vissza a főoldalra

 

 

 2016.07.01. 

Júliustól béremelés

Leszedjük magunkról a bürokrácia bilincseit

Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár: „a legfontosabb szempont a legalacsonyabb keresetűek, elsősorban a középfokú végzettségűek illetményrendezése. Korábban több ezer főnek garantált minimálbérre kellett kiegészítenünk a keresetét, mert azt sem érte el. Most ők akár 50 %-os béremelést is kaphatnak. A rendszer fontos eleme a teljesítményértékelés.” Államtitkár urat arról is faggattuk, hogy a háttérintézmények átszervezése, a közigazgatási bürokrácia-csökkentés milyen mérvű elbocsátásokkal jár.

 Milyen célból, és miként tudják két éven belül egységesíteni az állami informatikai rendszereket?

 –Mielőtt konkrétan válaszolok a kérdésre, ki kell hangsúlyoznom, hogy a korábban a közigazgatásban ágazatszerűen fejlesztették az informatikai rendszereket. Ahány ágazat létrejött a magyar közigazgatásban, annyi informatikai szakrendszerről beszélhetünk. Jelenleg mintegy 300 szigetszerű szakrendszer működik. Így megoldhatatlan a feladatok rugalmas ügyintézőhöz telepítése, a feladatkörök szakmai szintű összevonása. Ez óriási problémát jelent, ezért ezt a széttagolt, ágazat-specifikus szervezeti működésre épülő üzemelést egységes rendszerként szeretnénk a kormányhivatali rendszerben megvalósítani. Lényeges, hogy az átalakításhoz mind a gépi, mind az ügyfél és az ügyintéző felületek megújítása és kiegészítése szükséges. Ennek érdekében jóváhagyta a kormány a Digitális Nemzetfejlesztési Programot, és a Digitális Jólét Programot. Az egyes kiemelt ügykörökben nagyobb mérvű átalakításra lesz szükséges – ezek a nagy rendszerek. Két év alatt a munka dandárját szeretnénk elvégezni, tudván, hogy a nagy komplexitású informatikai rendszerek fejlesztése idő-és költségigényes folyamat. Említeni kell a pénzbeli ellátásokat, a nyugdíj-ügyeket – s meg kell szokni, hogy a digitális világ jellemzője nem az irat-hanem az információn alapuló ügyintézési forma. A Közigazgatási Fejlesztési Operatív Programnak - amelyet a Közigazgatási Stratégiából kiindulva hoztunk létre - végezzük el egyes elemeinek kidolgozását. Jelentős részben uniós forrásból lehet ezeket a szakrendszereket egységesíteni, és átjárhatóvá tenni. Hogy az olvasók jobban megértsék az eddigieket, egy példával támasztom alá. Jelenleg egy megyén belül egy kattintással meg tudjuk nézni a neten, hogy az adott megyén belül kinek mennyi a földbirtoka például földárverés esetén. De azt hogy, Zalában, vagy Vas megyében ki rendelkezik további birtoktesttel, ahhoz telefonos segítséget kell kérni, mert nincs összekötve a rendszer. Ezeket a problémákat orvosolni kell, mely által gyorsítjuk az ügyintézést, hiszen elektronikusan sok mindent hatékonyabban meg lehet oldani.

 A világban a technológiáért folytatott versenyek mellett az egyik legnagyobb kihívás a versenyképes államszerkezet kialakítása, amely alkalmas a XXI. századi társadalmi viszonyok által indukált kihívásoknak megfelelni. Ennek része lehet a hatékony, vállalkozásbarát, a felesleges bürokratikus terhektől mentes közigazgatás?

 –Amit mondott, az ennek egy eleme, de ezen belül fontos például az eljárási szabályok egyszerűsítése, ahol szükséges. Szintén lényeges a felesleges szabályozás kiküszöbölése és a szervezetrendszeren belüli párhuzamosságok megszüntetése is – mert ezek bonyolítják egy vállalkozás, vagy az állampolgárok életét. Az egyszerűsítések által nőhet a versenyképességünk, ha nem, akkor lemaradunk. Látható, hogy az állam által foglalkoztatottak száma meghaladja az OECD-átlagot, vagy a V4-ek átlagát, ezért ezt csökkenteni kell.

