vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.03. 

Új fejlesztéspolitika

Célunk, hogy a magyarországi gazdaság a saját lábára álljon

Olyan fejlesztéseket kell támogatnunk, amelyek hosszabb távon hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez, ezáltal újabb munkahelyek létrehozásához, illetve olyan adóbevételek megteremtéséhez, amelyek lényegesen csökkentik a magyar fejlesztési politika külső függőségét – közölte szerkesztőségünkkel a Miniszterelnökség miniszterhelyettese. Csepreghy Nándort arról is kérdeztük, hogy milyen feltételek mellett tudnak a hazai vállalkozások felzárkózni nyugat-európai versenytársaikhoz 2020-ig.

 Májusban vitanapot tartottak a parlamentben a 2007 és 2013 közötti kohéziós források felhasználásáról. Ki kezdeményezte a vitanapot?

 – Miniszterelnök úr kezdeményezte a vitanapot. Aktualitását az adta, hogy lezárult a 2007–2013-as uniós fejlesztési időszak, ezt értékelni kellett, hiszen a ciklusnak egyaránt voltak pozitív és negatív tapasztalatai. Fontos konszenzusra jutnunk annak érdekében, hogy az új fejlesztési ciklus hatékonyabb legyen az ország számára. Ne csak a forráslehívás képességét produkáljuk ismételten, hanem valóban olyan fejlesztéseket finanszírozzunk, amelyek hosszabb távon hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez, ezáltal újabb munkahelyek létrehozásához, illetve olyan adóbevételek megteremtéséhez, amelyek lényegesen csökkentik a magyar fejlesztési politika külső függőségét. Hiszen a 2014–2020 közötti európai uniós források a magyar gazdaság utolsó felkészülési lehetőségét jelentik a 2020 utáni időszakra, amikor már várhatóan nem lesznek – a mostanihoz hasonló – beruházási támogatások.

 2007 és 2010 között a baloldal kormányzott Magyarországon. Kellett-e változtatni az Orbán-kormánynak a szocialisták által pályára állított rendszeren?

 – Sok mindenen kellett volna, de nagyon kevés dolgon lehetett változtatni, mert költségvetési szempontból az Európai Unió nem olyan rendszerben működik, mint maguk az egyes országok, amelyek évente tervezik meg a költségvetést, és döntenek – lehetőségeikhez képest – arról, mit szeretnének fejleszteni. A hétéves ciklusok elején meghatározzák a fő irányokat. Hiába történt 2010-ben kormányváltás, és adtak a választók bizalmat az ország vezetésére – a 2007–2013-as tervezést végző kormányhoz képest – egy teljesen más politikai erőnek, arra nem kaptunk lehetőséget, hogy az EU-s forrásokat a gazdasági fejlesztést célzó mederbe tereljük úgy, hogy azok ne a fejlesztési források elaprózódását jelentsék. A 2010-es kormányváltáskor már három év eltelt az akkori uniós fejlesztési ciklusból, ennek ellenére a források kifizetési aránya nagyon alacsony volt. Körülbelül 970 milliárd forint volt addig kifizetve a rendelkezésre álló 8600 milliárd forintos keretösszegből. Ráadásul nagyon rossz költségvetési helyzetet örököltünk a szocialistáktól, ezért mindenképpen az volt a célunk, hogy minél gyorsabban megérkezzenek az uniós pénzek. Ezért a tartalmi átalakítással együtt járó időt nem tudta a kormány felvállalni, mert akkor 1000 milliárd forinttól is elesett volna az ország. Azok a változások, amelyek 2010 óta történtek, alapvetően azt a célt szolgálták, hogy – bár egy rossz keretrendszerben – mégis lehetősége legyen Magyarországnak minden pénzt hazahoznia. Ez volt a fejlesztéspolitika célfüggvénye 2010 és 2014 között, amit teljesítettünk is. Úgy készültünk, hogy amikor elindul az új, 2014–2020-as időszak, akkor nemcsak a pénzlehívást formailag befolyásoló kérdéseken fogunk jelentősen változtatni – például a bürokrácia csökkentésével –, hanem tartalmilag is módosítjuk a fejlesztéspolitikát, és olyan keretrendszert építünk föl, amelyben elsődleges cél az ország gazdasági szuverenitásának megteremtése, és minden mást ez alá rendelünk.

 Igaz, amit a szocialisták állítanak, hogy 2014 óta szinte egyáltalán nem jött forrás Magyarországra?

 – Megszoktuk, hogy a szocialisták össze-vissza beszélnek, sokszor maguk sem tudják, hogy miről. Amit állítanak, finoman szólva, nem felel meg a valóságnak. Több százmilliárd forint értékű kifizetés érkezett. A szocialisták szerintem összekeverik a 2007–2013-as időszak – 2015, illetve 2016 végéig tartó – és a 2014–2020-as ciklus kifizetéseit. De mivel még rendesen a vádjaikat sem képesek megfogalmazni, nem szeretném éppen én kijavítani nyilatkozataik tárgyi tévedéseit.

