vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.19. 

Gulag-emlékmű épül Budapesten

Be kell szüntetni a kettős beszédet és a kettős mércét

A Gulág Programiroda által szervezett megbeszélésen vettek részt történészek, politikusok, színművészek, építészek, közéleti személyiségek az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményében január 27-én, Budapesten. Menczer Erzsébet a Szorakész elnöke lapunk megkeresésre azt nyilatkozta: annyira agyonhallgatott történelmi korszakról van szó, hogy mikor végre beszélhetünk róla, és feltárjuk a tényeket, megemlékezünk az áldozatokról, akkor kötelességünk olyan méltó emlékművet fölállítanunk, amellyel a társadalom nagy része egyetért.

 Mi mindenre hívták föl a figyelmet a kerekasztal-megbeszélésen a résztvevők?

 – A januári rendezvény egy társadalmi vitasorozat második állomása. Azt szeretnénk, ha a Szovjetunióba elhurcolt áldozatok emlékművének helyét és formáját közös megegyezéssel döntenék el. Ezért tartjuk ezeket a nyilvános pódiumbeszélgetéseket, társadalmi vitákat. A cél, hogy az emlékmű témáját minél szélesebb körben vitassuk meg, és kialakítsunk mindenki számára elfogadható közös álláspontot. Abban mindenki egyetértett, hogy szükséges egy olyan hely, ahol fejet hajtatnak az áldozatok emléke előtt. Főleg azon vitatkoztak a résztvevők, hogy emlékművet állítsanak-e, vagy emlékhelyet hozzanak létre; mi méltó leginkább az áldozatok emlékéhez, illetve figurális vagy nonfiguratív legyen-e az emlékmű. Azt is felvetették, hogy mi célt szolgál egy ilyen emlékmű. Mindenképpen az emlékezet ébrentartása, az áldozatok megbecsülése a cél. Szőke András színész azt hangsúlyozta ki, hogy egy emlékmű fontos jelkép és üzenet kell, hogy legyen, s fejezze ki, hogy sokáig nem beszélhettek erről a tragédiáról. Ivancsics Ilona színművésznő felmenőit érintette a bolsevizmus könyörtelensége; kárpátaljai származású édesanyja sosem tudta feldolgozni azokat a borzalmakat, ami a családjával történt. A művésznő is egyetértett az emlékmű létrehozásának gondolatával, és azt is közölte, mekkora adóssága van a művészetnek, hogy ezt a témát még nem dolgozta föl. S hozzátette: a bolsevizmus szörnyűségei épüljenek be a nemzeti emlékezetbe. Egységes vélemény alakult ki abban, hogy erről a terrorról mindenféleképpen meg kell emlékezni. Arról még folyt a vita, hogy melyik városban álljon az emlékmű, végül is Budapest mellett döntöttek. Stark Tamás történész, a korszak kutatója elmondta, hogy mindenféleképpen a fővárosban épüljön föl az emlékmű, mert innen vitték el a legtöbb embert a Szovjetunióba. Arról azonban, hogy, hogy hol legyen az emlékmű, nem volt teljes egyetértés. Én amellett foglaltam állást, hogy a Szabadság téren álljon. A társadalmi vita lefolytatása után azonban a bölcs döntéshozók határoznak majd a helyszínről.

 Kik a bölcs döntéshozók?

 – A Gulág Emlékbizottság tagjai döntenek, miután lezajlott a széles körű társadalmi vita.

 Ön is ennek az emlékbizottságnak a tagja.

 – Így van, de én csak egyik tagja vagyok a bizottságnak. Közös megállapodásra kell jutnunk. Mielőtt a helyszínről és az emlékmű formájáról döntenénk, a közös társadalmi viták eredményeit, a politikai üldözötteket képviselő szervezetek, a civilek álláspontját is letesszük az asztalra. Annyira agyonhallgatott történelmi korszakról van szó, hogy mikor végre beszélhetünk róla, és feltárjuk a tényeket, megemlékezünk az áldozatokról, akkor kötelességünk olyan méltó emlékművet fölállítanunk, amellyel a társadalom nagy része egyetért. Természetesen soha nem születhet meg egyetlen olyan döntés sem, hogy az mindenkinek elnyerje a tetszését. Mégis a nagy többséggel megszületett határozat megnyugtatja az áldozatokat, a hozzátartozókat és a társadalmat is.

