vissza a főoldalra

 

 

 2016.07.08. 

A gyermekszegénység visszaszorítása

Jelentősen bővítettük az ingyenesen étkezők körét

A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság június 10-ei ülésén a hazai és uniós finanszírozású programokról, a Családi otthonteremtési kedvezményről, valamint az Egyenlő esélyt a gyermekeknek című jelentésről egyeztettek a bizottság tagjai. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, akit többek közt arról faggattunk, , hogy beváltotta –e a hozzá fűzött reményeket az öt éve elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, milyen intézkedésekkel érhető el, hogy csökkenjen a szegény családban felnövekvő gyermekek száma, s melyek a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia céljai, elemei.

 Az UNICEF (az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja) 2012. májusi felmérése szerint minden harmadik magyar gyerek nélkülöz. Négy év alatt sikerült-e ezen a helyzeten változtatni?

 –Természetesen. Minden gyerek egyaránt számít, de a legnagyobb segítség azoknak kell a felemelkedéshez, akik a legnyomorúságosabb körülmények között nevelkednek. A komplex szemlélet mellett alapvető szempont, hogy minél korábbi életkorban eljuttassuk a leghátrányosabb helyzetű gyerekekhez a valódi esélyteremtő lehetőségeket. A támogatási lánc a születéstől az egyetemi évekig tart, az életutat folyamatosan végigköveti. Az egyes korosztályoknak szóló programok úgy épülnek egymásra, hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára minél erősebb védőhálót biztosítsanak, s lehetőségeket adjanak a felemelkedésre.

 Beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket az öt éve elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia?

  A kormány számos összehangolt társadalmi felzárkózást segítő intézkedéssel igyekszik támogatni a magyar családokat. Az öt éve elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia eredményei már szemmel láthatóak: a jövedelmi szegénység 68-ról 63 százalékra, az úgynevezett munkaszegénységi ráta 43-ról 27 százalékra, a deprivációs ráta pedig 78-ról 68 százalékra mérséklődött. Felzárkózási szempontból fontos változás a köznevelés rendszerén belül, az óvodába járás a korábbi 5 év helyett már 3 éves kortól kötelező. Éppen ezért lényeges, hogy a kormány folyamatosan bővíti az ingyenes gyermekétkeztetés körét. 2015-ben a hatévesnél fiatalabbak számára sikerült jelentősen kibővíteni az ingyenesen étkezők körét, amely így 92 ezerről 320 ezerre, 3,5-szeresére növekedett.

 Kik vehetnek részt a 15 milliárd forint összértékű integrált térségi gyermekprogramokat támogató pályázaton?

 –2016. január 1-jétől a települési önkormányzatoknak kötelező feladatként kell biztosítaniuk valamennyi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ingyenes étkeztetését minden iskolai szünet (tavaszi, nyári, őszi, téli szünet) és a bölcsőde, óvoda ennek megfelelő zárva tartása idejére eső munkanapokon, ami az iskolai szünetek esetében 2016-ban összesen 70 napot jelent. A gyermekszegénység visszaszorítására, megelőzésére és a szegény családban élő gyermekek, a tartósan rászorulók számának csökkentésére fókuszál az integrált térségi gyermekprogramokat támogató, 15 milliárd forint összértékű kiemelt pályázat, amelyen az ország 31 leghátrányosabb helyzetű járásának gyermekjóléti központjai és az azokat fenntartó önkormányzatok vehetnek részt. A nyertes pályázók 350 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. 2007 és 2013 között már volt egy ehhez hasonló program, akkor 23 hátrányos helyzetű kistérségben sikerült olyan együttműködéseket kialakítani, szolgáltatásokat kiépíteni, amelyekre eddig nem volt példa. Az említett program 80 ezer gyermeken segített. A program folytatása, az EFOP 1.4.2 -16. integrált térségi gyermekprogramok c. felhívás 2016. április 22-én jelent meg, célja pedig az, hogy a kedvezményezett járásokban megteremtse a gyerekekre, gyerekes családokra irányuló hiányzó szolgáltatásokat, a meglévők pedig bővüljenek. A fejlesztések célja a gyermekszegénység visszaszorítása, megelőzése, mellett a  tartós rászorultságban élők számának csökkentése a helyi igényekre és szükségletekre reagálva. A pályázattal lehetőség nyílik egy fenntartható modell megvalósítására, középpontban a család- és gyermekjóléti szolgáltatással. Ez a felhívás a 2007-2013 közötti programozási időszakban indított integrált térségi gyermekprogramok továbbfejlesztését, újabb célterületekre való kiterjesztését teszi lehetővé. A keretösszeg 15 milliárd forint.

 Miért éppen a roma lányokra fókuszált a 151 millió forintos kormányzati program?

 –Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését célzó, százötvenegymillió forintos program célja, hogy minél több roma lány folytassa a tanulmányait az általános iskola elvégzése után. A 26 nyertes pályázó egyház, szociális szolgáltató, civil szervezet ebben segít. A pályázat feltétele volt, hogy a nyertes szervezetnek jól kiépített kapcsolata legyen az adott település közösségével, másrészt rendelkezzen megfelelő tapasztalattal ahhoz, hogy miként lehet bevonni egy ilyen programba a roma lányokat, hogyan lehet meggyőzni ennek hasznáról a családokat. A nagy érdeklődésre való tekintettel a program 2016 őszén folytatódik, a rendelkezésre álló keretösszeg idén 135 millió forint. A roma nőknek csak a 20 százaléka dolgozik, mert általában hamar családot alapítanak, de miután a gyerekek felnőnek, a nők végzettség híján nem tudnak elhelyezkedni. Bár a felnőttoktatásba való bevonásukra is vannak programok, jobb a megelőzés: meg kell győzni őket arról, hogy a jövőjüket az garantálja, ha megfelelő tudást szereznek. Míg a többségi társadalom 16-24 éves fiataljainak 11 százaléka hagyja ott az iskolát, a roma fiúk és lányok körében ez az arány 38 százalékos, pedig ezek a lányok nagyon vágynak a biztos jövőre, éppen ezért „akkor kell nekik segíteni, amikor még álmaik vannak”.

 Mi a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célja, s melyek az alapelvei?  

–A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célja, hogy csökkentse a szegény családban felnövekvő gyermekek arányát, felszámolja azokat a mechanizmusokat, amelyek újratermelik a szegénységet és a szociális kirekesztést.

 

Medveczky Attila