vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.05. 

Pereskedik a Kovászna megyei prefektus

A prefektúra fontosságát igazolandó sajtótájékoztatót tartott Sebastian Cucu, Kovászna megye kormánybiztosa. Mint fogalmazott, sokan megkérdőjelezik az általa irányított intézmény szükségességét, éppen ezért fontosnak tartja, hogy beszámoljon tavalyi tevékenységükről. Kiderült: tavaly is szorgalmasan perelték az önkormányzatokat – többet is, mint egy évvel korábban, s mint eldicsekedte, egyetlen pert sem veszítettek. Jobban mondva egyet igen, a himnuszpert, ám az nem közigazgatási ügy volt.

Sebastian Cucu rögtön az elején kiemelte, a prefektúra legfontosabb feladata ellenőrizni az önkormányzatok dokumentumainak törvényességét. Tavaly 21 300 határozatot, rendeletet vizsgáltak meg, ezek közül 124-et találtak szabálytalannak, 118-at visszaküldtek. Az érintettek 102 esetben eleget tettek a felszólításnak, módosították a kifogásolt passzust, ám 16 dokumentumnál ragaszkodtak az eredeti formához, így ezeket bíróságon támadta meg a kormánybiztosi hivatal. Sebastian Cucu kitért arra is, hogy pert indított további öt, székelyföldi autonóm régió létrehozatalára vonatkozó helyi döntés miatt, és szintén bíróságra került a kézdivásárhelyi Wass Albert utca elnevezésére vonatkozó határozat.

 A céhes város utcaelnevezésével kapcsolatban állította, azért nem engedélyezhette, mert Wass Albert háborús bűnös volt. Felvetésünket, hogy ezt már a román bíróság is cáfolta (2004. június 21-én a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék melletti ügyészség határozatban mondta ki: „Wass Albert elítélt cselekedetei nem sorolhatók a nemzetközi szerződésekbe foglalt bűncselekmények közé” – szerk. megj.), nem volt hajlandó tudomásul venni.

 Nem említette, de az intézmény honlapján közzétett, több mint százoldalas beszámolóból az is kiderül, a prefektúra égisze alatt működő utcanévadó bizottság nemcsak a Wass Albert utca elnevezését utasította el, de azt is, hogy a kovásznai kultúrház felvegye Ignácz Rózsa nevét, jóváhagyta ellenben a sportcsarnok Iordan Popica névre keresztelését. Indoklás egyik esetben sem szerepel.

 Ugyanebben a dokumentumban Sebastian Cucu, szorgalmát igazolandó, színes grafikonokkal bizonyítja, hogy hathatós munkájuknak köszönhetően az elmúlt esztendőben 0,07 százalékkal több törvénytelen határozatot szúrtak ki, mint egy évvel korábban.

 Sok a munka

 A beszámolóból az is kiderül, hogy a prefektúra jogászai tavaly 93 ügyet képviseltek a bíróságon. Legtöbb, 44 föld­visszaszolgáltatási ügy, 9 esetben nyertek, 8 pert elveszítettek, 26 tárgyalása folyamatban. A közigazgatási bíróságon 27 eljárást kezdeményeztek, 13 esetben számukra kedvező ítélet született, egy ügyet felfüggesztettek, 13 még nem zárult le. Vesztes ügyként egyet említenek, a különféléknél, ez vélhetően a magyar himnusz eléneklése miatt az MPP-nek kirótt büntetés, melyet eltörölt a bíróság.

 A magyar himnusz miatti kampány egyébként jócskán meggyűjtötte a prefektúra alkalmazottjainak baját, válaszolniuk kellett a hozzájuk intézett 1277 petícióra. Sebastian Cucu állítja, hogy ez minden esetben megtörtént, ám jó pár levelük visszaérkezett, és az is előfordult – emlékei szerint nem csak egy esetben –, hogy a címzett értetlenül állt válaszuk előtt, nem tudott arról, hogy ő ilyen beadványt írt volna.

 Akadozó visszaszolgáltatás

 Bármennyire igyekeztek, a föld- és erdő-visszaszolgáltatások tekintetében nem sikerült jelentős előrelépést elérniük, annak dacára, hogy a megyei földosztó bizottság tizenkétszer ülésezett. A 322 hozzájuk továbbított iratcsomóból 105-öt vitattak meg, 86-ot elfogadtak, 12-t részben, hetet visszautasítottak. Hét óvást is napirendre tűztek, de ezek közül ötöt visszautasítottak. 17 településen 110 igénylő számára hagyták jóvá a háza alatti, állami tulajdonban lévő földterület tulajdonba helyezését, összesen 40 833 négyzetméter területről van szó.

 A beszámolóból az is kiderül, hogy mostanáig Háromszéken 1 130 870 hektár földet és 126 600 hektár erdőt kaptak vissza gyakorlatilag is egykori tulajdonosaik, majd 24 000 hektár szántó és 7800 hektár erdő esetében megszületett a döntés, de nem történt meg a tulajdonba helyezés, és 20–20 ezer hektár mezőgazdaságiterület-, illetve erdőigény esetében függőben az elbírálás, a helyi, megyei földosztó bizottságokra, valamint a bíróságra vár a döntés.

 Itt említette meg a prefektus: mindent megtesznek, hogy megakadályozzák 4000 hektár erdő visszaszolgáltatását a Mikes grófoknak.

 A föld- és erdőterületek visszaszolgáltatásának határidejét meghosszabbította ez év végéig a kormány, az államosított ingatlanokét azonban nem, a megyében még 476 ilyen megoldatlan ügy van, a prefektus szerint az összes Sepsiszentgyörgyön. Emiatt meg is büntette a város polgármesterét, aki arra hivatkozva, hogy nem az ő mulasztásuk a késlekedés, megtámadta a bírságról szóló prefektusi döntést. A per időpontját még nem tűzték ki.

 

Farkas Réka

Háromszék