vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.15. 

A fuvarozók pártján

Visszaélnek erejükkel a központi államok

A nemzetközi közúti közlekedési ágazatban is bármely új jogalkotás esetében az Európai Unió globális versenyképességének kell elsőbbséget élveznie – közölte Becsey Zsolt helyettes államtitkár, s hozzátette: az indokolatlan korlátozások a belső közlekedési piac széttöredezettségéhez vezetnek.

 December 10-én részt vett Brüsszelben a Közlekedési Tanács ülésén. Mik voltak a fontosabb napirendi pontok?

 – Az egyik fontos napirendi pontban a közúti fuvarozás mint versenyszektor szociális szempontjait vitattuk meg. Hiszen az Európai Bizottság várhatóan 2017-ben megjelenő, új közúti csomaggal kapcsolatos javaslata a közlekedéspolitika keretén belül tárgyalja majd a közúti közlekedés szociális kérdéseit. Most tartottuk az úgynevezett első körös vitát egy bizottsági kérdőív alapján. Ami nyilvánvalóan az európai versenyképesség kontra szociális modellt illetően meg is mutatta a tagállamok közötti fölfogásbeli különbségeket.

 Mik ezek a különbségek?

 – Sok tagállam – főleg Németország, Franciaország – amellett érvel, hogy az ő piacukra csak az ő minimális szociális feltételeikkel és minimálbéreivel lehet belépni. Még akkor is, ha valaki ott egy határon átnyúló szolgáltatást végez. Ezt az álláspontot most Brüsszelben még határozottabban képviselték. Sokan azt mondják, hogy a szociális feltételeket kell azonos szintre vinni. A britek, és mi keleten elfogadjuk azt, hogy a szociális feltételek egyforma értelmezése szükséges, de egyrészt ésszerű keretek között, másrészt pedig nem a szociális dömping vádjával „érvelve”. Ami azt jelenti, hogy nem hozható be minimálbér-feltétel ahhoz, ha valaki Magyarországról Németországba vagy Franciaországba fuvarozna, ha a küldő országok másként állnak ehhez a kérdéshez. Köztudott, hogy tavaly január 1-jén életbe lépett a német minimálbértörvény, amit a nemzetközi tiltakozás hatására a fuvarozókra jelenleg nem teljes körűen alkalmaznak, de így is állandó fenyegetettséget jelent.

 Ön az ülésen protekcionista intézkedésekről beszélt. Kifejtené ezt bővebben?  

– Arról van szó, hogy a fuvarozók külföldi piacra lépését és a munkaerő mozgását akadályozó protekcionista intézkedések nem férnek össze a közösségi jog alapelveivel. Elmondtam, hogy Európa a világ GDP-jének 8%-át és a szociális transzferek 50%-át adja. Tehát nincs értelme annak, hogy a két szempont közül most továbberősítsük a szociális megfontolásokat a versenyképesség rovására. Ha az ipar mögé nem tudunk egy versenyképes szállítást is adni, akkor azt Európa versenyképessége sínyli meg. A szociális feltételek között nagyon szigorúan veszik a napi pihenőidőt, ami szintén nagyon rossz irányba vezet. Ők ezt a belső piac egyenlőtlenségének fogják föl, mi pedig úgy, hogy drágítani fogják a szolgáltatásokat. A nagy államok elképzelései kizárják azt a versenyelőnyt, amit természetes módon Közép-Európa hordoz többek között alacsonyabb bérhányadokkal, de más, például szervezési előnyünk is lehet. Minderről éles vita várható 2016-ban is.

Mely országok támogatták a magyar álláspontot?

 – A visegrádi négyek álláspontja nagyon határozott, de nyilvánvalóan a versenyképesebb országok, így a baltiak és a balkániak is ezt támogatják. Ahogy Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária is. Támogatóan lépett föl bizonyos szinten Spanyolország és Portugália, és a liberalizációval, a szabad versennyel kapcsolatban a britek is.  

Mit szeretnének elérni a vezetési és pihenőidőkkel kapcsolatos uniós rendelkezések terén a 3,5 tonna alatti áruszállító gépjárművek esetében?

