vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.22. 

Gyakorlatilag nincs infláció

Az államháztartás stabilitása már nem cél, hanem a növekedés eszköze

Dr. Kovács Árpád megkeresésünkre kifejtette: bízhatunk benne, hogy az államháztartás pénzügyi stabilitása az elkövetkező években is kedvezően alakul, s minden esély megvan rá, hogy négy-öt éven belül nullszaldós legyen a költségvetés egyenlege.

 Milyen évet zárt 2015-ben a magyar gazdaság?

 – A 2015-ös a második olyan év, amelynek a számai egyértelműen mutatják a gazdasági trendfordulót. 2014 egészen kiváló volt, a tavalyi viszont a különböző hatások miatt ezt a rekordszintet nem érte el, például azért, mert nem volt annyira jó a mezőgazdasági termelés, mint egy évvel előtte. Összességében azonban a 3%-ot közelítő növekedés is messze meghaladja az évekkel korábbi várakozásokat, és az ország potenciális, egyszeri hatásoktól megtisztított növekedési képességei is javultak. Ez köszönhető a beérkező EU-s forrásoknak, az azokra támaszkodó beruházásoknak, a lakossági megtakarítások növekedésének, a fogyasztás erősödésének, a vállalkozások kedvező export-versenyképességének, a korábbi nagyon drága energiaár igen jelentős csökkenésének és az ezzel járó nem elhanyagolható cserearány-javulásnak. Bár a visegrádi országok közül Magyarország gazdasági növekedése nem kiugró, de hozzájárult ennek a csoportnak a jó teljesítményéhez. Egyre inkább kibontakozik az, ami az európai nagypolitikában is megjelenik, hogy a hajdani kelet-európai szocialista országok tömbje, a posztszocialista blokk önálló, artikulálódó, erős érdekeket képviselő, emelkedő gazdaságot jelent az Európai Unión belül is. Államháztartási folyamatainkat tekintve a hiánypozíciók kifejezetten jók, pénzügyi stabilitás van. Az uniós módszertan szerinti államháztartási hiány a vártnál jóval kedvezőbb, 2 százalék körüli lehet, amire bizony igen hosszú idő óta nem volt példa. Az államadósság GDP-hez mért aránya szerényen csökkent, megfelelve az Alaptörvény előírásainak. A múlt évi költségvetés módosításai a migrációs kiadások többletén túl lényegében olyan lépéseknek a következményei, amelyek az állami tulajdon erősödését hozták. Bankokat vásároltak vissza, aminek hatása a költségvetési hiányra az európai elszámolásrend szempontjából semleges volt. Ez azt jelentette, hogy az állami akvizícióban megjelenik a tárgyi érték a pénzérték helyett. Látható, hogy elindultak olyan bérfelzárkóztatási tendenciák is, melyek az uniós bérekhez történő fokozatos közelítés irányába mutatnak. Itt a különböző életpályamodellekhez kapcsolt fizetésrendezésekre gondolok. Kicsit előretekintve a 2016-os évre, 2-2,5%-os növekedés valószínűsíthető. Az államháztartás stabilitása már nem cél, hanem eszköz, és napi követelmény annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést lehetőség szerint felgyorsítsuk a potenciális 2,5%-os szint felé. Ez természetesen azt jelenti, hogy nem lehet minden területen, mindenhová arányosan forrást juttatni. Tehát összességében elégedettek, ha nem is megelégedettek lehetünk.

 Mekkora az infláció mértéke?

 – Nagyon szerény. Ez egy igen érdekes, alapvetően az energia- és nyersanyagárak alakulásának tulajdonítható tendencia, mutatja, hogy a világ egyre nagyobb szellemi hozzáadott értéket állít elő egyre kevesebb energia- és anyagfelhasználással. Az óvatos szakértők és gazdasági becslők szerint 2016-ban kissé nagyobb lesz az infláció, mint 2015-ben. Ez 0,5-1% közötti, esetleg kicsivel afeletti várakozást jelent. Megjegyzem, a defláció sem lenne jó a gazdaság élénkítése szempontjából, ezért kedvező, hogy ilyen veszély nincs. A nyugdíjak vonatkozásában nagyobb inflációval számol a kormányzat, ami reálnyugdíj emelkedéseket hoz. Négy-öt éven belül 6-7 százalékot is meghaladó reálnyugdíj emelkedés következett be, melyek a fogyasztásban pozitív hatásként érhetők tetten.

 Elérhető, hogy külső források bevonása nélkül is biztosítható legyen az államháztartás egyensúlya? Javasoljuk így átalakítani a kérdést a félreértések elkerülése érdekében.

 – Ez akkor érhető el, amikor a gazdaság teljesítményéből származó államháztartási bevétel olyan mértékű lesz, hogy nem csak nettó módon tudja teljesíteni az összes bevételt, vagy az összes államháztartási kiadás fedezetét adni, hanem képes fedezni az adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásokat is. 2016-ban körülbelül 700-800 milliárd forint lesz az államháztartás éves deficitje, ha ez a szám 0 közelébe érkezik, amire négy-öt éven belül megvan az esély, akkor eljuthatnunk oda, hogy a költségvetés az adósságszolgálati terhekkel együtt is kiegyensúlyozott lesz. Nem leszünk ráutalva a külső forrásokra. Az évek óta mérséklődő hiányszámok és a múlt évi, jelentősen javuló érték is arra utal, hogy ez a cél teljesíthető. Természetesen ennek feltétele, hogy a gazdasági környezetben nem következnek be kedvezőtlen változások, az államháztartásba továbbra is a várakozásnak megfelelően fognak érkezni a bevételek, és a költekezés is óvatosan használja majd ki a pozíciójavulással nyíló lehetőségeket. 2015-re visszautalva: beváltak az adózási fegyelmet erősítő technikai lépések, az autópálya használattal kapcsolatos díjfizetés, általában fehéredett a gazdaság, a kiadási oldalon pedig érvényesült a fegyelmezett gazdálkodás elve. Ezek a folyamatok arra utalnak, hogy minden esély megvan rá, hogy külső források bevonása nélkül is biztosítani tudjuk az államháztartás működésének egyensúlyát.

 Idén az EU-s finanszírozásban visszalépés várható. Ez mennyire hat ki a fejlődés ütemére?

 – Annyiban, hogy nem 3% körüli növekedési szintről beszélünk, hanem 2-2,5%-ról. Ezért is lényegesek azok a kormányzati lépések, amelyek azt szolgálják, hogy 2016-ban a magánberuházások jobban növekedjenek, erősödjön a hitelfelvételi kedv és lehetőség. Az elmúlt években az EU-forrásokat megfelelően hívtuk le, és értékteremtésre használtuk föl.

 

Medveczky Attila