vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.05. 

15 éves a Nemzetközi Visegrádi Alap

A visegrádi országoknak jóval nagyobb a súlya az Európai Unióban

Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) az 1991 óta létező visegrádi együttműködés egyetlen intézményesített nemzetközi szervezete. 2000-ben alapították, fő célja a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatása. Ennek eszköze az Alap által kidolgozott pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amely nyitva áll minden, a négy ország bármelyikének állampolgárságával rendelkező személy, vagy az ezen országok bármelyikében bejegyzett civil szervezet előtt. Altusz Kristóf helyettes államtitkárt az együttműködési lehetőségekről, az Alap költségvetéséről, a nemzeti sérelmekről, a közös határrendészetről kérdeztük.

 December közepén került sor a „Central Europe. Granted. 25 years of Visegrad Cooperation, 15 years of the International Visegrad Fund” című konferenciára. Mi a 2000-ben alapított Visegrádi Alap fő célja, és eszközrendszere?

 – Közép-Európa négy államát a közös történelmi örökségeken túl komoly stratégiai, külpolitikai és gazdasági érdekek kötik össze. A visegrádi együttműködésnek meghatározó jelentősége van hazánk számára. Ennek az együttműködésnek az egyetlen intézménye az a Nemzetközi Visegrádi Alap, ami átfogó ösztöndíjrendszert működtet, pályázatokat fogad be, és a V4-en belüli kohéziónak, legfőképpen a civil kapcsolatok erősítésének központja. Az elmúlt 15 évben mintegy 1500 magyar kezdeményezésű projekt, ösztöndíj részesült támogatásban a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül.

 Jelenleg a V4 országok milyen szinten állnak a versenyképesség fejlesztése, az oktatásban való együttműködés és a kölcsönös turizmus fejlesztése területén?

 – Előbb az oktatást említettem, de természetesen az Alap által támogatott területek eléggé szerteágazóak. Ilyen terület a kultúra, a művészet, a tudomány, a kutatás, a turizmus, az esélyegyenlőségi és integrációs, illetve a sportolási programok, a határ menti együttműködések, és az ifjúsági csereprogramok. A sport területén három éve sikerült elindítani – ami az Alap tevékenységének látványosabb része – azt a kerékpárversenyt, ami Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot köti össze. Ez a profi verseny kapcsolatot teremtett az egyes országok kerékpárszövetségei között, és már elég jelentős a médiavisszhangja is. Úgy működik a pályáztatási rendszer, hogy egyedül egy ország nem pályázhat – tehát a négy tagállamnak, de minimum két tagországnak közös pályázatot kell benyújtania egy adott projektre. Ez természetesen előrevetíti azt is, hogyha oktatási témában nyújtanak be pályázatot, akkor egy közös nevezőt kell megtalálni az adott kérdésben pl. a cseh–szlovák, cseh–lengyel vagy magyar–szlovák viszonylatban. Így olyan pályázat nem lesz sikeres, ami kizárólag nemzeti érdeket szolgál, mert cél a békés együttélés elősegítése.

 Minden egyes visegrádi ország ugyanakkora összeget tesz bele a közös kasszába?

 – Pontosan. Jelenleg a Nemzetközi Visegrádi Alap költségvetése 8 millió euró, amit egyenlő arányban fizetnek be a tagállamok. Sajnos vannak olyan projektek is, amelyeket a túljelentkezés miatt nem tudunk támogatni.

 A V4 Alap tehát többet jelent a kormányközi együttműködésnél?

 – Így van. A visegrádi négyek csoportja alapvetően politikai, gazdasági regionális együttműködési forma. Gondolhatunk a külügyminiszterek, a miniszterelnökök rendszeres találkozóira, s arra is, hogy az Európai Tanács ülése előtt szintén egyeztetik álláspontjaikat a visegrádi országok kormányfői. Az Alap pedig kifejezetten a civil együttműködésre fókuszál, arra, hogy megismerjük egymás kultúráját, történelmét, tudományos életét, és fejlesszük is pályázati támogatással, hogy szorosabb legyen a kapocs a négy ország polgárai között.

 Ha már a történelemről beszélünk, Sväty Stefant, IV. Vojtechet vagy Ludovít Velkyt (Szent István, IV. Béla és Nagy Lajos királyokról van szó), is szlovák királyként emlegetik, no meg Csák Mátét, Bél Mátyást, Benyovszky Móricot is kisajátították. Ez nem okoz problémát?

 – Bízom benne, hogy idővel ezt a problémát orvosolni tudjuk. Amennyiben a történelmünket vizsgáljuk, akkor jól tudjuk, hogy a határok sokszor megváltoztak, leginkább a trianoni döntés után. Ilyen szempontból a lengyelekkel nekünk kevesebb súrlódási pontunk van, mint a szlovákokkal. Azért vagyok bizakodó, mert éppen a közös pályázatok révén sikerülhet a történelmet oly módon feldolgozni, hogy objektívebb képet kapjunk.

 A visegrádi országok közt léteznek politikai feszültségek, gondolhatunk arra, hogy Szlovákia miként viszonyul a kettős állampolgársághoz. Ezek a feszültségek nem rontják a térségbeli kapcsolatépítést?

 – Ezeket nem feszültségeknek nevezném. Ha jelen pillanatban a közös együttműködésünkről beszélünk, akkor jóval nagyobb a szolidaritás a visegrádi országok között, mint a feszültség. Természetesen a nemzetpolitika területén különböző megközelítési formák léteznek. A V4-országok regionális együttműködése arra is jó, hogy az ilyen kérdéseket belső körben meg lehessen vitatni. A migrációval kapcsolatos közös fellépés, a határrendészeti együttműködés, amit a magyar–szerb és a magyar–horvát határon tapasztaltunk, a szlovén–horvát határon létrejött komoly V4-es szolidaritás a négy országot egységes platformra helyezi. Az európai kihívásokra erős V4-es álláspontot tudunk felmutatni. A visegrádi országoknak jóval nagyobb a súlya az EU 28-akon belül, mintha egyesével lépnénk föl a kötelező kvóta kérdésében.

 

Medveczky Attila