vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.12. 

Kopernikusz nyomában

Fókuszban a földmegfigyelés

A hazai űripari és a földmegfigyelési, távérzékelési szakterület képviselői találkoztak a Magyarország Európai Űrügynökséghez való tavalyi csatlakozása nyomán megnyíló lehetőségekről szóló információs rendezvénysorozat második állomásán, január 20-án, Budapesten. Milyen feltételekkel csatlakozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a különböző projektekhez? Mekkora összeg áll az űrtevékenységben érdekelt magyar kutatók rendelkezésére? Mit jelent a földmegfigyelés és mekkora a verseny ezen a területen a közép-kelet-európai régióban? – kérdeztük Dr. Tari Fruzsinát, a Magyar Űrkutatási Iroda vezetőjét.

 Milyen előnyökkel jár Magyarország számára az Európai Űrügynökséghez való csatlakozás?

 – Csatlakozásunk nagy jelentőségű az űrszakma, de főleg az ipari szereplők számára, mert ezáltal bekapcsolódhatunk az Európai Űrügynökség által összefogott programokba. Az Európai Űrügynökség egyrészt a 22 tagállam és további együttműködő államok részvételével valósít meg tudományos célú küldetéseket, másrészt a mindennapi élet számára fontos űrtechnológiai fejlesztéseken dolgozik. Ezeket a feladatokat a nemzeti hozzájárulásokból finanszírozza. Azt is garantálja, hogy amekkora hozzájárulást befizet az adott ország, abban az arányban részt is vehet a programokban. Magyarország Európai Űrügynökséghez való csatlakozása lehetőséget teremt a magyar űripar számára, hogy részt vegyen ezekben a programokban.

 A hazai kis- és középvállalkozások milyen feltételekkel csatlakozhatnak a különböző projektekhez?  

– A programokban való részvételhez elég szigorú és magas szintű követelményeket tartalmazó szabványrendszernek kell megfelelni. A közös európai űripari szabvány (ECSS) ingyenesen elérhető, viszont tartalma még a katonai célú fejlesztési szabványoknál is szigorúbb. Az új belépő vállalkozásoknak eleinte nagyobb befektetéseket kell véghezvinniük egyrészt a szakmai feltételekhez való felkészültség terén, másrészt meg kell tanulniuk azt a pályázási folyamatot, ami az Európai Űrügynökség keretein belül működik. Az új belépők segítése érdekében és a meglévő ipar továbberősítéséért – 6 éves átmeneti periódusra – egy úgynevezett Felzárkóztatási Munkacsoport jött létre, melynek fő feladata a kizárólag hazai pályázók számára elérhető pályázati rendszer működtetése. A pályázati kiírásokhoz, feltételekhez bárki hozzájuthat, ha regisztrál az űrügynökség internetes oldalán (emits.esa.int). Megjegyzendő, hogy ez világszinten egy szűk szakmai kör, így már néhány új belépő is nagymértékű változást képviselhet a szakterületen. Ha egy cég érdeklődik a belépés iránt, célszerű felvennie a kapcsolatot azokkal, akik már az űripar vagy űrkutatás területén dolgoznak. Első lépésként akár referenciával rendelkező cég alvállalkozójaként is el lehet indulni, így a tanulási időszak és a szakma bizalmi jellege miatt szükséges kapcsolatrendszer kiépítése lerövidíthető. Természetesen első lépésként érdemes megkeresni a Magyar Űrkutatási Irodát.

 Azt lehet-e már tudni, hogy mekkora összeg áll az űrtevékenységben érdekelt magyar kutatók rendelkezésére?

