vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.15. 

Zsákmánypártok

Célunk, hogy az erdélyi magyar képviselet minőségileg és számarányában is megerősödjön

Mit várnak a Dacian Ciolos által vezetett kormánytól? Mi az új területi-adminisztratív reform lényege? Melyek az Erdélyi Magyar Néppárt régióalakítási javaslatai? 2016-ban választ Románia: szövetségben, vagy egyedül indulnak? E kérdésekkel kerestük föl az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét.

 Mit várnak az új román kormánytól?

 – A jelenlegi kormány esélyt jelent Románia normalizálódására. Dacian Ciolos már megválasztásakor bejelentette, hogy egy bő egyéves mandátummal rendelkező, szinte ügyvivőnek nevezhető kormánynak a feje. S mi azt várjuk ettől a kabinettől, hogy korrektül megszervezze a 2016-os helyhatósági választásokat, és továbbra is tartsa magát ahhoz az állásponthoz, miszerint a menekültügy kapcsán a Brüsszelből a tagállamokra erőltetett kvótát el kell törölni, illetve hogy az állampolgárokat megóvja attól a társadalmi veszélytől, amelyet a több százezer menekült Európába való áramlása jelent. Ez jelenleg a legnagyobb kihívás. Belpolitikailag azt várjuk, hogy 26 évvel a rendszerváltozás után a történelmi egyházak, és más csoportok ingatlanjait szolgáltassa vissza, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne a magyarok ellen hergeljék egyes román politikusok a közhangulatot. Sajnos ez utóbbi téren igen negatív tapasztalataink vannak, gondolhatunk elsősorban a kézdivásárhelyi esetre.

 Hogyan látják, Dacian Ciolos mennyire híve a regionalizációnak?

 – Tizenöt éve vitatkoznak Románia közigazgatási átalakításáról. A mindenkori kormány fél érdemben dönteni ebben a kérdésben. Világos, hogy Románia szerkezeti átalakításra szorul, nem pedig felszínes átrendezésre, és nem a kommunizmus idején kialakított megyerendszer kozmetikázására. A történelmi régiók szerepét figyelembe véve, és ezen régiók számára döntési hatáskört biztosítva kéne átalakítani az ország döntéshozói és adminisztratív rendszerét. Az új miniszterelnök, mint egykori európai biztos és mint Nyugat-Európában sokat látott és tapasztalt politikus, nagyon jól kell tudja, hogy a történelmi régióknak milyen szerepük van még az egykori központosított Franciaországban is. Azt gondolom, hogy az a javaslatunk, melyet a kormány beiktatásakor a miniszterelnök felé nyílt levél formájában megtettünk, s amely a történelmi régiók szerepét hangsúlyozza, irányadó lehet. Elveket soroltunk föl, hiszen egy nyílt levél nem alkalmas arra, hogy szakmai tanulmányt, vagy törvénytervezet tartalmazzon, azonban ha az általunk előterjesztett alapelvek mentén alakítja át, vagy készíti elő Románia területi, adminisztratív reformját, akkor annak mind az ország, mind Európa nyertese lesz. Románia túlközpontosított, és emiatt korrupt állam, ezt szüntetné meg a javaslatunk, amely a jelenlegi egypólusú döntéshozás helyett – most minden Bukarestben dől el – a történelmi régiók központjaiba, illetve ezek kisebb egységeire bízná a döntéshozást. Erre egy példa: Székelyföld a román állam történelmi régiója. Vonzásközpontja Marosvásárhely. A székely székek több évszázados rendtartó hagyománya által meghatározott európai régió. Székelyföldet magyar többsége és évszázados önrendelkezési hagyományai alapján sajátos jogállás illeti meg. Kolozsvár pedig Erdély történelmi központja, így egyértelműen polarizálja a történelmi országrész középső északi részét. Javaslatunk szerint Kolozsvárott működjön az erdélyi regionális parlament, saját költségvetéssel.

 A parlamenti pártok közül ki támogatja azt, hogy a mindennapi adminisztratív problémák helyi szinten kerüljenek megoldásra?

