vissza a főoldalra

 

 

 2016.07.15. 

Fejleszteni kell a közlekedési folyosókat

Hiába jó a cél, ha az egész folyamat megreked

A holland soros elnökség égisze alatt Rotterdam városa ad otthont június 20-a és 22-e között az idei TEN-T közlekedési korridor napoknak. Deli Andor kifejtette: ahogy a folyók nem állnak meg az EU határain, úgy a közlekedési útvonalak sem érnek véget az országhatárokon. A délvidéki európai parlamenti képviselőt a közlekedés fenntarthatóságáról, a magyar-szerb határ mentén élő árufuvarozókat érinti nehézségekről is kérdeztük.

 Elsőként legyen kedves olvasóinkkal megértetni, hogy mit jelent TEN-T folyosók fogalma?

 –Felismerve, hogy a közlekedés létfontosságú Európa számára, az Unió létrehozta a Transzeurópai Közlekedési Hálózatot, az úgynevezet. TEN-T hálózatot. Kilenc fő közlekedési folyosó (ún. törzshálózat) és az erre kapcsolódó útvonalak célja egy összeurópai hálózat létrehozása, amely nélkül Európa gazdasága nem növekedhet és az egyes régiók elszigetelődnek. Magyarország területén 3 törzshálózati folyosó halad keresztül, a Mediterrán, a Kelet-Mediterrán és a Rajna-Duna folyosó. A folyosókat vasútvonalak, közutak, repülőterek, vízi útvonalak (folyók, tengerek), kikötők, vasúti-közúti terminálok alkotják.

 Kik és milyen témában keresték a háromnapos rendezvényen a megoldásokat?

 –A háromnapos rendezvény kitűnő lehetőség, platform egyrészt a politikusok, az EU intézmények tisztviselői, EP képviselők, az egyes tagállamok miniszterei, másrészt pedig a közlekedési ágazat képviselői, közlekedési cégek számára, a lényegi és őszinte eszmecserére. A fő programpontok mellett rengeteg ágazatokat tömörítő találkozó is zajlik, kiegészítve ezeket kiállításokkal, szakmai fórumokkal és konkrét tematikus egyeztetésekkel. Magyarországról is számos vállalat képviseltette magát. A rendezvényen az Európai Unió jogalkotói és a közlekedési szakma képviselői a fenntartható és multimodális közlekedés jövőjére keresték a megoldást. A nyitóbeszédek folyamán Maroš Šefčovič energiaügyi biztos, az Európai Bizottság alelnöke, Violeta Bulc közlekedési biztos és Melanie Schultz van Haegen, a holland környezetvédelmi és infrastruktúráért felelős miniszter is ismertették véleményüket a témában. A délutáni intézményközi vitán, melyen az uniós intézmények képviselőin túl a tagállamok miniszterei és államtitkárai voltak jelen, a jövőbeni kihívásokról és lehetőségekről folyt az eszmecsere. Ez egy rövid panel volt, mely során reakciókra nem volt lehetőség, inkább meghallgattuk egymás véleményét a megadott témákkal kapcsolatban azzal a meghagyással, hogy az elhangzott vélemények figyelembevétele fontos mind az Európai Bizottság és az európai parlamenti képviselők, mind pedig a tagállamok részéről.

 Hogy-hogy ön volt Rotterdamban az Európai Parlament egyetlen magyar résztvevője?

 –Magyar európai parlamenti képviselők közül én voltam az egyedüli, aki részt vett a rendezvényen.

 Korrekt, rövid, lényegre törő válasz…Miként érhető el a közlekedés fenntarthatósága?

 –Erre próbáltuk Rotterdamban is és a múltban is megtalálni a választ. Több különböző kezdeményezés van folyamatban, mint például a Shift2Rail, vagyis a vasúti közlekedés felélénkítésére irányuló projekt. A közúti közlekedés területén is keressük a megoldásokat, hogyan lehetne tisztább és fenntarthatóbb a jövőben, például az elektromos vagy hibrid járművek segítségével. Mintegy egy hónappal ezelőtt például kezdeményeztem egy tanulmány kidolgozását a tengerjáró-hajók kibocsátását és légszennyezését illetően, hiszen a nagy turistahajózás az egyik leggyorsabban fejlődő turistaág, miközben ezeknek a tengeri óriásoknak hatalmas károsanyag-kibocsátása van.

 Képviselő urat idézem: „a közlekedési útvonalak nem érnek véget az országhatárokon, ezért elengedhetetlen azok mielőbbi bővítése, illetve a szűk keresztmetszetek megszüntetése.” Mit ért a szűk keresztmetszetek alatt?