 Mikor értékelik ki a vállalkozások felvetett jogszabályi és a közigazgatásban dolgozóktól érkezett bürokráciát csökkentő javaslatokat?

 –Ősszel történik a kiértékelés, addigra szeretnénk egy újabb törvénycsomagot összeállítani. Már eddig is több mint 220 törvényhez nyúltunk hozzá. Tervezünk egy új, most induló kérdőíves felmérést, hasonlóan, mint amit tavaly végeztünk, az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban. Egy bürokrácia-és állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos komplex kérdőív kitöltésére kérjük föl a lakosságot. A járási hivatali dolgozóink, akik a gyakorlatban találkoznak a bürokratikus szabályokkal az ügyintézés során, ők is elkészítettek egy javaslatcsomagot. Az államtitkárság is dolgozik ezen, de a különböző tárcáknak is szükséges a saját területükön ezzel foglalkozni. Meg kell vizsgálniuk, miben tudnának egyszerűsíteni. Ennek egyik lépése a háttérintézmények átszervezése, mert a szabályozás részben rájuk is vonatkozik, sőt időnként rájuk szabták. Ezek az intézmények önmaguk fenntartása és működtetése érdekében folyamatosan jogszabálygyárként működnek. Olyan jogszabályokat alkotnak, amelyek részben arról szólnak, hogy őrájuk szükség van, hiszen fontosak, holott valamikor a minisztériumokhoz tartoztak, a minisztériumokból nőttek ki, ezért érdemes őket oda visszaküldeni. Amennyiben beolvadnak, egyszerűsödnek a szervezetrendszerek, és akkor reményeink szerint, kevesebb lesz a bürokratikus szabályozás is.

 Több olvasó kérdését tolmácsolom: a háttérintézmények átszervezése, a közigazgatási bürokrácia-csökkentés elbocsátásokkal jár?

 –Röpködnek a számok a sajtóban. Terveink szerint a járási hivatalok megerősítése érdekében ott növelni kell a létszámot, különösen a székhely-járások esetében. A háttérintézmények központi szervezetrendszerében kell csökkenteni a létszámot elsősorban.

 Átképzésekben is gondolkoznak, hogy az elbocsátottak ne kerüljenek az utcára?

 –2017-től újra be kívánjuk indítani a Karrier Híd Programot, melynek célja, hogy aki kikerül a rendszerből, azt miként lehetne a vállalkozói világba átirányítani. Hiszen a vállalkozói világ főleg Budapesten és Nyugat-Dunántúlon munkaerőhiánnyal küzd. Korábban a vállalkozók kedvezményekben részesültek mind a foglalkoztatást, mind a továbbfoglalkoztatást illetően. Ezt a kérdést végig közösen kell kigondolni a szabályozó minisztériumokkal.

 Ha valaki 50 évesen kikerül a közigazgatás rendszeréből, mekkora eséllyel tud elhelyezkedni a versenypiacon, amikor a fiatalok számára is ez sok nehézséggel jár?

–Kétarcú ez a világ. Egyes területeken valóban fiatalokat várnak a foglalkoztatók; sok helyen viszont munkaerőhiány lépett föl. Ez inkább Északkelet-Magyarországra igaz, ahol szeretnének munkához jutni, de nem találnak. Ezért az országon belül keletről nyugatra áramlik a munkaerő, mert nagyobb eséllyel találnak munkát. A közigazgatásban munkához szokott emberek fegyelmezettek, így nem járnak velük rosszul a munkaerőpiacon a vállalkozások.

 Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége elnöke szerint a mindenkori kormányok a bürokrácia foglyai. Egyetért ezzel a kijelentéssel?

