vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.29. 

A székelyek ereje

Elölről kell kezdeni a párbeszédet a közigazgatás átszervezésről

Bírósági ítélet kötelezi Marosvásárhely polgármesterét, hogy engedélyezze a Székely Nemzeti Tanács március 10-ére tervezett marosvásárhelyi felvonulását – közölte Izsák Balázs az SZNT elnöke, s hozzátette, bízik az autonómiáról folyó háromoldalú tárgyalások sikerében.

 Miért lényeges, hogy háromoldalú tárgyalások kezdődjenek el a székelyföldi autonómiáról, és ki a három fél?

 – Mi a dél-tiroli példából, pontosabban folyamatból indulunk ki. Ennek a folyamatnak az a tanulsága, hogy a Dél-Tirolban élő német ajkú közösség sorsáról méltányos döntést sikerült hozni, s úgy sikerült megteremteni a térség regionális autonómiáját, hogy az anyaország, tehát Ausztria és Olaszország képesek voltak megállapodni ebben a kérdésben. Illúzió azt gondolni, hogy mindez másként történhet az erdélyi, a székelyföldi magyarság esetében. Szintén naivitás azt hinni, hogy úgy lehet a jogainkat szavatolni, garantálni, hogy közben Magyarország és Románia közt nem javulnak a kapcsolatokat. Tehát sorsunk, helyzetünk függ a két ország közti kapcsolatok alakulásától. Amikor háromoldalú egyeztetésekről beszélünk, akkor figyelembe véve az államközi szerződést, úgy gondoljuk, hogy a két országnak kell hosszú távú, stabil együttműködésben megállapodnia. S ennek az együttműködésnek, partnerségnek a részét kell hogy képezze az erdélyi, székelyföldi magyarok jogainak szavatolása, és az autonómia megteremtésének garanciája. A felek: a magyar, a román kormány és az itt élő magyar közösség képviselői.

 Mit gondol, a román külügyi tárca vezetője hajlandó erről a témáról egyeztetni Magyarország külügyminiszterével?

 – Johannis elnök úr úgy nyilatkozott egy német lapnak, hogy a romániai magyarság jogai nincsenek megfelelően biztosítva, és erről a párbeszédet akkor is folytatni kell, ha néha reménytelennek tűnik. Osztom a román államelnök véleményét; meggyőződésem, hogy az erkölcsi kötelezettség a párbeszédre, hogy ezekről a kérdésekről tárgyalni kell, felülír bármilyen latolgatást. Arra is kell gondolni, hogy ugyan nekünk nincs olyan erős nemzetközi jogi alapunk, mint a dél-tiroli német ajkú közösségnek a Gruber–De Gasperi egyezmény volt, de mi is tudunk hivatkozni az államközi szerződésre, amely tartalmazza, és irányadónak tekinti az Európa Tanács 1201-es ajánlását. Ez többek közt ezeket tartalmazza: „a nemzeti kisebbséghez tartozó bármely személynek jogában áll teljesen szabadon kinyilvánítani, megőrizni és fejleszteni vallási, etnikai, nyelvi és/vagy kulturális önazonosságát és akarata ellenére nem vethető alá semmiféle asszimilációs kísérletnek; a nemzeti kisebbséghez tartozó bármely személynek joga van a törvény előtti egyenlőséghez; tilos mindennemű hátrányos megkülönböztetés egy személlyel szemben egy nemzeti kisebbséghez való tartozás miatt; egy nemzeti kisebbség lakta terület demográfiai összetételét tilos szánt szándékkal ennek a kisebbségnek a rovására megváltoztatni.” A 1201-es ajánlás lényegében arról szól, hogy ha egy közösség egy adott régióban többséget alkot, akkor megilleti a területi autonómia. Erről szól a 11. cikkely: „azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek.” A működő autonómiák nem etnikai, hanem területi alapúak, a határokat pedig kulturális szempontok alapján jelölik ki. Az autonómia határán belül élő minden polgár élvezi ennek az intézményi keretnek az előnyeit. Arra számítok, hogy egy következetes, bátor magyar diplomácia ki tudja kényszeríti a román kormánytól az államközi szerződés tiszteletben tartását, és azt, hogy vállalt kötelezettségei mentén politizáljon. Az is biztató, hogy Johannis államelnök szerint elölről kell kezdeni a párbeszédet a közigazgatási átszervezésről. Az a kormány, amelynek az volt a célja, hogy a megyék elsorvasztásával Székelyföldet egy román többségű régióba olvasszák be, megbukott. Tehát Johannis álláspontjával egyetértek, s majd elválik, hogy miként valósul meg a közigazgatás átszervezése.