 – Azt szeretnénk, hogyha ezeket a járműveket úgy minősítenék, hogy ezek alapvetően helyi fuvarozásokat végeznek, általában kis- és középvállalkozóként. A működési területük tehát bőven az országhatárokon belül marad, így az európai belső piacot kevéssé érinti. Ezért mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy ezeket vegyék ki a jövőbeni szabályozásból. Nem látjuk értelmét, hogy a nagy teherautók mintájára itt is szigorúan megszabják, hogy e járművek vezetői naponta hány órát ülhessenek a volánnál. Emellett nagyon rugalmasan kéne számítani a napi munkaidőt is, és ne rigorózusan hozzanak be kötelező pihenőidőket. Hiszen ezek a sofőrök nem vezetnek több ezer kilométeren át, mint a nagy teherautók sofőrjei.

 Miért ellenzik a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos irányelv hatályának kiterjesztését a nemzetközi közúti közlekedési ágazatra?

 – A kiküldetési irányelv hatását már belevették az úgynevezett kabotázs – tehát a másik tagállamon belül folytatott műveletek – szabályozásába. Ha ezt beleveszik egy belső piacon, határon átnyúló tevékenységbe is, akkor ez azt jelenti, hogy mihelyst egy magyar pilóta elhagyta a magyar határt és belépett Ausztriába, majd Németországba, akkor mindennemű tevékenységében a kiküldetési irányelv alapján, megint csak a munkaidőt, munkakörülményeket és főleg a munkabért illetően a helyi szabályozások az irányadóak. Tehát akkor automatikussá teszik azt, hogy ilyen határon átnyúló szolgáltatásnál sem a verseny működik, hanem mondjuk a francia munkafeltételeket – beleértve a béreket is – kell teljesíteni. Ez lehetetlenné teszi a normális versenyt, tehát drágítani akarja azt, hogy a francia vagy a német piacra lépjünk. Ez elvi szinten is elfogadhatatlan, hiszen az indokolatlan korlátozások a belső közlekedési piac széttöredezettségéhez vezetnek.

 Ha teszem föl Délvidékre, vagy bármely harmadik országba Magyarországról árut fuvaroznak, azt milyen kikötésekkel, milyen szabályrendszer alapján lehet megtenni?

 – Az ülésen ki is tértem arra, hogy a harmadik országokkal folytatott tevékenységnél vegyék figyelembe azt, hogy milyen érdekei vannak a frontországoknak. Ez leginkább Ukrajna és Törökország esetében indokolt. Ezen a téren különböző kétoldalú fuvarkvóták vannak érvényben, és nincs közösségi hatáskörben a piacra lépés szabályozása. Az Európai Unió most dolgozik azon, hogy egységes fuvarozási egyezményt hozzon létre ezekkel az országokkal, többek között Ukrajnával, Fehéroroszországgal, Törökországgal, Szerbiával. Ezek az államok a mostani szabályozásaikkal nyilván versenyképesebbek, mint a hazai fuvarozók, ami jól kivehető a bilaterális fuvarmegosztásból. Mi azt mondjuk: arra van szükség, hogy a jelenlegi gyakorlatunknak megfelelően annyi fuvarengedélyt adjunk ki, amennyit a bilaterális külkereskedelem vagy az adott ország tranzitigénye valóban igényel. Tehát ne osztogassuk nyakló nélkül a jogosultságokat, már csak azért sem, mert a magyar fuvarosok is elmondják, hogy rengeteg a visszaélés ezen a területen.

 Tehát decemberben álláspontok ütköztek egymással. Mit gondol, mennyire veszik majd komolyan Magyarország és a V4-ek kívánalmait?

 – Nehéz ezt előre látni, mert óriási a nyomás a központi államok részéről, akik a szociális egyenlőséget fontosabb szempontként kezelik, mint általában az európai versenyképesség erősödését. Biztos, hogy figyelembe veszik a V4-ek álláspontját, biztosan rengeteg vita lesz még ebben az ügyben, ahogy az is biztos, hogy a kelet-közép-európai államok a végsőkig kiállnak saját érdekeik mellett.

 

Medveczky Attila