vissza a főoldalra

 

 

 2016.02.26. 

Erős nemzetállamok nélkül nincs erős unió

A háborút még nem nyertük meg, de a csatában győztünk

Csepreghy Nándor miniszterhelyettest a kohéziós politika folytatásáról, a visegrádi országok erejéről, az EU különböző tagállamainak érdekeiről kérdeztük. Miniszterhelyettes úr szerint az unió ereje sokkal inkább attól függ, hogy a Bizottság ráeszmél –e arra, hogy a közös Európa előfeltétele az erős nemzetállamok egymás érdekeit és szándékait figyelembevevő és tiszteletben tartó együttműködése.

 Tavaly nyáron azt nyilatkozta lapunknak, hogy a kohéziós politika 2020 után abban a formájában, amelyben addig működött, nem működhet tovább. Hogyan működött eddig a kohéziós politika, és az Európai Bizottság min szeretett volna változtatni?

 –2020-ig látható be a kohéziós politika eddigi működési kerete. Mindez alapvetően arról szól, hogy a 2004 utáni bővítésben érintett államok a saját gazdasági növekedésük stabilizálására, saját infrastruktúrájuk fejlesztésére jelentős forrásokat kapnak az erősebb, gazdagabb uniós tagállamoktól. Cserébe viszont megnyitják a piacukat a nyugati gazdasági szereplők előtt. Látjuk ennek az árnyoldalait is, de ez volt az alapkoncepció. A nettó befizetők részéről jóval kevesebb a szándék kohéziós politika fenntartására 2020 után. Az Európai Bizottság pedig az eddigi gyakorlatában alapvetően a nettó befizetők álláspontját képviselte, s most látunk arra hajlandóságot, hogy a nettó haszonélvező államok –melyek 12 éve csatlakoztak az EU-hoz – szempontjait is figyelembe vegye akkor, amikor a kohéziós politikai jövőjéről Brüsszelben döntés születik. Igaz, hogy a kohéziós politika közvetlenül a nettó haszonélvezőknek kedvez, de közvetetten a német, a francia, vagy brit gazdasági szereplők számára is pozitív lehetőségekkel jár. Például, ha Magyarországon megvalósul egy cég fejlesztése gép beszerzés tekintetében, akkor több mint valószínű, hogy azokat a gépeket Németországból vásárolják. Vagy ha valamilyen fejlesztési forrás felhasználása kapcsán szolgáltatásokat vesz igénybe egy pályázó, akkor a szolgáltatások egy része import típusú. Amennyiben egyre jobb a gazdaság helyzete, részben ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően, akkor az így keletkezett többletjövedelmeket ugyancsak importból származó termékek, szolgáltatások vásárlására fordítják Magyarországon is, ahogyan a többi 2004-ben csatlakozott ország esetében. Tehát 1 eurónyi Magyarországon felhasznált kohéziós forrásnak három-négy év alatt a többszöröse áramlik vissza a nettó befizető országokhoz.

 Január közepén a V4-ek milyen határozatot hoztak ebben a témában?

 –Két héttel ezelőtt kiterjesztett V4-találkozóra került sor Prágában, ahol Bulgária, Románia, Horvátország és Szlovénia is képviseltette magát. Ezeknek az országoknak hasonló a gazdasági szerkezetük, a gazdasági növekedésre vonatkozó potenciáljuk. A nyolc állam egységesen foglalt állást abban a kérdésben, hogy a jelenlegi költségvetési ciklust követően, 2020 után is folytatódjon a közös kohéziós politika. Többek között az előbb említett visszaáramló hatásra hivatkozva jelentette ki az Európai Bizottság, hogy ezt olyan legitim érvnek tartja, amely az egész európai gazdasági növekedést érdemben befolyásolja. Ezért, mikor a 2020 utáni kohéziós politikáról megindul a vita, akkor annak a szempontrendszerében a Bizottság nemcsak az európai nettó befizetők, hanem a nettó haszonélvezők érdekeit is figyelembe veszi.

 Mindez azt mutatja, hogy a visegrádi országok megfelelő erőt képviselnek az EU-n belül?

 –Azt gondolom, hogy igen. Alapvetően az EU keleti bővítése egy politikai, gazdasági közösség kiterjesztése volt, de nagyon kedvezett az unió régi gazdag tagállamainak, akik ebben a régióban egy védett piachoz jutottak hozzá. Nem kellett tartaniuk attól, hogy ezen a piacon nekik meg kell küzdeniük akár az amerikai, akár a távol-keleti vetélytársakkal, mert azokkal szemben ők vámmentesen tudták termékeiket és szolgáltatásaikat idehozni. Viszont a keleti bővítés elképzelhetetlen volt úgy, hogy annak gazdasági előnyeit a nettó befizetők élvezik, míg a politikai jogokat az új tagállamok nem kapják meg. Ezért a keleti bővítés együtt járt azzal, hogy ezekben az államokban élők ugyanolyan szavazati joggal, érdekképviseletei lehetőséggel rendelkeznek. Így az Európai Parlamentben már-már kiegyenlítődik a viszonyrendszer a nettó haszonélvezők és a nettó befizetők között.

 Tehát mind a nettó haszonélvező és nettó befizető országok is jól járnának azzal, ha folytatódna a kohéziós politika?

 –Természetesen, de kétségtelen, hogy várhatók változtatások ezen a téren. Úgy véljük, hogy az EU válságából való kitörési pont lehet gazdasági területen is, ha az Európai Unió olyan közösséggé válik, ahol a nemzetállamok mozgástere nem csökken, hanem növekszik. Látható az a törekvés, amit az Európai Bizottság erőltet, s ami mögött gazdasági érdekek húzódnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok mintájára a nemzetállami sajátosságokat feloldó unió jöjjön létre. Ez kivitelezhetetlen, már csak azért is, mert teljesen más kérdésként realizálódik a migrációs válság a briteknél, mint nálunk, ahol konkrétan keresztülhaladt az országon több millió ember, akinek az a célja, hogy Németországban kezdhessen új életet. Ebből is látszik, hogy mennyire eltér egymástól az EU különböző tagállamainak érdeke, helyzete, lehetősége. Tehát az EU ereje sokkal inkább attól függ, hogy a Bizottság ráeszmél –e arra, hogy a közös Európa előfeltétele az erős nemzetállamok egymás érdekeit és szándékait figyelembevevő és tiszteletben tartó együttműködése.

 Mikorra várható, hogy a nettó befizető országok milyen álláspontra jutnak? Hiszen az esély már megvan, de még vannak kérdőjelek.

 –Sőt sokkal több a kérdőjel, mint az esély. Ennek a vitának 2018 –ban kell véget érnie, mikor elkezdődnek a 2020 és 2027 közötti költségvetési tárgyalások. A magyar gazdaság számai azt mutatják, hogy amit a Fidesz kormányzat 2010-ben vállalt, az nagymértékben teljesült, s már most mi vagyunk a régió gazdaságának növekedési motorja. Ahhoz, hogy ez a jelenlegi gazdasági fejlődés még magasabb szintet érjen el, az uniós fejlesztési politikában még sok csatát kell megnyernünk. Prágában a háborút még nem nyertük meg, de taktikai szempontból egy nagyon fontos csatában győztünk.

 

Medveczky Attila