 –Idézettel kezdem a választ. A kalapos királyt személy szerint nem kedvelem, de érdekes az a levél, melyet a pápai kórház alapító leveléhez fűzött, gróf Eszterházy Ferenc kancellárhoz, a kórház létrehozójához. „Önnek tehát minden tekintet nélkül a múltra és a jelenleg fennállóra csak arra lesz gondja, hogy helyesen kormányozzon a közügyek javára, az állam gyarapítására, méltányossággal minden egyes ember iránt. Fő szempontja kell hogy legyen a tárgyalások egyszerűsítése, minden kerülőút kerülése, ebből adódik a csökkenő mennyiségű irkálás, a személyi állományban a megtakarítás.” Ez több mint 250 évvel ezelőtt íródott, ezért is vágott bele az Orbán-kormány 2010-ben, hogy a jó állam ismérveinek megfelelő bürokráciacsökkentés keretében azt a bizalmi viszonyt, amely egy állampolgár és az állam között fennáll, azt helyreállítsa, azon javítson. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a bizalom eddigre elfogyott. Magyarországon 1952 törvény van hatályban. Az elmúlt fél évben több mint 220 törvényt módosítottunk két csomagban, ősszel és tavasszal, új eljárási szabályokat vezettünk be, rövidültek az ügyintézési határidők. Így január óta a 8 napon belül elvégezendő ügyek számának elintézése 60%-kal nőtt. A felfüggesztett ügyek aránya pedig 70%-kal csökkent. Új általános közigazgatási rendtartási törvényt vezetnénk be, amiről ősszel tárgyal az országgyűlés, s ez is sok tekintetben a bürokrácia ellen hat. Amennyiben leszedjük a bürokrácia bilincseit magunkról, a ciklus végére nem lesz igaz az, amit Demján elnök úr mondott.

 Júliustól milyen bérezési szabályok lépnek életbe a közigazgatásban?

 –Tudjuk, jelentősen változtak a gazdasági, társadalmi viszonyok az elmúlt két évtizedben. Ezért teljesen új rendszer lép életbe. Korábban azon gondolkodott az állam, hogy egy nagy közszolgálati törvényt alkot, de hamar kiderült, hogy még egy kerettörvényben is elég nehéz „összehozni „a fegyveres szervezeteket, a NAV-ot, a pedagógusokat. Ezért döntött a kormány az életpályamodellek bevezetése mellett. Az állami tisztviselői kar bérezését illetően nem csak a jelentős keresetnövekedés a lényeg, ami azért is szükséges, mert a kerületi és járási hivatalokba mintegy 17 ezer ember kerül az új szabályozás hatálya alá, hanem az is, hogy az ügyintézés súlypontja a területi közigazgatásra tevődött át. Ezért ezekben az intézményekben kezdjük el a béremelést július 1-től, és január 1-jétől a teljes kormányhivatali rendszerben, mintegy 35 ezer ember bérét növeljük. A legfontosabb szempont, a legalacsonyabb keresetűek, elsősorban a középfokú végzettségűek illetményrendezése. Korábban több ezer főnek garantált minimálbérre kellett kiegészítenünk a keresetét, mert azt nem érte el. Most ők akár 50 %-os béremelést is kaphatnak. A rendszer fontos eleme a teljesítményértékelés. A jelenlegi illetménypótlékok beépülnek az illetménye. A pótlékokkal emelkedik az illetmény, és ehhez jön pluszba hozzá az új illetményemelés, így a korábbi pótlékok sem vesznek el.

 Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke sztrájkot hirdetett. Tárgyaltak az MKKSZ-szel?

 –Nem is egyszer. Az új törvényt megtárgyalta a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács több körben is. A szakértői bizottságon részt vehettek a szakszervezeti szakértők, és több javaslatukat beépítettük a rendszerbe. A felelősség nem a szakszervezeteké, hanem a kormányzaté, illetve az országgyűlésé. Azt gondolom, a szakszerveteket önmaguk létét szeretnék bizonyítani azzal, hogy sztrájkot kezdeményeznek, hisz alig van már szakszervezeti dolgozó a közigazgatásban.

 

Medveczky Attila