vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.22. 

25 éves a magyar polgárőrség

Egyre többen végzik el a Polgárőr Akadémiát

Közel 55 ezer polgárőr működik országszerte, akik összességében 8 millió szolgálati órát teljesítettek. Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnökét a szervezet elmúlt évéről és a 2016-os tervekről, lehetőségekről kérdeztük.

 Mennyire elégedett a polgárőrök tavalyi munkájával? Milyen évet zárt a szervezet?

 – Eredményes, sikeres évet zárt a polgárőrség, ahogy az év végi záró elnökségi ülésünkön is elhangzott. Magyarország közbiztonság kiegyensúlyozott, jelentősen csökkent a regisztrált, ismertté vált bűncselekmények száma. Polgárőreink, igaz, nem a „frontvonalon”, de jelentősen hozzájárultak a kisebb bűncselekmények megelőzéséhez. Több mint 8 millió szolgálati órát teljesítettek a köz- és külterületeken. A polgárőrök jelenlétükkel, járőrözésükkel, esetleges beavatkozásukkal sok ezer bűncselekményt megelőztek. Elriasztották a bűnözőket, a jogsértőket. Olyan jelentős szakmai, bűnmegelőzési programokat indítottunk 2015-ben, amelyekre mind az országban, mind Európában felfigyeltek. Az egyik a 250×100 Biztonság program, amely azt jelenti, hogy kiválasztottunk olyan 250 települést, ahol nem volt megfelelő a lakosság szubjektív biztonságérzete. Ezeken a településeken polgárőrségi bűnmegelőzési programot hirdettünk meg. Megerősítettük a polgárőr-egyesületek eszközállományát, működésükhöz támogatást biztosítottunk. Szakmai segítséget nyújtottunk az önkormányzatoknak, és ezt a tevékenységünket a rendőri szervekkel összehangoltan végeztük. A visszajelzések szerint a 250 település 80%-ában jelentősen javult a közbiztonság. Emellett még két programunk futott párhuzamosan. Az egyik a lakásbetörésekkel kapcsolatos, amely három régióra terjedt ki, amit a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és az Aegon Magyarország Biztosítóval együtt végeztünk el, s ennek is komoly eredménye volt, hiszen több ezer riasztó éket osztottunk ki a rászoruló, veszélyeztetett embereknek a lakások biztonsága érdekében. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly csökkent a lakásbetörések száma. A harmadik pedig a külterületi bűnmegelőzési programunk. Ki kell hangsúlyozni, hogy 2015 a polgárőrségnél a technikai fejlesztések éve volt. 427 új járőrautót nyertek el a kormány pályázatán a polgárőr-egyesületek. Így megújultak a járműparkok. Az országos rendőrfőkapitány úrtól pedig 660 járőrkerékpárt kaptunk, s még 50 motorkerékpárral is bővült eszközállományunk. Jelenleg folyamatban van 200 millió forintnyi értékű láthatósági mellény beszerzése, amivel 25 ezer polgárőrt tudunk ellátni.  

A migrációs krízis kezelését mennyire tartja sikeresnek?

 – Elsősorban a Csongrád megyei és a szerb–magyar határ menti polgárőr-egyesületek jeleskedtek ezen a területen. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy amíg tömegével nem érkeztek az országba migránsok, addig a helyi rendőri szervek és polgárőr-egyesületek – a mórahalomi, a röszkei, a szegedi, az ásotthalmi – kezelték ezt a problémát. Az önkormányzatok nagyon örültek annak, hogy 2015 augusztusáig a polgárőrség milyen védelmet nyújtott a lakosságnak a migránsokkal szemben. A tömeges bevándorlás következtében megváltozott a polgárőrség szerepe; a Belügyminisztérium kérésének megfelelően a térség tanyáit ellenőriztük. Csongrád megyének ebben a térségben több mint hatezerre tehető a tanyák száma, s a polgárőrök azt figyelték, hogy azokat nem foglalták-e el az illegális bevándorlók. Találtak is sok ilyen migránst, akik elrejtőztek különösen az elhagyott tanyákon – őket átadták a hatóságoknak. A polgárőrség a migráció kezelésében is jelesre vizsgázott, mert önkéntesen bevállalta ezeket a hosszú szolgálatokat ellenszolgáltatás nélkül, bár az OPSZ próbálta ezt a munkát anyagilag is segíteni, de nem profi, hanem amatőr módon.

 Újdonság a Polgárőr Akadémia megalakulása. Milyen képzéseken vesznek részt a hallgatók?