 –Abból kell kiindulnunk, hogy hiába határozzuk meg a folyosókat az Északi-tengertől a Fekete-tengerig, ha van két-három olyan pont, ahol az egész folyamat lelassul, megreked. Ilyenek lehetnek például a határmenti vasútvonalak, hiszen gyakran éppen a határon hiányzik csupán néhány kilométernyi vasútvonal, de ilyen például az egyvágányú vasúti vonalak, vagy az eltérő nyomtávok esetei is. Mindezek akadályozzák az úgynevezett. „folyosó effektus” kiaknázását és szűk keresztmetszetekhez, brüsszeli terminológiával élve „bottleneck”-ekhez vezetnek. Ezek megszüntetése az egyik legfontosabb feladat a folyamat során.

 Milyen módszerekkel lehet befektetéseket és új tőkét bevonni a közlekedési fejlesztésekhez?

 –Több lehetőség is mutatkozik, melyekről gyakran nem is tudunk. Itt van például a tavaly útjára indított Európai Stratégiai Befektetések Alap (EFSI), amely nagyobb volumenű projektek finanszírozásának elősegítését hivatott támogatni főként magántőke segítségével. Ehhez kapcsolódóan három héttel ezelőtt Jirky Katainennel, az Európai Bizottság alelnökével tartottam bilaterális megbeszélést.  A finn származású biztos a Bizottságon belül a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképessségért felel és hozzá tartozik az előbb említett EFSI is. Elsősorban a közlekedési beruházások pénzügyi vonatkozásairól, a közlekedési infrastruktúrára nyújtandó pénzügyi keretről, a közép- és kelet-európai tagállamok, valamint a nyugat-balkáni tagjelölt országok számára elérhető pénzelési lehetőségekről és infrastruktúra-fejlesztéséről egyeztettünk.

 Hogyan látja, hogy a délvidéki magyarok által sűrűbben lakott térségekből mennyire nehéz árut, szolgáltatást kijuttatni az EU-ba?

 –Jól ismert tény, hogy a délvidéki magyarság túlnyomó többsége a határmenti régióban él és dolgozik. Ezt előnyként kezelhetjük, hiszen a határon átívelő programok számos lehetőséget kínálnak. Ugyanakkor a határvonalak, határátkelők sokszor szűk keresztmetszetet jelentenek az árú- és szolgáltatásforgalom szempontjából. Számos esetben, például Csehország-Németország vonatkozásában a mai napig fennmaradtak hiányzó kapcsolódási pontok, szakaszok a határvonalak mentén. Ezért nagyon fontos, hogy már a csatlakozási folyamatban meginduljon a gondolkodás, a tervezés ezek felszámolására. Hiszen közösségünk számára csak így biztosítható hosszútávon is a versenyképesség növelése.

 Kiknek meghozni azokat a döntéseket, hogy Szerbiát sikeresen rá lehessen kapcsolni a fő európai közlekedési hálózatokra?

 –Az úgynevezett Berlini-folyamat keretén belül, amelynek során a Nyugat-balkáni térség vezetői és az Európai Bizottság egyeztettek, s a tavalyi, Bécsben megtartott konferencián megrajzolásra kerültek a térséget érintő útvonal-vázlatok, amelyek szervesen kapcsolódnának az uniós TEN-T törzshálózathoz. Sajnos ez a folyamat most egy kicsit lelassulni látszik. Ezért is lesz fontos az idei párizsi tanácskozás, amely remélhetőleg új lökést adhat a történetnek. Szerbiának és a térség többi országának pedig tovább kell dolgozni egy olyan szabályozási háttér létrehozásán, amely ösztönzőleg hathat további befektetések bevonzására. Az EU intézményei, elsősorban az Európai Bizottság segítsége és támogatása pedig rendkívül fontos.

 Az árufuvarozók is sokat nyerhetnek a közlekedési folyósok fejlesztésével?

 –Természetesen, hiszen ők a gazdasági folyamatok tényleges mozgatói. Ezért is olyan jelentős a szűk keresztmetszetek leküzdése, hogy ezt minél gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban tehessék meg.

 A közlekedési hálózat kibővítésével mennyire javulhat a dunai és adriai-tengeri régió versenyképessége?

 –Nagyon fontosnak tartom a hálózatbővítést ezekben a makro-régiókban. Hiszen ez a térség, földrajzi fekvését tekintve, Európa szívében van és egyúttal csomópontját képezi a kelet-nyugati, észak-déli áruszállítási vonalaknak. A hálózatok bővítésével és fejlesztésével pedig sikeresebben tudjuk növelni a versenyképességünket más régiók viszonylatában.

 A TEN-T-napokon felvetett problémákat orvosolják majd a jövőben?

 –Ez egy nagyszerű fórum, ahol találkozhatnak a szakma érdekeltjei és az európai törvényalkotók, és a jövő kihívásairól egyeztethetnek. Mi sem bizonyítja jobban az éves rendezvény létjogosultságát, minthogy az idei, eddigi legnagyobb szabású TEN-T napok több mint 3000 résztvevővel zajlottak le. A véleménycsere, egymás érdekeinek, céljainak megértése pedig csakis segíthet azon, hogy a meglévő problémák mielőbb megoldódjanak.

 

Medveczky Attila