 – Elviekben sokan hangoztatják, hogy egyetértenek a szubszidiaritás bevezetésével, gyakorlatban azonban a bukaresti parlamenti pártok már jó ideje „zsákmánypártokként” működnek, sajnos az RMDSZ is. Tehát arra koncentrálnak, hogy minél nagyobb legyen az a zsákmány, amit Bukarestben szét lehet osztani. Egy ilyen szerkezettel nem működik hatékonyan az ország. Ez a döntéshozási rendszer okolható azért, hogy a polgárok kiábrándulnak a közéletből, a politikából, a demokratikus intézményekből. Köztudott, hogy a bukaresti tragédia után, mely 62 halálos áldozattal járt, az emberek az utcára vonultak, és a rendszer és a politikusok változását és távozását követelték. Azok az elkeseredett emberek, akik lemondatták a volt kormányt, és a rendszer, a korrupció ellen tüntettek, s mindez jól megmutatta azt, hogy milyen fokú az elkeseredés és a kiábrándultság. Ezért fogalmaztuk meg már három évvel ezelőtt, azt a programot, amelynek alapgondolata, hogy Romániának strukturális átalakításra van szüksége, amely a hatalomgyakorlás módját változtatja meg – s nem egy felszínes „kirakat-átrendezésre”.

 Mit ért a Néppárt az autonómia fogalma alatt?

 – A közösség döntsön – a külügyet, a hadügyet és a monetáris politikát (pénzkibocsátást) kivéve – az őt érintő kérdésekről. A közösségnek legyen olyan törvény adta lehetősége, hogy saját ügyeit intézhesse: döntést hozhasson, végrehajtó hatáskörrel bírjon, úgy, hogy ehhez fel tudja használni az anyagi hátteret. Ez számunkra az autonómia értelmezése. Függetlenül attól, hogy erdélyiekről, székelyekről, vagy a történelmi egyházakról beszélünk, a modern demokráciákhoz hasonlóan úgy tartjuk, hogy az illető közösségnek meglegyen a joga egy terület, vagy egy vallási közösségen belül. A bukaresti pártok viszonyulása kettős ebben a kérdésben – elsősorban az RMDSZ-re gondolok, mert kampányukban azt mondják, milyen jó lenne az autonómia, azonban a parlamentben nem képviselik ugyanolyan következetességgel ezt az elvet. A néhány évvel ezelőtt bejelentett szándékuk, miszerint Székelyföldre vonatkozó autonómiatervezetet nyújtanak be, mind a mai napig ígéret maradt. Az elmúlt 25 évben az RMDSZ frakciói egyetlenegy tervezetet sem nyújtottak be Székelyföld autonómiájáról. Azokat a tervezeteket, amelyek a román parlament elé kerültek 2003-ban, 2004-ben, majd később, egyéni képviselők, vagy azok csoportja nyújtotta be.

 Ha már az RMDSZ-ről esett szó, tudjuk, választási koalícióban indul a Magyar Polgári Párttal. Ez előnyt, vagy hátrányt jelent az önök számára?

 – Az Erdélyi Magyar Néppárt azért dolgozik, hogy az erdélyi magyar képviselet minőségileg és számarányában is megerősödjön. A Magyar Polgári Párt megegyezett az RMDSZ-szel, ennek több részlete még titkos. Az MPP azonban így megszűnt önálló politikai erőként fellépni. Mi ellenzéki magyar pártként dolgozunk Erdélyben. Nem titok, hogy azért alakultunk, s azért dolgozunk, hogy azok az erdélyi magyarok, akik kiábrándultak a Bukarest-központú politikából, felemeljük, képviseljük. Azt hangoztatjuk, hogy a tömbvidéken, ahol a székelység, a magyarság többségben van, ott a versenyhelyzet, a többes jelölés mozgósíthatja a választókat. Ahol szórványban él a magyarság, és az egy-két tanácsosi hely megtartása is sikernek számíthat, ott összefogás szükséges, és közös jelölt állítása esetén lehet sikert elérni. Ez csak a magyar erők párbeszédével és együttműködésével valósulhat meg. A legjobb példa erre Marosvásárhely, ahol a város magyarságának létszáma sajnos 50% alá csökkent. A város vezetését csak úgy tudnák a magyarok visszaszerezni, ha közös magyar jelöltre és jelöltlistára lehetne szavazni. Az RMDSZ csak közös jelöltben gondolkodik. A többi településre vonatkoztatva pedig ki kell vizsgálni, milyen stratégiával érhető el a legnagyobb magyar részvétel és siker.

 

Medveczky Attila