vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.15. 

Fejlődik a bihari térség

Kerékpárral Berettyóújfalu és Nagyvárad között

Berettyóújfalu polgármesterét a szállítási tartozás kiegyenlítéséről, a fejlesztésekről, a közbiztonság helyzetéről, a sportolási lehetőségekről faggattuk, és arról, hogy miként tudnak hozzájárulni az „otthon melegéhez”.

 Négy-öt éve igen komoly teherként nehezedett az önkormányzatra a nagy adósság. Már tervezhető, hiánymentes költségvetés mentén haladnak?

 – A pénzintézetek felé fennálló tartozásunkat nagy örömünkre és közmegegyezésre az állam konszolidálta. Így nincsenek már munkabérhiteleink, folyószámlahiteleink, hosszú lejáratú hiteleink, illetve a kötvényeinkkel kapcsolatos problémák. Összesen 4,2 milliárd forintnyi adósságunk volt, ami tervezhetetlenné tette a költségvetés összeállítását; a konszolidációval éves szinten 150-180 millió forintos megtakarítást értünk el. Emellett még az elmúlt évtizedekben felhalmozódott egymilliárd forintot meghaladó szállítói tartozásunk. Ez igazi kockázatot jelentett. Öt év folyamatos munkájával, állami segítségnyújtással, a lakosság segítségével takarékoskodási intézkedéseket vezettünk be, a spórolást magunkon kezdtük. Kijelenthetjük, hogy nincs az önkormányzatnak 60 napon túli lejárt tartozása. Így kéne normálisan működnie egy városnak, de nekünk öt évbe tellett, míg ezt elértük.

 2015-ben milyen jelentősebb fejlesztésekre került sor?

 – 2015-ben fejeztük be az egyik legnagyobb projektünket, a Nagyváradot és Berettyóújfalut összekötő kerékpárút építését. Az út négy magyarországi és három partiumi településen halad át. A határon túlról Nagyváradot, Szentjánost és Bors községet, magyarországi részről pedig Ártándot, Mezőpeterdet, Biharkeresztest és Berettyóújfalut érintette ez a közel másfél milliárd forintos beruházás. Városközpont-rehabilitációt is végrehajtottunk, a Piac téren fedett részt hoztunk létre az őstermelők értékesítési körülményeinek javítása érdekében. Emellett a polgármesteri hivatal épületét energetikailag korszerűsítettük. Ez az év számunkra azért volt fontos, mert mivel sikerült lezárunk a 2007–2014-es fejlesztési ciklus pályázatait, a működésre tudtunk koncentrálni. Hiszen tudjuk, hogy az előfinanszírozás miatt felborulhat a költségvetés egyensúlya, és számunkra az idén a szállítási tartozás kiegyenlítése volt a fő cél.

 Két évvel ezelőtt a Népligetben található Csónakázó-tó igen elhanyagolt állapotban volt. Azóta javult a helyzet?

 – Javult, mert az egyik nyertes pályázatunknak köszönhetően a tó környékére játszóteret építettünk és egy kivilágított sétányt. A Csónakázó-tavat érintő legnagyobb gond, hogy belevezetik a fürdő elhasznált termálvizét. Műszaki probléma miatt viszont elszivárgott a tó vize. Ezt saját beruházásból orvosoltuk. A tavon már nem csónakáznak, de a város központjában helyezkedik el, így pihenésre, horgászatra alkalmas hely, ahol még rendezvényeket is tartunk.

 Milyen a város közbiztonsága? Kérdezem azért is, mert nemrég a berettyóújfalui rendőrök és a helyi polgárőrök értékelték az elmúlt évben végzett közös munkát.

 – 2010-től folyamatosan, évente két számjeggyel csökkennek a regisztrált bűncselekmények. 2015-ben is 10%-kal csökkent ez az arány, ami természetesen nem tölti el elégedettséggel a helyieket, de a tendenciának örülhetünk. Gyilkosság nem történt a településen, s más erőszakos bűncselekmények is csak elvétve. Javultak a felderítési mutatók, ami értékelhető, hiszen nem történt 2015-ben a lakosság nyugalmát felkavaró bűncselekmény-sorozat. Ez annak is köszönhető, hogy a Belügyminisztériumnál eredményesen pályáztunk térfigyelőkamera-rendszer kihelyezésére. Így Berettyóújfalu frekventált helyein kamera pásztázza a várost. A város közbiztonsága azért is megfelelő, mert kapitánysági székhely vagyunk, és több rendőr járja az utakat. Ebben számukra nagy segítséget nyújt az önkormányzat által támogatott polgárőrség.

