vissza a főoldalra

 

 

 2016.01.29. 

A gazdaságfejlesztés jegyében

Hogy minél több európai uniós fejlesztési pénz érkezzen a zalai megyeszékhelyre

Fejlesztési iroda nyílt a zalai megyeszékhelyen, mely a városban működő vállalkozások, civil szervezetek, egyházak és más intézmények számára hivatott pályázati segítséget nyújtani. A január eleji átadás kapcsán Zalaegerszeg polgármesterét kérdeztük sok más mellett arról, mi indokolta az iroda létrehozását.

 A fejlesztési iroda a terület- és településfejlesztési operatív programra (TOP) alapozva valósult meg, mégpedig kettős feladattal – fogalmazott elöljáróban Balaicz Zoltán.

– Véglegesült a városfejlesztési TOP program, amelynek köszönhetően 2020-ig 11,2 milliárd forint fejlesztési forrást fordíthatunk városunkra. Ennek az összegnek a jelentős hányada kimondottan a gazdaság fejlesztését szolgálja, tehát a már meglévő munkahelyek megőrzését, új álláshelyek teremtését, vállalkozások előrelépését, bővülését, de természetesen oktatási, szociális, egészségügyi, illetve kulturális célokra is jut majd ezekből a forintokból – hangsúlyozta Zalaegerszeg polgármestere. Az iroda létrejöttének célja pedig az, hogy minél több európai uniós fejlesztési pénz érkezzen a zalai megyeszékhelyre.

 Milyen feladatokat látnak el az iroda munkatársai?

 – Az iroda a városban lévő vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, egyéb intézmények számára kínál pályázati segítséget. Ennek megfelelően az ott dolgozók feladata részben egy pályázati adatbázis összeállítása, az érintetteket, hozzájuk betérőket emellett tanácsokkal is ellátják, de akár konkrét segítséget is adnak a pályázatok elkészítéséhez, továbbá részt vállalnak a vállalkozások képzési, átképzési igényei alapján oktatási programok indításában. Emellett azt várjuk az irodától, hogy az önkormányzatnak információkkal szolgáljon arról, milyen pályázatokkal, mekkora összeget és milyen célra kívánnak felhasználni a zalaegerszegi pályázók, hogy a város segíthessen az uniós források mind eredményesebb megszerzésében.

Ezt az intézményt helyi forrásból valósították meg?

 – Az előttünk álló öt év során a településfejlesztési operatív programból egymilliárd forint fordítható a foglalkoztatás fejlesztésére, különféle képzésekre, és ebből az összegből jöhetett létre a három munkatársat alkalmazó fejlesztési iroda is, amit az önkormányzati tulajdonú, két évtizede tevékenykedő, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Kontakt Humán Kft. működtet a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-től bérelt helyiségekben.

 Polgármesterként mennyire érzi bürokratikusnak a pályázati rendszert?

 – Az uniós pályázatok reményteli lehetőséget jelentenek minden érintett számára, a döntéshozóknak pedig természetesen minél több szempontot figyelembe kell venniük ahhoz, hogy a lehető legjobb helyre kerüljenek a rendelkezésre álló összegek. Úgy vélem, valamennyi uniós tagországban ezen az elven működik a pályázati rendszer.

 Zalaegerszeg infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy minél több vállalkozó érkezzen a térségbe?

 – Az elmúlt esztendőben rengeteg olyan döntést hoztunk, amivel igyekeztünk az eddigieknél is kedvezőbb feltételeket teremteni a vállalkozások számára. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a megújított és 38 féle támogatási lehetőséget magában foglaló befektetésösztönző és -támogató rendeletet, melytől azt reméljük, hogy újabb munkahelyteremtő beruházások valósulhatnak meg az önkormányzat tulajdonában lévő ipari parkban, ami szükség esetén több mint 600 hektárosra is bővíthető. A Modern Városok Program keretében a múlt évben kötött stratégiai megállapodás része, hogy a kormány vállalja, hogy kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttal bekapcsolja Zalaegerszeget az országos közlekedési rendszerbe. A szerződés része az is, hogy az ipari parkban újabb ütemmel bővül az inkubátorház, új csarnokok épülnek fel, szükség esetén, amennyiben ezt a betelepülni szándékozó befektető kéri, akkor Zalaszentivánról csatlakoztatjuk a vasúti iparvágányt, közművekkel, utakkal és energiatakarékos napelemteleppel látjuk el a területet, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs bázist hozunk létre. Úgy vélem, a város infrastruktúrája nem lehet gátja annak, hogy a vállalkozók Zalaegerszeget válasszák „otthonuknak”.

 

Medveczky Attila