 Mikorra kell döntést hoznia a grémiumnak?

 – Terveink szerint a Gulag-emlékév végén, 2017. február 25-én adnánk át az emlékművet. Ha valóban méltót, szépet és jót szeretnénk alkotni, akkor legkésőbb nyár elejéig le kell zárnunk a társadalmi vitákat, és konszenzusos döntést hozni.

 Gondolom, ezután döntenek a szobrász személyéről.

 – Pontosan. Mindenféleképpen az emlékmű mellett foglalunk állást. Hiszen az emlékhely teljesen más kategória. Emlékhelyük van a recskieknek a hajdani tábor helyén, az ’56-osok áldozatok emlékhelye a 301-es és a 298-as parcella, vagy a Műegyetem rakparton az 56-os szoborcsoport. A Szovjetunióba elhurcoltaknak Magyarországon nincs, és nem is lehet olyan emlékhelyük, ahol a rabok börtönéveiket töltötték. Itthon csak emléktáblával tudjuk megjelölni azokat az épületeket – ahogy ezt tesszük 26 éve –, melyek akkor a GPU központjai voltak, és börtönökként működtek. Ilyen például a Terror Háza Múzeum, vagy a Városligeti fasorban található általános iskola, amelynek falán látható a központi emléktáblánk. Vidéken is számos helyen voltak ilyen börtönök. Ezekből a hajdani börtönökből tömegével, marhavagonokba zárva hurcolták el az áldozatokat. Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs–Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke azt szeretné, hogy ne csak emlékművet állítsunk, hanem emlékhelyet is hozzunk létre, például a Józsefvárosi pályaudvar melletti területen – hasonlóan a kárpátaljai Szolyvához. Hiszen a Józsefvárosi pályaudvaron pakolták föl az áldozatokat a vonatokra. S bizony szükség lenne egy olyan kutatóintézet alapítására, mely kifejezetten csak ezzel a korszakkal, illetve a kényszermunkára elhurcoltakkal foglalkozik.

 Sokak tudatában még a rendszerváltás idején is az élt, hogy akik 1945 után a Szovjetunióban raboskodtak, azok mind a hitleri Németországgal, vagy Szálasiékkal működtek együtt. Ma is él még ilyen korcs előítélet?

 – A kettős mérce a mai napig tetten érhető, s ezen a jelenségen sürgősen változtatni kell. Sajnos nagyon sokan vagy hiányos, vagy semmilyen ismerettel nem rendelkeznek, vagy közömbösek ezen történelmi korszak iránt. A holokauszt áldozatai emléknapjának mottója: „és meséld el fiaidnak”. Ez egy nagyon bölcs mondás, amit mindenkinek meg kéne fogadni. Nekünk is el kell mesélni azt, ami történt. Hiszen a társadalom nagyon szűk, történelem iránt érdeklődő rétege sem teljesen biztos abban, hogy tudják-e a valóságot.

 Talán azért nem törődnek sokan a kommunizmus borzalmaival, a GULAG/GUPVI lágereiben történtekkel, mert sokan a mindennapi megélhetésükért küzdenek?

 – Ez nem érv! Mindenkit lefoglal a mindennapos megélhetéséért való küzdelem. A 40 éves pártállambeli agymosás, majd az agyonhallgatás taktikája a rendszerváltozás után is tetten érhető volt. Leéltünk 26 évet 1990 után úgy, hogy voltak olyan szocialista kormányok, akik egy szóval sem említették, hogy miként jutott el az ország az 1956-os forradalomig. Arról alig tud valaki, hogy a forradalom és szabadságharc előtt hogyan nyomorították meg másfél millió ember életét, hogyan ítélték el őket, és miként hurcolták el magyarok százezreit az országból. Hatalmas jelentősége volt annak, hogy 2012-ben a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok, és kényszermunkások emléknapjává minősítette november 25-ét az Országgyűlés. Ezért is kell áttörni a hallgatás falát, melyben óriási felelősségük van a politikusoknak, a történészeknek, a pedagógusoknak, a művészeknek.

 

Medveczky Attila