 – Egyre többen végzik el a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen létrehozott Polgárőr Akadémiát, ami az egyetem, és az OPSZ együttműködése által jött létre. Az egyetemen szervezzük ezeket a képzéseket, a 40 órás bentlakásos, intenzív felkészítő tanfolyamokat, ahol a legújabb, legaktuálisabb jogi, bűnmegelőzési, közbiztonsági ismereteket magas szinten oktatják. A tanfolyam a polgárőr-egyesületek vezetői számára indult. Azt szeretnénk, hogy évente150-200 polgárőrvezető venne részt az akadémia képzésein. Eddig 150-en végezték el a tanfolyamot, és februárban indul a következő képzési időszak. Még idén 4-5 ilyen tanfolyamot szervezünk 30-30 fővel.  

Létrejött az Ifjú Polgárőr Tagozat. A 14-17 éves fiatalok eléggé felkészültek egy ilyen munkára?

 – Az ifjú polgárőröket nem küldjük ki járőrözni. A polgárőrség lehetőséget kapott a kormánytól, a parlamenttől arra, hogy a fiatalok bűnmegelőzési képzésében, hazafias, honvédelmi nevelésében részt vegyen. Elsősorban azokat a diákokat szólítottuk meg, akik a középiskolákban a Rendőrség és a Honvédség által szervezett rendészeti képzésekben vesznek részt. Azt szeretnénk, ha a jelentkező fiatalok kötődnének a polgárőrséghez. Így lehetőségükhöz mérten tegyenek meg mindent a közbiztonság javításának érdekében. A nevelésen keresztül elérjük, hogy szeressék a településüket, hazájukat, jobban kötődjenek Magyarországhoz. Az oktatás nagyon széles spektrumú: a légpuskalövészettől a sportoláson, a kulturális értékek megismerésén át – 2016 első hónapjaiban indul az Ifjú Polgárőr Ki mit tud? – a közbiztonság-ismeretig sok mindent megtanítunk a fiataloknak. A törvény arra is lehetőséget biztosít, hogy az ifjú polgárőrök bizonyos bűnmegelőzési tevékenységeket is elvégezzenek a felkészítés, kiképzés után, elsősorban a korosztályukban. Tudásukat továbbadhatják, az idős embereken segíthetnek, és bűnmegelőzési kiadványokat terjeszthetnek. Tudvalevő, hogy a polgárőrség átlagéletkora igen magas, sok a nyugdíjas közöttünk, a fiatalok pedig az informatika területén jeleskednek, így segítséget nyújthatnak az idősebb polgárőröknek, vagy az egyesületnél az informatikához kapcsolódó adminisztratív tevékenységet látják el. Eddig 450-en csatlakoztak az Ifjú Polgárőr Tagozathoz, s bízunk benne, hogy év végére ez a szám 4000-re emelkedik. Reméljük, egyre több fiatal lép be a polgárőr-egyesületbe, miután betöltötte 18. életévét.

 Idén 25 éves születésnapját ünnepli a magyar polgárőrség. Milyen rendezvényekkel készülnek a jubileumi évre?

 – Szolidan ünnepeljük meg a 25. évfordulót. Büszkék vagyunk rá, és a lakossági visszajelzések is azt mutatják, hogy hasznosan működik immár negyed százada a polgárőrség Magyarországon. Áprilisban központi ünnepséget tartunk a belügyminiszter úrral egyeztetett időpontban. Almanachot szeretnénk kiadni az elmúlt 25 évről, amelyben összefoglaljuk azt, hogy a polgárőrségnek miként sikerült közreműködnie a közbiztonság védelmében. Kiállítást is szervezünk; a rendezvénysorozat csúcspontja és zárása a június 18-án Sopronban – hogy így tisztelegjünk a hűség városa előtt – megtartott Országos Polgárőrnap lesz.

  2016 a nagyvárosok biztonságának éve. Mit tudnak tenni a nagyvárosokban a bűnmegelőzés területén?

 – Ez lesz a legnehezebb feladatunk, részben azért, mert a polgárőr-egyesületek főleg a kisebb településeken, kisvárosokban jöttek létre. A megyeszékhelyeken, a megyei jogú városokban és Budapesten sokkal nehezebb a polgárőrséget működtetni, főleg az urbanizációval járó elidegenedés miatt. Másrészt a nagyvárosok önkormányzatai a hatóságoktól várják a közbiztonság megteremtését. Programot készítünk a nagyvárosok bűnmegelőzésére; elsősorban az egyesületeket óhajtjuk megerősíteni technikai szinten is. A nagyobb településeken megjelent egy konkurencia, az önkormányzati rendészet, melynek tevékenységét össze kell hangolni a polgárőrségével. Mindkettő szükséges, még akkor is, ha a nagyvárosokban kevésbé láthatók a polgárőrök. Tehát most a nagyvárosokban működő polgárőr-egyesületek fejlesztése a feladatunk.

 

Medveczky Attila