vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.15. 

Nemzet-nemzetiség

Erősödik a félelem az elköteleződéstől

Hazánk 13 nemzetisége másodszor találkozott egy helyszínen a „Közös égbolt alatt” elnevezésű konferencián. Fülöp Attila helyettes államtitkára meggyőződése, hogy a nemzetiségekre vonatkozó jogszabályaink példát mutatnak a szomszédos országok vezetőinek.

 Milyen célból rendezték meg ezt a konferenciát?

 – A rendezvényt Ceglédbercel önkormányzata szervezte, immár második alkalommal abból a célból, hogy a nemzetiségek, önkormányzatok képviselőit egy helyre, egy napra hívják össze eszmecserére és a témát érintő aktuális jogszabályokról való tájékoztatásra.

 Az ön szavait idézem: „a XXI. században mind a társadalom különböző szintjein, mind egyéni szinten felerősödött a félelem az elköteleződéstől”. Mi okozza ezt a félelmet, és mindez miként kapcsolódik a hazai nemzetiségekhez?

 – Notker Wolf bencés prímás-apátnak idén jelent meg legújabb könyve, amelynek egyik fejezete azt vizsgálja, hogy korunkban vajon miért alakulnak ki jóval nehezebben erős kötődések, vagy olyan közösségek, melyekben erős a kötődés. Mindez igaz a családra, a munkahelyi és az egyházi csoportokra is. Wolf apát úr szerint mindennek az oka, hogy egyre nehezebben köteleződnek el az emberek, mert olyan sok információt és ajánlatot kapnak életükben. A nemzetiség viszont egy olyan összekötő kapocs, amelyben olyan elköteleződés jön létre, amihez hasonlót alig találunk világunkban. A nemzetiségeknek nagyon erős a közösségformáló, összetartó és kultúra-identitást megőrző erejük – ebből a szempontból is értéket képviselnek a XXI. században. Amikor Magyarországon nemzetiségekről beszélünk, azt is figyelembe kell venni, hogy mi a Kárpát-medencében élünk. Máshol máshogyan ítélik meg a nemzetiségek helyzetét. Magyarország ezeréves történelme is azt mutatja, hogy csak a nemzetiségekkel együttműködve lehetünk sikeresek. Ahogyan ők is. Mielőtt számokról, jogszabályokról és forrásokról beszélnénk, ezt ki kellett hangsúlyoznom. Természetesen pozitívum a költségvetési támogatás megnövekedése, és a jogszabályok olyan szintű alakulása, hogy már 13 nemzetiségi szószóló dolgozik a Parlamentben. Az egész hátterében azonban az áll, hogy a nemzetiségekkel való jó viszony meghatározta történelmünk alakulását. Annak ellenére, hogy az együttműködés során voltak ellentétek.

 Nem is egyszer Magyarország történelmében…

 – Nem is tagadom, főleg a XX. században nagyon sok rossz példáról beszélhetünk, s mindegyiknek megvolt az előzménye.

 Ahogy 1848–1849-ben is, mikor a nemzetiségeket ellenünk fordították a Habsburgok.

 – Ott már kissé árnyaltabb a kép. Az aradi tizenhármak között is voltak más nemzetiségűek, sőt a pozsonyi tizenhárom vértanú több mint fele nem is beszélt magyarul, mégis életét áldozta a szabadságért.

 El tudják érni, hogy a magyarországi nemzetiségek vezetői tegyenek valamit annak érdekében, hogy a határon túli – erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai – magyarok ne éljenek szülőföldjükön hátrányban?

 – Jó példával kell elöl járni, és ebben a szószólóknak kiemelt a szerepük. A velük való kapcsolat, és a nemzetiségekre vonatkozó jogszabályaink kitűnő példát mutatnak a szomszédos országok vezetőinek. Évről évre jelentősebben támogatjuk a nemzetiségek intézményfenntartását, iskoláik és önkormányzataik működését. Ezek mind olyan intézkedések, melyekhez hasonlókat az elszakított nemzetrészeknél nem lelünk. Amennyiben az itt élő nemzetiség meg tudja tartani az állampolgárságát, és úgy érzi, hogy semmilyen hátrányt nem szenved, s emellett anyaországával jó a kapcsolata, akkor mindezek az elemek a gazdasági együttműködésre is pozitívan hatnak.

 A gazdasági együttműködés a határon átívelő közös pályázatokat jelenti?

 – Működnek olyan nemzetiségi vegyes bizottságok, melyeket a magyar és az adott nemzetiség állama hoztak létre. Ezekben konkrétan is felvetődnek olyan határ menti fejlesztési lehetőségek, melyeket nyilvánvalóan a magyar állam mellett egy szószóló, vagy a nemzetiségi önkormányzat támogat, hiszen az a hazai nemzetiségek és a határ túloldalán élő magyarok számára egyaránt előnyös.

 Miként támogatják a nemzetiségek nyelvének, hagyományának, nemzeti önazonosságának megőrzését szolgáló programokat?

 – A magyar állam támogatja a nemzetiségek önkormányzatait. Léteznek országos, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok. Ezt a közel 2200 önkormányzatot, és azok intézményrendszerét az állam jelentős forrásokkal támogatja. A nemzetiségi önkormányzatok óvodákat, általános- és középiskolákat, kulturális intézményeket, például levéltárakat is tartanak fenn. Ezenkívül a kormány a nemzetiségek programjait is támogatja. A 2016-os költségvetésben a nemzetiségek támogatása összesen 8 milliárd forint. Ez 2010-ben kevesebb, mint 4 milliárd volt; leginkább az elmúlt két évben nőtt meg ez a forrás. A november 16-án meghirdetett pályázat pedig azt teszi lehetővé, hogy a nemzetiségek a kulturális kezdeményezéseik megvalósítására, táboroztatásra, pedagógus-továbbképzésre jelentkezzenek.

 A nemzetiségek színházait is támogatják?

 – A Magyarországi Német Színház ügye annyira aktuális, hogy 2015-ben 200 millió forintot kapott ez a teátrum felújításra. Itt kell kiemelni, hogy 2014 óta külön költségvetési keretben intézményi beruházást, fejlesztést támogat a magyar állam. A nemzetiségi színházak esetében pedig a 2016-os költségvetés100 millió forintos támogatása – első alkalommal – kifejezetten a színházaknak szól.

 

Medveczky Attila