 A Jobbik azzal vádolta a kormányt, hogy a versenyszférában sem valósult meg a tervezett bővülés, sőt az elmúlt években ezzel ellentétes lépések történtek, és presztízsberuházásokat valósítottak meg a munkahelyteremtés helyett. Mi erről a véleménye?

 – Az a tény, hogy a fejlesztési források mind megérkeztek Magyarországra, és nem maradtak a brüsszeli kasszában, mindenképpen támogatta a gazdasági növekedést. Abban igaza van a szocialistáknak, hogy ezt lehetett volna jobban is csinálni. Mire 2010-ben a Fidesz-kormány átvette a terület felügyeletét, addigra a fejlesztési források 70 százalékát már lekötötték. Tehát ebben a politikai felelősség a Jobbiktól – a parlamenti patkó tekintetében – jobbra ülő MSZP-t terheli. Talán ők meg tudják magyarázni a jobbikos képviselőknek, hogy miért így történt. 2010-ben nekünk azokat a fejlesztéseket kellett beindítanunk, amikre a szocialisták a források nagy részét már lekötötték, de addig különböző okok miatt nem működtek. A fejlesztések nagymértékben hozzájárulnak az ország fejlődéséhez. A 2007–2013-as uniós ciklus támogatásainak felét, több mint 3300 milliárd forintot, a közlekedésfejlesztési projektek ( 236 km új és felújított vasútvonal, 1066 km kerékpárút, 3385 km új és felújított közút) és – mintegy 1570 milliárd forint értékben – a környezetfejlesztési projektek teszik ki. Jelentős támogatásban részesültek az oktatási, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztési és egészségügyi projektek is. Mintegy 200 milliárd forintot fordítottunk a közigazgatás korszerűsítésére és több mint 360 milliárdot kutatás-fejlesztésre. 314 milliárd forintból fejlesztettük a turizmust, amely a hazai GDP mintegy 12%-át adja. Ez a szektor közvetlenül 200 ezer család megélhetését biztosítja. A településfejlesztési projektek több mint 190 milliárd forintnyi támogatást kaptak. Jelentős összeget, mintegy 1650 milliárd forintot fordítottunk a vállalkozások saját versenyképességének javítására. 28 ezer kis- és középvállalkozás kapott támogatást. 521 iskola és 20 egyetem újult meg vagy kapott új, korszerű oktatási eszközöket. A fejlesztéseknek köszönhetően 163 kórházban jobb ma az ellátás színvonala. Mintegy 5 millió ember (1,7 millió család) lakásának szennyvízkezelését oldottuk meg. 3 millió ember (1 millió család) él ma biztonságosabb körülmények között annak köszönhetően, hogy lakókörnyezete közelében árvízvédelmi beruházás valósult meg.7,9 millió ember jut ma hozzá egészségesebb ivóvízhez a közüzemi fejlesztések eredményeként. A 2010 óta létrejött mintegy 500 ezer új munkahelyből ezek a fejlesztések több mint100 ezer munkahelyet teremtettek.

 Említette a vállalkozások támogatását. Miként tudnak a hazai vállalkozások felzárkózni 2020-ig nyugat-európai versenytársaikhoz?

 – Ennek egyik feltétele, hogy a fejlesztési forrásokat a gazdaságfejlesztésre kell szánni. A magyar gazdasági érdekképviseletekkel – többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a KAVOSZ-szal – lezajlott előzetes konzultációk alapján döntöttünk arról, hogy a 2014–2020-as keret 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítjuk, szemben a korábbi 16%-kal. A másik feltétel, hogy a vállalkozásoknak egyszerűbben kell hozzájutniuk a pályázati pénzekhez annak érdekében, hogy érdemi feladataikkal foglalkozzanak többet, nagyobb bevételre tegyenek szert, és fizessenek több adót, amit a kormány vissza tud forgatni a fejlesztésekbe. A harmadik feltétel, hogy az államnak meg kell oldania a magyar vállalkozásokra nézve a legkomolyabb feladatot, mégpedig a tőke és a hitelezés problémáját. Az államnak garantálnia kell, hogy a hitelezés versenyképes kamatteher mellett történjen. Az alacsony jegybanki alapkamat is ezt az intézkedést szolgálja. Itt nem a kormány által indukált folyamatokról beszélünk, hanem olyan gazdaságpolitikáról, amit a jegybanknak is komolyan kell támogatnia az ország gazdasági stabilitásának érdekében. Fontos, hogy a gazdasági, fejlesztési célokat elérjük, ebben a magyar bankrendszernek nagyon komoly a felelőssége.

 

Medveczky Attila