vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.12. 

A vagyon-visszaszolgáltatás nem lezárt fejezet

A diktatórikus rendszer erőszakkal államosította, majd négy évtizeden keresztül saját elképzelése szerint használta az egyházak vagyonát

Az egyházak állami finanszírozásának kérdését a következő időszakban jogszabályi változtatásokkal le kell zárni – jelentette ki Marek Madaric szlovák kulturális miniszter. Szlávik Antal hidaskürti plébános úgy véli, az állam és az egyház szétválása előbb-utóbb bekövetkezik. Az előnye, hogy az egyház semmiképpen sem függne az államtól. A hátránya, hogy bizonyos megrázkódtatásokkal jár, mert valamiféle egyházi adót be kellene vezetni, s a hívek ehhez nincsenek hozzászokva.

 Madaric közölte, főként a katolikus egyház volt az, amely a finanszírozási vita keretében egy újabb restitúció kérdését nyitotta meg, miközben a vagyon-visszaszolgáltatás már egy végleg lezárt fejezet. Plébános úr, valóban végleg lezárt fejezetről beszélhetünk?

 – Két restitúciós törvényt is megszavaztak már Pozsonyban. A másodikban az szerepel, hogy ezzel az egyházak restitúciója lezárult. Ennek kapcsán mondta a kulturális miniszter, hogy a restitúciónak nem lesz már folytatása. Viszont az államnak is tudnia kell, hogy nem adtak mindent vissza az egyházaknak. Nagyon sok olyan kitétel volt a törvényben, amit nem adtak, és nem is adhattak vissza. Például azokat a területeket, amelyeken iskolai, egészségügyi, sportlétesítmények vannak. Az is a kitételben szerepel, hogy a beépített területeket sem adják vissza. Tehát a szlovák kormánynak tudnia kell, mikor hozzányúl az egyházak finanszírozásának megváltoztatásához, hogy nagyon sok ingatlant nem adtak vissza.

 Tiltakoztak is ez ellen az egyházak?

 – A katolikus egyház azért nem tiltakozott, mert ha az állam ezeket az ingatlanokat visszaadta volna, akkor nem tudta volna pótolni ezeket a létesítményeket. Mi meg nem akartuk, hogy egy rendelőintézet, vagy egy kórház megszűnjön főleg a magyarok által lakott térségben. Tudni kell, hogy nem az egyházak kérésére vezették be évtizedekkel ezelőtt a jelenlegi finanszírozási módot. A diktatórikus rendszer erőszakkal államosította, majd négy évtizeden keresztül saját elképzelése szerint használta az egyházak vagyonát. Amikor a II. világháborút követően a kommunisták elvették minden ingatlanunkat, 1949-ben iktatták törvénybe az egyházi központok támogatását, a papi fizetések állami folyósítását, abból kiindulva, hogy vagyon nélkül az egyházak nem tudják magukat eltartani. Az egyház azért sem tiltakozott, mert kapott készpénzt. Most viszont, amikor el akar válni az állam az egyháztól, akkor a tárgyalásoknál meg kell említeni azt, hogy a restitúció nem lezárt fejezet. S azt sem mondhatják: mindent visszaadtunk, s ezek után az egyházak működjenek önállóan. Mi meg azt hangoztatjuk: igen, volt restitúció, de nem adtak mindent vissza. Valószínűleg nem is akarnak mindent visszaadni, de elképzelhető egy olyan megoldás, hogy az államnál maradt területekért, ingatlanokért, épületekért anyagi kárpótlást ad a kormány az egyházaknak. Így történt ez Csehországban is, ahol hatalmas anyagi kártérítést adtak az egyházaknak. Hogy mi lesz a szlovákiai tárgyalások eredménye, azt előre nem lehet tudni. De az számunkra elfogadhatatlan, hogy eddig kaptunk anyagi támogatást, s holnaptól nem kapunk egy centet sem.

 Sokan mondják, hogy a katolikus szinte államegyház Szlovákiában. Ha ez igaz, akkor miért kardoskodik a minisztérium az állami finanszírozás csökkentése mellett?

 – Nem a minisztérium vetette föl először ezt az ötletet. Egyes politikai erők régóta napirenden tartják az állam és az egyház anyagi szétválasztását, s most a Smer, a kormányzó párt is beállt azok közé, akik ezt szeretnék elérni. A kezdeményező a Sas-pártból kiszakadó liberális, ellenzéki Skok volt. Ez a párt 2015-ben az állam és az egyház pénzügyi szétválását kezdeményezte. A párt célja az aláírásgyűjtéssel azonban nem népszavazás kiírása volt a kérdésben, társadalmi támogatást szeretett volna csupán egy törvényjavaslat előterjesztéséhez. Az a Daniel Krajcer is részt vett az új párt alapításában, aki az egyház és az állam pénzügyi szétválásának kérdését még kulturális miniszterként megnyitotta, ellenzéki képviselőként pedig korábban ennek konkrét modelljét is bemutatta. Szerintük az lenne az igazságos, ha az egyházakat az állam semmilyen formában sem támogatná. Valóban ,Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, ahol a lakosság 85–90%-a tartozik valamilyen felekezethez, az egyházakat a hívek tartják el. A nyugati modellek azonban nem ültethetők át egy az egyben az itteni viszonyokra. Nyugaton ugyanis nem volt, ami nálunk: négy évtized kommunizmus. Ezért, ha el akar is válni az állam az egyháztól, az nem mehet egyik napról a másikra. Szükséges egy olyan átmeneti időszak, amely alatt az egyházak ki tudják dolgozni saját módszereiket anyagi szükségleteik biztosítására. Úgy vélem, hogy a választások előtt biztos nem történik meg az állam és egyház szétválasztása, mert akkor a Smer szavazókat veszítene. Amennyiben megtörténne a szétválás, azt a katolikus egyház valamilyen módon, de túléli. Az állam és az egyház előbb-utóbb úgyis bekövetkezik. Van ennek előnye és hátránya is. Az előnye, hogy az egyház semmiképpen sem függne az államtól. A hátránya, hogy a szétválás bizonyos megrázkódtatásokkal jár, mert valamiféle egyházi adót be kellene vezetni, s a hívek ehhez nincsenek hozzászokva, ennek nálunk nincs semmilyen hagyománya, s leginkább a kisebb egyházak fizetnének rá. Nagyon sok adót kell így is fizetni a Felvidéken élőknek, és bizony sokan lesznek, akik nem szeretnének az egyház felé is adózni. Ez tény, és ezt be kell látniuk a liberálisoknak és a szocialistáknak is.

 

Medveczky Attila