magyar gazdákat is védik?

 – A magyar gazdák védelmét jelenti a hízott máj előállítás lehetőségének fenntartása, hiszen az ezzel foglalkozó emberek esetében sok esetben generációkra visszamenően ez a tevékenység jelentette a megélhetést. A tevékenység jelenleg is olyan régiókra jellemző, ahol nehéz más foglalkoztatást biztosítani az ott élők számára. Legfrissebb adataim szerint a liba- és kacsamáj előállításának a gyakorlata 20-25 ezer ember megélhetését biztosítja (törzstartók, előnevelők, tömők, feldolgozó üzemi alkalmazottak stb.). A tényleges hízott máj termelés 2014-ben 1500 tonna libamáj és 1250 tonna kacsamáj volt. Ez a szint évről évre hasonló, bár hosszabb távon a libamáj inkább visszaeső, a kacsamáj inkább növekedő tendenciát mutat. Jelenleg 11 exportengedéllyel rendelkező, hízott májat előállító vágóüzem működik Magyarországon, ebből 4 nagy, illetve 7 kis-vagy közepes méretű. Az exportunk aránya mintegy 80%-os ezen a területen. Ebből 1100-1200 tonna libamáj, míg 500-600 tonna kacsamáj. A magyar kivitel célterülete elsősorban Franciaország – ide exportáljuk a teljes mennyiség 2/3-át, továbbá Belgium, míg Európán kívül Japán (10%) és Izrael. A libamájexportunk éves értéke mintegy 8 milliárd forint, a kacsamájé pedig 2 milliárd forint. Ehhez társult a magyar gasztroágazat most még nagyon kicsi, de dinamikusan növekvő megrendelése. A magyar gasztrokultúra egyik alapterméke a grillezett libamáj, főleg előételként szolgálják fel. Nincs szinte olyan Michelin-csillaggal vagy Gault-Millau jelzéssel rendelkező étterem, amely ne tartana libamájat a kínálatában. A libamáj tehát meghatározó eleme az európai és több tagállam hazai gasztronómiájának. Célom, hogy a libamájat újra az őt megillető helyre helyezzük a magyar gasztrokultúrában. Több olyan rendezvényre van szükség, ahol a hagyományosan elkészített libamájat lehet népszerűsíteni – mind hazai, mind nemzetközi szinten. A jövőben ezért – többek között ezen a területen is – szorosan együttműködök a Magyar Gasztronómiai Egyesülettel – ennek magam is tagja vagyok – és a Baromfi Terméktanáccsal.

 Miként érveltek ön és képviselőtársai a libamáj mellett?

 – Először is az Európai Unió egyik legfőbb célkitűzése a kulturális sokszínűség fenntartása és további erősítése Európában. A hagyományos úton előállított hízott máj egy magyar nemzeti kincs és az európai sokszínű kultúrát gazdagítja, ezért védelemben kell részesíteni. Magyar részről a 2013-as hungarikummá nyilvánítás megfelelő lépés volt. Az EU-ban is törekednünk kell arra, hogy ez a termék minél több, kulturális örökségünket felsoroló, uniós listán szerepeljen. Másodszor, már említettem, hogy a liba- és kacsamáj előállításának a gyakorlata több tízezer embernek ad munkát és megélhetést. Amennyiben a családjukat is számításba vesszük, a magyar vidék népességnek már számottevő része tartozik e körbe. Brüsszelben elsősorban azért harcolok, hogy a méltán elismert uniós Közös Agrárpolitika célkitűzései Magyarországon is maradéktalanul megvalósuljanak. E politika második legfontosabb célja a gazdálkodók életszínvonalának megerősítése, ezért legyen szó egy sertéstartó gazdáról, üvegházi művelést végzőről, méhészről vagy történetesen libamáj előállítóról, nekem az ő életkörülményeik javításáért kell küzdenem nap mint nap. Hozzáteszem, hogy számos üzem hátrányos helyzetű kistérségben működik, ezért a munkahelyek megtartása és újak teremtése szempontjából is fontos ez a kiállás. Harmadszor, mindig meghívom képviselőtársaimat az Európai Libamáj Szövetség különböző eseményeire – itt elsősorban az európai parlamenti képviselőknek szóló „A libamáj barátai” találkozókra célzok –, hogy maguk is ismerjék meg az ágazat eredményeit és kihívásait, valamint tartalmas gasztronómiai élményeken keresztül a termékekben rejlő komoly lehetőségeket.

 Hogyan lehet a hagyományosan elkészített libamájat népszerűsíteni hazánkban és Európában?

 – Említettem már, hogy több rendezvényt szeretnék mind az EU-ban, mind Magyarországon, ahol a hagyományosan elkészített liba- és kacsamájat népszerűsíteni lehet. Komoly lehetőséget látok a gasztrokultúra terén. Ezenfelül törekedni kell a hazai tenyésztőknek és feldolgozóknak a rendelkezésre álló uniós vidékfejlesztési támogatások minél nagyobb arányban történő felhasználására. A közelmúltban itthon elfogadásra került a Víziszárnyas Stratégia, amely alapján, négy területen: a tenyésztés, a feldolgozás, a különböző beruházások és hitelek, valamint a marketing területén lehet jelentősebb uniós és magyar forrásokhoz – döntően vidékfejlesztési forrásokból – hozzájutni. A marketing kérdését külön kiemelném, hiszen az EU-ban tavaly decemberben lépett hatályba az új agrármarketing rendelet. Ez egyrészt egyszerűsíti a rendszert és könnyíti a támogatások lehívását, másrészt jelentősen megemeli a rendelkezésre álló uniós forrásokat. Például a tavalyi kb. 65 millió euróval szemben és idén már 110 millió euró áll rendelkezésre az uniós agrártermékek reklámozására az uniós belső piacon és a harmadik országokban. Ösztönzöm az ágazati szereplőket, hogy minél nagyobb arányban pályázzanak a promóciós támogatásokra. A minőségi magyar élelmiszereknek leginkább a jó reklám kell.

 Lesz folytatása ennek a találkozónak?

 – Az európai parlamenti képviselők számára szóló „A libamáj barátai” csoport általában évente szervez találkozókat. Ekkor összegyűlünk, gondoskodunk számos új tag felvételéről és megvitatjuk az elmúlt időszak eredményeit és az előttünk álló kihívásokat. Természetesen, amennyiben támadás éri az ágazatot vagy valamilyen egyéb probléma merül fel, szoktunk rendkívüli találkozókat tartani. A szövetségünk erejét mutatja, hogy például tavaly sikerült megakadályozni az előírásszerűen előállított libamáj európai parlamenti éttermekből történő kitiltását, amelyet zöld, kommunista és liberális parlamenti képviselők kezdeményeztek. Erre a közös sikerre nagyon büszke vagyok.

 

Medveczky Attila