vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.22. 

Az erdők védelméért

Együttműködés, támogatás, hatósági szigor

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME EMK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) képviselői ünnepélyes keretek között aláírták azt az együttműködési megállapodást, mely révén sor kerülhetett az Erdészeti Igazgatási Kihelyezett Intézet (EIKI) alapkövének szimbolikus „letételére”. Kérdéseinkre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága válaszolt.

 Mi lesz az Erdészeti Igazgatási Kihelyezett Intézet feladata?

 – Az intézet célja az intézményi keretek megismertetése a hallgatókkal és az oktatási és kutatási együttműködés erősítése a Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnöki kara és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal között.

 Ez az intézmény hogyan kapcsolódik a NÉBIH-hez és az élelmiszer-biztonsághoz?

 – Az erdészeti hatóság közvetlenül az erdei melléktermékeken keresztül (erdei gombagyűjtés, szarvasgomba gyűjtés) kapcsolódik az élelmiszerlánc-biztonsághoz, illetve a faanyag országos kereskedelmi és terméklánc-felügyeletét is mi végezzük, közvetetten pedig a fenntartható, tartamos tájhasználat biztosításán, valamint az agrárgazdálkodás ökológiai feltételeinek támogatásán keresztül.

 Mivel foglalkozik a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága?  

– Az élelmiszerlánc-biztonság mellett a NÉBIH látja el az Országos Erdészeti Hatósági feladatokat is az erdőkben folyó gazdálkodás ellenőrzésétől, a kitermelt faanyag kereskedelmi forgalomba bocsátásának ellenőrzéséig bezáróan. A feladati közé tartozik ezen túl még az erdők védelme egy országos monitoring, valamint erdőtűz megelőzési rendszerre támaszkodva, az erdők közérdekű hasznosítását egy évtizedre előre meghatározó erdőtervezés, ehhez megfelelő erdészeti szakmai térképek, közjóléti tervek készítése és koordinációja, melyek egy része már a lakosság számára is elérhető a NÉBIH honlapján lévő erdőtérkép formájában, illetve különböző szakmai adatbázisok vezetése a magyar erdőkről.

 Milyen intézkedésekkel, szabályozásokkal lehet elérni azt, hogy az ország erdőterülete ne csökkenjen, az erdők állapota ne romoljon, és természeti értékei megőrződjenek?

 – A több száz éves múlttal rendelkező erdészeti hatóság az egész országra elkészíti, és folyamatosan aktualizálja a körzeti erdőterveket. Az ezekben foglalt előírások kiszámíthatóvá teszik erdőgazdálkodók, tulajdonosok és állampolgárok számára is az erdeikben, lakókörnyezetükben folytatható erdőgazdálkodás feltételeit. Ennek a szabályozási rendszernek a megalkotásában az erdőgazdálkodókon kívül az érintett hatóságok, de az önkormányzatok és a helyi érdek-képviseleti szervezetek is részt vehetnek. Ezt a közös tervezési lehetőséget egyre több partnerünk használja ki, és a résztvevők jellemzően szabálykövetők maradnak, a saját környezetüket is tájékoztatják a lehetőségekről. Az erdőtervi előírások betartatását szabálykövetés hiányában az erdőtörvény szigorú hatósági eszközrendszerével is tudjuk biztosítani. Ezenkívül rendkívül fontos eszközök a Vidékfejlesztési Program erdészeti támogatási lehetőségei, amelyek odaítélésében a NÉBIH is részt vesz, szorosan együttműködve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal. Együttműködéssel, támogatásokkal és ha kell, megfelelő hatósági szigorral együttesen lehet eredményeket elérni. Talán sokan nem is tudják, de a múlt század harmincas évei óta az ország erdőterületét megduplázták az erdészek, egyre többfelé vezetnek be olyan újfajta erdőgazdálkodási módszereket, amelyek a megújuló fa alapanyag termelése mellett elsősorban a lakosság közvetlen rekreációs igényeit szolgálják, valamint a környezet- és természetvédelmi igényeket is jobban szem előtt tartják.

 Letették tehát az alapkövet. Mikor kezdi el ténylegesen a munkáját az Erdészeti Igazgatási Kihelyezett Intézet?

 – Az oktatási együttműködés keretében a NÉBIH már aktívan bekapcsolódik az erdőmérnöki kar hallgatóinak gyakorlati képzésébe, emellett a közeljövőben tervezzük a nálunk dolgozó kollégák megismertetését a legújabb kutatási eredményekkel, ismertté vált jó gyakorlatokkal. Ez tehát egyfajta együtt tanulási, továbbképzési folyamat lesz a két intézmény között. Továbbá a hatóságnak véleményünk szerint fontos szerepe van a szakmai tudástranszferben, az erdészek erdőgazdálkodók felé. Az oktatási együttműködés így segíti majd a gyakorlatban jártasabb mérnökök szakmai továbbképzését és az új ismeretek átadását is az erdőgazdálkodásban. Az oktatási feladatok mellett az Intézet másik célja az alkalmazott kutatási kapcsolatok elmélyítése. A hatóság munkája során számos olyan problémával találkozik, melyekre alkalmazott kutatási módszerekkel, sokszor a legújabb kutatási eredmények felhasználásával lehet megfelelő választ adni. Az erdészeti hatóság évtizedekre, évszázadokra visszamenőleg rendelkezik adatokkal a magyar erdőkről, ezek az adatbázisok fontos szerepet kaphatnak napjaink szakmai kérdéseinek hosszú távú megoldásában. Reményeink szerint az intézet kereteiben folyó közös oktatási és kutatási tevékenység hozzájárulhat a magyar erdők védelméhez és gyarapításához.

 

Medveczky Attila