 – A kötelező programrészhez 5 millió eurót fizet be Magyarország évente. Emellett léteznek a választható programok. A kötelező programban való részvételhez képest az igazi gazdasági haszon és a nagyobb megtérülés a választható programokban van, ezekre azonban még nem iratkoztunk fel. Az Európai Űrügynökség javaslata az, hogy ugyanannyi összeggel iratkozzunk fel a választható programokra, mint amennyivel a kötelezőkben részt veszünk, bár ha minden választhatóba minimum összeggel fizetnénk be, akkor csak a választható programokra 13 millió eurót kellene befizetnie Magyarországnak. Persze, ha az Európai Űrügynökség 4 milliárd eurós költségvetését vesszük figyelembe, akkor ez nem is olyan nagy összeg. A fő szabály szerint minden tagállam részt vesz minden választható programban, kivéve, ha külön jelzi, hogy valamelyik programba mégsem kíván bekapcsolódni. Az Európai Űrügynökség elvárása, hogy a 2016 decemberében esedékes miniszteri szintű tanácsülésen jelentsük be, hogy milyen választható programokban, milyen összeggel kívánunk résztvevőként bekapcsolódni. Azért fontos, hogy részt vegyünk a választható programokban, mert csak azokban a témakörökben pályázhatnak a magyar ipari szereplők, kutatóhelyek. Kiemelném, hogy az Európai Űrügynökség programjaiban nagyobb hangsúlyt kapnak a vállalkozások, mint a kutatóhelyek, ezért külön feladatunk, hogy megtaláljuk, miként lehet a magyar űrkutatás helyzetén javítani részben az Európai Űrügynökségen keresztül, részben más megoldásokkal.

 Az Európai Unió a 2014–2020 közötti időszakban a zászlóshajó programok közé emelte a földmegfigyelést. Ilyenkor legtöbben a meteorológiai előrejelzésekre gondolnak. Ennél többről van szó?

 – A meteorológiai műholdak fejlesztése szintén tipikus földmegfigyelési programelem, de valóban nem az egyetlen terület. Az Európai Űrügynökség meteorológiai műholdat nem az Európai Unió programjai keretében, hanem elsősorban az EUMETSAT részére gyárt. Az EUMETSAT ugyanis az az európai meteorológiai műholdas szervezet, amellyel az Országos Meteorológiai Szolgálat is kapcsolatban áll.

 Mit lehet tudni a Copernicus földmegfigyelési programról?

 – Ez az Európai Unió saját földmegfigyelési programja, amelynek jelentős része földmegfigyelési műholdak fejlesztéséből és üzemeltetéséből áll. A program szintén az Európai Űrügynökség keretei között valósul meg úgy, hogy az Európai Unió a megrendelő, és az Űrügynökség a feladat végrehajtója. Ezen belül épül meg a Sentinel műholdcsalád, amelyből kettő már pályára állt. Az egyik egy radar, a másik egy optikai földmegfigyelési műhold. Ezek a Föld felszínét és a felszíni változásokat tudják pontosan feltérképezni, ezáltal képesek az erdőborítottság és a talajszennyezettség mérésére, valamint a talajösszetétel vizsgálatára is. A katasztrófavédelem terén például egy árvizes területet lehet pontosan körülhatárolni ezekkel a műholdakkal. Az Európai Űrügynökség számos további műholdat tervez. A következő műhold, amely várhatóan pályára áll, a légkör megfigyelésére lesz alkalmas. A műholdcsalád tervezésekor az is cél volt, hogy egy műholdtípusból ne csak egy, hanem lehetőség szerint 2-4 darab álljon pályára, mert ezzel lényegesen lecsökken a visszatérési idő (gyakrabban készül felvétel ugyanarról a területről). Ezek a műholdak természetesen Magyarország fölött is rendszeresen elhaladnak. A Copernicus programban január eleje óta a Magyarország területéről készült optikai űrfelvételek is ingyenesen elérhetőek.

 Régiónkban Magyarországot hová sorolná a földmegfigyelésben és az űrkutatásban elért eredmények területén?

 – Magyarország az űrkutatás területén rendkívül sikeres a régióban, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban kevesebb volt a területre jutó állami támogatás, mint a környező országokban. Románia három, Csehország pedig hat éve tagja az Európai Űrügynökségnek, ami önmagában is jelentős eltérést jelent a szakterület támogatásában. Jelenlegi szaktudásuk miatt ezek az államok egyben a fő versenytársaink is. Földmegfigyelési témában az alkalmazási oldalon eredményeink kiválóak, meghaladják a régió színvonalát. Az űrkutatásban olyan világszínvonalú termékeket tudunk most is gyártani, amelyekkel biztosítottnak látom az Európai Űrügynökséghez való csatlakozásból származó előnyök kiaknázását. Annak érdekében, hogy a hazai űrkutatás a jövőben is versenyképes maradhasson, a szakterületet folyamatosan támogatnunk kell.

 

Medveczky Attila