 Ebbe a párbeszédbe az SZNT-t is bevonják?

 – A Székely Nemzeti Tanács nem párt, de egy olyan tárgyaláson, amely a székelység legitim vezetőivel folyna, mindenképpen részt veszünk. Hiszen polgármesterek, önkormányzati képviselők is kerültek ki tagjaink sorából.

Az SZNT-nek tehát nincsenek képviselői a román törvényhozásban. Az RMDSZ-nek van kialakult álláspontja a székely autonómiáról?

 – Tapasztalataim szerint az RMDSZ-nek nincs az SZNT alapvető koncepciójától eltérő autonómiafelfogása. A Székely Nemzeti Tanács autonómiastatútumának alapját az a tervezet képezi, amelyet dr. Csapó József, az RMDSZ hajdani szenátora dolgozott ki. Ezt a tervezetet 1996-ban az RMDSZ székelyföldi egyeztető tanácsa megvitatta és elfogadta. Ezt követően, a Székely Nemzeti Tanács megalakulása után RMDSZ-es képviselők egy csoportja terjesztette a törvényhozás elé a tervezetet, élükön a 2011-ben elhunyt Birtalan Ákossal, aki Ciorbea-kormány turisztikai minisztere volt. A második beterjesztő szintén RMDSZ-es szenátor. Amikor az RMDSZ koncepciójáról beszélünk, akkor tudni kell, hogy azt ki dolgozta ki, s hogy milyen sokan értenek vele egyet. A Csapó doktor által kidolgozott tervezettel a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt is egyetért. Tehát széles körű társadalmi konszenzus van mögötte. Amit viszont RMDSZ-tervezetként szoktak aposztrofálni, az egy választási kampány kényszere alatt született. Lemásolták a dél-tiroli autonómiastatútumot, de a dokumentumot nem jegyezte senki név szerint. Tehát ezen alternatív koncepciót személy szerint senki sem vállalta föl. Az eredeti koncepció mentén kell továbbhaladunk, és fontos, hogy a székelység és az erdélyi magyarság egységesen mellette álljon. Ne történjen meg az, ami annak idején a kolozsvári magyar egyetemmel történt, mikor a Ciorbea-kabinet azt mondta: még a magyarok sem egységesek ebben az ügyben, s nem tudják, mit akarnak. Hiszen egy közösségi elképzelést hárítani lehet egy olyan érvvel: több elképzelés is van az autonómia ügyében, de még a magyarok is vitáznak azokról.

 A Székely Szabadság Napja elnevezésű rendezvényen az SZNT az 1852-ben felgöngyölített Habsburg-ellenes székely szervezkedés 1854. március 10-én kivégzett három vezetője – Török János, Gálfi Mihály és Horváth Károly – marosvásárhelyi emlékoszlopánál szervez megemlékezést 2004 óta. Megszületett már a bírósági ítélet az SZNT marosvásárhelyi felvonulásának engedélyezésére?

– Még 2015 tavaszán jelentettük be a polgármesteri hivatalnál a Székely Szabadság Napján 2016-ban és 2017-ben tervezett felvonulásokat. Éppen azért, hogyha akadályozni próbálják, legyen elegendő időnk a jogorvoslati eljárásra. Az, hogy idén a január 8-án megszületett alapfokú bírósági ítélet kötelezi Marosvásárhely polgármesterét, hogy engedélyezze a Székely Nemzeti Tanácsnak a március 10-ére tervezett marosvásárhelyi felvonulását, igazolja döntésünk helyességét.

 

Medveczky Attila