 Második helyen áll a város férfi junior kézicsapata. Ön is rendszeresen teniszezik. Mennyit áldoznak a sportra, sportlétesítmények fejlesztéseire?

 – A sportlétesítményeink fejlesztésére még nem rendelkeztünk elegendő forrással, de mára fedett sportcsarnokunk, fedett uszodánk, füves és műfüves focipályánk, jégpálya, műjégpálya várja a sport szerelmeseit. Sőt valamennyi oktatási intézményünk fedett tornacsarnokkal rendelkezik, így nem csak a versenysport, hanem a testnevelés is kellő infrastruktúrával ellátott. Időszerűvé vált ’93-ban felépült sportcsarnokunk rekonstrukciója, s erre szeretnénk a jövőben forrást elnyerni. A sikeres sportegyesületeket is segíti az önkormányzat évente 13 millió forinttal.

 Tehát már megvan az önerő az uniós pályázatokhoz. Milyen terveket szeretnének megvalósítani, a már említett sportcsarnok felújításán kívül, a 2020-ig tartó időszakban?

 – Céltudatosan, kétirányosan tervezünk. Az egyik, a klasszikus, a lakosság komfortérzetét, a városképet pozitívan befolyásoló, és a költségcsökkentő pályázatok. Az utóbbihoz tartozik az önkormányzat fenntartásában működő intézmények külső-belső szigetelése, az utak, járdák építése, a zöldfelületek fejlesztése, karbantartása. Az alapellátás tekintetében a felnőtt háziorvosi rendelőt is fel szeretnénk újítani. A másik az a pályázati cél, miáltal konkrét gazdasági előnyökre tehetünk szert, így a foglalkoztatás megtartására, növelésére. E téren a legfontosabb a Bihar Termálliget gyógyászati célú fejlesztése, a fürdő szolgáltatásainak bővítése. Ezáltal növekedhet az őszi, téli és tavaszi vendégforgalom. Új zöldmezős ipari parkot is ki szeretnénk alakítani, és a már meglévő fejlesztése is célunk, hiszen az M4 gyorsforgalmi út megteremti annak a lehetőségét, hogy minél több beruházó érkezzen a településre. Berettyóújfalu, mint sok más település, szociális szövetkezetének fejlesztését tűzte ki célul, ahol élelmiszert gyárthatnak. Azért alapítottuk meg ezt a szövetkezetet, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetben lévők számára a munkafeltételek megteremtését, és erősítsük a szociális kohéziót. Vásárcsarnok építésével szeretnénk a szociális szövetkezetek által előállított termékek piacra jutását biztosítani. Nemrég vásárolt az önkormányzat ipari területet, ahol élelmiszer-feldolgozó üzemet létesítünk pályázati forrásból. Ezek a termékek a felnőtt- és gyermekétkeztetésbe is eljutnak.

 Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy télen, otthonukban ne dideregjenek a szegény sorsúak?

 – 2015-ben megváltozott a szociális ellátások rendje és a források folyósítása. Önkormányzati segélyekkel próbáljuk a lakosok életét elviselhetőbbé tenni. A város 84 lakásos szociális bérlakásállományt működtet. Lakásfenntartási támogatással, tüzelő biztosításával segítünk a település szegényein. Az önkormányzati segélyt évek óta étkezési utalványként biztosítjuk, 2016-ban már növeljük a pénz összegét és tűzifautalványt is adunk. Mivel ez sem elegendő, ezért gyűjtési akciókat szervezünk. Most Karácsonykor Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Szociális Szolgáltató Központ számos országos kezdeményezés után karácsonyi adománygyűjtési akciót hirdetett. Berettyóújfaluban is több olyan kezdeményezés van, amelyek segítségével akár tartós élelmiszert, akár ruhaneműt, akár más ajándékokat adhatunk városunk rászoruló családjainak. A legfontosabb, hogy a Karácsony mindenki számára biztosítsa az otthon melegét, a szeretetet, a meghittséget. A mostani felajánlás is egy ilyen szép gesztusról tanúskodik.

 

Medveczky Attila