vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.19. 

A kőbányaiak már büszkék városrészükre

Soha annyi fejlesztés nem indult kerületünkben, mint 2015-től

A Magyar Fórum felkeresésére Kovács Róbert polgármester beszélt a lokálpatriotizmus megerősödéséről, a már megvalósult, és tervbe vett fejlesztésekről, a közbiztonság helyzetének javulásáról, a szociális védőháló erősítéséről és az egészségtervről.

 Több mint egy év telt el újraválasztása óta. Mire a legbüszkébb?

 – Arra, hogy Kőbánya polgárai igazi közösséggé kovácsolódtak. Egyre több lakosnak válik fontossá, hogy itt született, itt él, tehát, hogy kőbányai. Számos olyan közösségfejlesztő programot szerveztünk, amelyek a helyi identitást erősítik. Olyan kiadványokat jelentettünk meg, például a Kőbányai Kalendáriumot, ami közelebb viszi kissé a várost az emberekhez. Ma már egyre többen büszkék arra, hogy ide tartoznak. Azért fontos ez, mert sajnos nagyon sokáig úgy tekintettek Kőbányára, mint Budapest egyik lepusztult kerületére. A változás köszönhető a fejlesztéseknek és annak, hogy a döntések középpontjába az itt élőket helyeztük. Korábban nagyon sok problémát képtelenek voltak elődeink orvosolni.

 Melyek voltak ezek a problémák?

 – Még felsorolni is nehéz. Nagyon kritikus volt a közterületek állapota. Volt olyan időszak, mikor fél évig nem ürítették ki a közterületeken lévő szeméttárolókat. Ma már ez nem fordulhat elő; meggyőződésem, hogy Budapest egyik legtisztább kerületévé vált Kőbánya. Nyilván minden kerületnek, így a tizediknek is vannak olyan pontjai, amelyekre még nem lehetünk büszkék – s ezeken a területeken fejleszteni kell. Gondolhatunk a nagyon rossz állapotban lévő Kőbánya-Kispest metróvégállomásra, vagy a Kőbánya Alsó vasúti megállóra, melyek fejlesztési tervei elkészültek. Korábban a város számos pontján komoly gondot jelentett a rossz közbiztonság. Mára a kerületi lakosság 50%-ának a biztonságát térfigyelő kamerák őrzik, s a lépcsőházakba is kamerákat telepítenek a társasházak az önkormányzat támogatásával. Ennek meg is lett az eredménye: Kőbányán történt a legkevesebb lakásbetörés az elmúlt időszakban Budapesten. Siralmas állapotban voltak az egészségügyi ellátórendszereink, a háziorvosi rendelők. Olyan fejlesztési programot indítottunk el, melynek keretében most már a harmadik nagy rendelőt építjük. Emellett a közterületeken egyre több növény, virág jelenik meg, a lakosokat több módon ösztönözzük, hogy széppé tegyék környezetüket. A 2015. évi Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen a budapesti kerületek kategóriájában Kőbánya nyert.

 Amihez újfent gratulálok. Térjünk rá a fejlesztésekre. Mit tudtak tenni az Újhegyi lakótelep felújítása érdekében?

 – Újjá szeretnénk varázsolni ott a környezetet. Az Újhegyi-projekt még nem ért véget, mert különböző körülmények hátráltatták a munkavégzést. A föld alól előkerülő kábelek áthelyezése nem volt egyszerű, és a szolgáltatók sem teljesítettek a kért időpontra. Jelenleg nagy mértékű építkezés folyik négy helyen is Kőbányán. Ezeket 2015-ben készítettük elő, sőt tavaly már a kivitelezés is elindult. Az egyik az Újhegyi sétány, ahol a kényszerből kivágott 44 fa helyére 160-at ültetünk, s akadálymentessé válik a sétány középső része. A projekten belül szökőkutak, új játszóterek, pihenőparkok, nyilvános illemhelyek épülnek. Felújítjuk a közösségi házat, ahol egy kis piac is helyet kap. A Szabó Ervin Könyvtár is új helyiséggel bővül. Új ügyfélszolgálati irodát nyitunk a lakótelepen. A másik nagy fejlesztés a Kerepesi úti orvosi rendelő átépítése, pontosabban újjáépítése. A harmadik jelentős munka a Vaspálya utcában folyik. Onnan még 2015-ben átköltöztettük az óvodásokat, bölcsődéseket. Csak az épületváz marad meg, és egy teljesen új óvoda és bölcsőde épül. 2016 őszére várható az önkormányzat korszerű ügyfélszolgálati irodájának átadása. Emellett elindult egy olyan beruházás, amelynek még csak ez első lépéseit tettük meg. Kőbánya nagyon büszke a múltjára, komoly helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, és ezért most elindítottuk egy műemlékvédelmi épületben egy új, korszerű helytörténeti gyűjtemény kialakítását.

 Az említetteken kívül még mire készülnek idén?

 – Folytatjuk az Újhegyi lakótelepen a belső úthálózat megújítását. Szeretnénk az önkormányzati ciklus végéig a teljes úthálózatot megépíteni, illetve a lakótelep belső támfalait átépíteni. Ezáltal a 40 éves lakótelep teljes közterülete megújul. Lakóház-felújításra és új lakások építésére is áldozunk 2016-ban. A Téglavető és a Sörgyár utca sarkán épül az önkormányzat új bérháza, ahová nagyon rossz állapotú lakásainkból szeretnénk sokakat átköltöztetni. Megkezdtük a Hős utcai igen siralmas helyzetben lévő lakótelep szanálását. Egyre többen költöznek onnan máshová; a civilizált emberi körülményekhez méltatlan szobakonyhás házakat lebontjuk. Sok gondot fordítunk a helyi védettségű épületek megújítására; az önkormányzat támogatja a társasházakat azért, hogy minél jobban fejlődjön Kőbánya épített környezete. A szociális ellátásban további változásokat tervezünk. 2015-ben a települési támogatási rendszer lépett életbe Magyarországon. Mi tavaly már megemeltük 50 millió forinttal a felhasználható keretet. Célunk, hogy senki se maradjon ki az ellátórendszerből. Tudjuk, hogy sok helyütt szinte „harcolnak” a kutyatartókkal a kutyákat nem gondozók. Ezért elindítunk egy programot, ami a két tábor békés egymás mellett élését szolgálja. Kutyafuttatókat jelölünk ki, „kutya-WC-ket” telepítünk; azt szeretnénk elérni, hogy a parkok részben kutyamentesek legyenek. A gazdák pedig felelősek. Gőzerővel folytatjuk a Mozdulj Kőbánya programot; ingyenes sportolási lehetőségeket teremtettünk, szabadtéri fitneszparkokat hoztunk létre, futópályát építettünk. Idén 24 órás úszórendezvényt tartunk, s szervezünk olyan találkozót, ahol a parasportolók, vagy a fogyatékkal élők együtt sportolhatnak egészséges társaikkal.

 A sportnak nagy hatása van az egészségre. Mit kell tudni a kőbányai egészségtervről?

 – Ezt a tervet tavaly fogadtuk el, amelynek realizálása az idén indul el. Szeretnénk olyan ösztönzőket találni, amelyek javítják a szűréseken való részvételi arányt, figyelemfelkeltő demonstrációs akciókat szervezünk a prevenció erősítésére.

 

Medveczky Attila