vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.29. 

A jászkürt hangja

Erős kötődés tartotta fenn a jász etnikumot az évszázadok során

„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma közzétette az általa alapított Jászságért Díj huszonötödik alkalommal történő kiírását. A feltételekről, a díj presztízséről, a jász hagyományőrzésről a Jászok Egyesületének ügyvivőjét faggattuk.

 Ki nyerheti el ezt a díjat? Melyek a feltételek?

 – Azok, akik a Jászság kulturális, közművelődési életében kiemelkedő alkotómunkát végeztek. Az elbírálás során van ennél még egy fajsúlyosabb szempont. Megkapta már ezt a díjat tanár, művész, lelkész, római katolikus pap, és mindig azt néztük, hogy a szakmai munkáján túl mit tett a jászok érdekében, s nem azt, hogy főállású tevékenységében miként szorgoskodik. Mást tudott tenni egy lelkész, aki helytörténeti műveket ad ki, a festő közéleti feladatokat vállal, a tanár pedig olyan szakkört csinál, amit eddig még senki. A javaslattevők azok, akik leírják ezt a többletet.  

A díjazottak csak a Jászság területén élhetnek?

 – Nem, mert a lényeg, hogy a tevékenységük legyen összefüggésben a jászokkal. Erre egy példa: egyik hajdani díjazottunk, Dr. Kiss József történész Budapesten élt, 40 éve elkerült Jászberényből, s több könyvet írt, melyekben levéltári kutatások alapján feldolgozta a jászok XVIII. századi történetét, s emellett sok előadást tartott a témában, informális iskolarendszert alakított ki, melyen belül az őt körülvevő fiatal kutatókat támogatta.

 Mekkora a presztízse a Jászságért Díjnak?

 – A díj súlyát a kitüntetettek adják meg. Honlapunkon olvasható a díjazottak névsora, s ők mind a Jászság közmegbecsülésnek örvendő polgárai voltak. Volt, aki szinte matuzsálemi korban kapta meg, s azt mondta: örül annak, hogy a Jóisten megengedte, hogy ezt még megélhesse. Legelőször dr. Rusvai Lajos ny. főjegyző, vasdiplomás közgazdát tüntettük ki, akit évtizedekig mellőztek, nem engedték jogászként dolgozni, évtizedeken át segédmunkás volt, s azt mondta, hogy ez a díj számára óriási elégtételt jelentett. A díj összege 75 ezer forint volt eleinte, s most nettó 1 milliónál tart. Nem tudok még egy olyan hazai díjról, amit civil szervezet alapított, az ad ki, 25 éven keresztül fennáll, és 1 millió forint jár vele. Bár lenne minden megyében legalább öt ilyenfajta elismerés.

 Sokan foglalkoznak Jászság kultúrájával?

 – Minden közösség, amely saját hagyományát értékként ápolja, megőrzi és felmutatja, abban léteznek olyanok, melyek foglalkoznak szűkebb pátriájuk múltjával, kultúrájával, értékeivel. A Jászság mindig erősen hagyományápoló vidék volt. S ez a mai napig is így van. Tehát mindig vannak olyanok, akik azoktól, akiket a Teremtő magához szólított, átveszik a stafétabotot. Tudjuk, ki kinek volt a tanítványa, kinek a könyvtárát örökölte, és a rokoni kapcsolatokat is ismerjük. A mai napig élnek a Jászságban kiváló emberek, és éppen ezért nagyon nehéz a kuratóriumnak eldönteni, hogy a sok javaslat közül melyiket válassza ki.

 Milyen évet zárt 2015-ben egyesületük?

 – Elkészült a hírlevelünk, melyből kitűnik, hogy évente a legfontosabb eseményünk a Jász Világtalálkozó. Egyesületünk azért is jött létre, hogy összefogja az otthon élő és az elszármazott jászokat, jász tudatúakat. A világtalálkozót mindig nyáron és mindig más jász településen tartjuk. Tavaly a Jász Világtalálkozót július 18–19-én Jászalsószentgyörgy községben rendeztük meg. A díszünnepségre július 18-án, szombaton került sor. Ez a község kis lélekszámú, mégis profi módon megszervezte ezt az ünnepséget. Az ünnepi főpapi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A települések színpompás felvonulását, az ünnepi köszöntéseket díjak átadása követte. Március 25-én ellátogatott hozzánk Őexcellenciája Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete, József nádor ükunokája, aki szívén viseli a jászok sorsát. Április 27-én tartotta évi rendes közgyűlését egyesületünk. Szervezetünk legfelsőbb fóruma elfogadta a 2014. évi éves beszámolót, az egyesület munkájáról szóló jelentést – mindkettő megtalálható egyesületi honlapunkon (jaszokegyesulete.hu) –, s jóváhagyta az idei terveket. A Szakrális Művészetek Hete szeptemberi jászberényi eseményeit ezúttal is közösen szervezte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete, s a Jászok Egyesülete. A rendezvénysorozat keretében ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a KÉSZ Csoport. A másfél évtized eseményeit idézte fel a Főtemplomban rendezett kiállítás és az azt követő ünnepi közgyűlés. Ezen a héten került sor Suba Györgyné: Cipruság – virágszál. Isten országának munkásai Jászberényben c. egyháztörténeti munkája jászsági bemutatójára is. Egyesületünk képviseltette magát számos jászsági rendezvényen, tanácskozáson, közösségi és egyházi ünnepen, kiállítás-megnyitón. Együttműködésünk eredményes a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. Ügyvivőink több meghívásnak tettek eleget, s tájékoztatót tartottak a Jászok Egyesülete törekvéseiről, eredményeiről.

 

Medveczky Attila