vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.10. 

Magyarország folytatja eddigi aktív Latin-Amerika politikáját

A hazai cégek egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a kubai lehetőségek iránt is

A magyar kkv-szektor pozícióit szeretnénk megerősíteni a világban, az Európán kívüli térségekben, és segíteni akarunk a kis-és középvállatoknak abban, hogy teret nyerjenek azokban a régiókban, ahol kevéssé vagyunk jelen – közölte Bus Szilveszter. A déli nyitásért felelős helyettes államtitkár közölte, hogy Latin-Amerikában az exportnövekményünk tavaly 18.4%, az export összege körülbelül 1 milliárd euró volt. Ez még mindig alacsony összeg, de elmozdultunk a holtpontról.

 Május közepén hivatalos látogatás tett Havannában. Kubát kommunista országként ismerjük. Hogyan tudjuk az üzleti szférát előtérbe helyezve fejleszteni kapcsolatainkat Kubával?  

–Kuba nemzetközi kapcsolatrendszerének alakulása nagyon érdekes folyamat, s ezen belül a magyar-kubai viszony is sajátos jelleggel bír. Fontos fejlemények zajlanak mind Kubában, mind Kuba körül. Gondoljunk az Egyesült Államok és Kuba, vagy Kuba és az EU közti kapcsolatrendszerre; az utóbbit illetően vélhetően hamarosan aláírjuk az új politikai együttműködési és dialógus-megállapodást. Ezek a fejlemények mind befolyásolják Kuba nemzetközi mozgásterét, s hatással vannak a mi lehetőségeinkre is. Meggyőződésem, hogy egy hozzánk hasonló európai országnak kedvező, ha Kubát minél jobban integrálják a nemzetközi és regionális kapcsolatrendszerbe, hiszen ez növelheti az interakciók számát és bizonyos mértékben a ráhatások esélyeit is. A magyar-kubai együttműködésen belül a gazdasági-üzleti kapcsolatokra összpontosítunk, képviselve a magyar kis-és középvállalatok s általában a piaci szereplők érdekeit. Májusban azért utaztam Havannába, mert a Magyar-Kubai Üzleti Tanács meghívott IV. ülésére, ahol beszédet mondtam, és külön is találkoztam azon magyar cégek képviselőivel, akik részt vettek a rendezvényen. Az ülésen jelen volt a kubai kereskedelmi miniszter-helyettes asszony is. Szintén meghívást kaptam a kubai külügyi tárcától a soros kétoldalú konzultációk lefolytatására, így természetesen megbeszéléseket folytattam külügyi és külkereskedelmi kormányzati vezetőkkel is. Az elmúlt egy évben is több hasonló kontaktusra került sor miniszter-helyettesi és helyettes államtitkári szinten. Azt érzékeljük, hogy mind a magyar, mind a kubai oldalon folyamatosan növekszik az érdeklődés a gazdasági-kereskedelmi együttműködés iránt. Ebben perspektívákat látunk, de nyilvánvalóan ez egy fokozatos építkezés és olykor „rögös út” lesz. Feladatunk, hogy megteremtsük azokat a kedvező feltételeket, körülményeket, amelyek segítik a magyar üzleti szereplők kubai pozíciónyerését, és erősítsék az alapjait egy kölcsönösen előnyös együttműködésnek. Az új kubai lehetőségeket látva jól érzékelhetően megindult a verseny a nagy európai szereplők között, de emellett a visegrádi partnerek is meglehetősen aktívak a kubai relációban, s mindez gyakran politikai tónusváltással is együtt jár. Kuba állami és politikai berendezkedése, szövete tudvalevően gyökeresen eltér a magyarországitól, s így van ez több más ország egymáshoz való viszonyában is. Mindemellett elveinket megőrizve s bizonyos elvi célokat követve arra törekeszünk, hogy a jövőbemutató területekre összpontosítva pragmatikus kapcsolatrendszert építsünk ki a szigetországgal. A magyar-kubai gazdasági kapcsolatok formálása, fejlesztése során - figyelembe véve a kubai prioritásokat is, amelyek például az infrastruktúrafejlesztéshez, a turizmushoz és általában azokhoz a szektorokhoz kötődnek, amelyek komoly technológiai tudással és hozzáadott értékkel rendelkeznek -, igyekszünk beazonosítani azokat a magyar üzleti szereplőket, akik potenciálisan részt vehetnek az együttműködésben, és segíteni azoknak is, akik már korábban felevették a kapcsolatot a kubai üzleti körökkel. A Magyar-Kubai Üzleti Tanács hasznos keretet biztosít, de ezen kívül is vannak még feladataink. Kapcsolataink egy másik vonulata lehet saját transzformációs tapasztalataink átadása. Jeleztem Havannában: nem kioktató jelleggel, mert ez nem a mi sajátunk, és csak akkor, ha erre a kubai oldalon van nyitottság, készek vagyunk például a gazdasági és szociális átalakulás tapasztalatainak átadására, megosztására.

 Konkrétan mit tudunk Kubának adni?

 –A kubai partnerek, amint már említettem, mindenekelőtt technológiákat, például bio- vagy mezőgazdasági technológiákat szeretnének tőlünk átvenni. Úgy vélem, hogy emellett előre kell mozdítanunk a klasszikus kereskedelmet is – alapvetően a magyar agrárgazdaságra gondolok, amelynek érdekeit a latin-amerikai térségben is igyekszünk hatékonyan képviselni. A magyar élelmiszeripari termékeknek nagyon jó a hírük Latin-Amerikában s Kubában is. Minden bizonnyal megerősödik a szigetországban az idegenforgalmi szektor, s ez komoly lehetőségeket kínál a magyar üzleti szereplőknek is. Nemzetgazdasági szinten 324 projektet jelölt ki a kubai vezetés, és elkészült az új befektetési törvényük. Ez a projektlista és az említett törvény adja meg azokat a főbb kereteket, amelyek között külföldi üzleti szereplők fejleszthetik kubai gazdasági kapcsolataikat.

 Április 19-23. között Déli Nyitás Diplomata Napok néven a Külgazdasági és Külügyminisztérium ötnapos programot szervezett latin-amerikai országok Európáért, köztük Magyarországért felelős, külügyi szakmai vezetői számára. Mi volt a program célja?

 –Erre a programra a minisztérium újszerű kezdeményezése nyomán került sor, korábban ilyenre nem volt példa. Az volt az elképzelésünk és célunk, hogy Budapestre invitálunk olyan latin-amerikai külügyi középvezetőket, akik jelenleg is Magyarországgal, vagy a közép-európai térséggel foglalkoznak, a következő években még nem mennek külszolgálatra, s ezáltal biztosított, hogy hasznosítani tudják azt a tudást, tapasztalathalmazt, amit hazánkban, hazánkról szereztek. Mivel vendégeink közül többen nem jártak Magyarországon, ezért az volt a célunk, hogy korszerű formában, tartalommal, nem kötött szemináriumok sorozatával, hanem modernebb eszközökkel bemutassuk nekik hazánkat, politikánkat, gazdasági eredményeinket, működésünket, azt, hogy mit gondolunk a fontosabb nemzetközi és regionális kihívásokról, s mit tudunk kínálni külgazdasági téren.

 A déli nyitás stratégia meghirdetésével mennyire kaptak új lendületet a Latin-Amerikával ápolt kapcsolataink?

 –A kormány 2015 tavaszán hirdette meg a déli nyitás stratégiát. Ezzel - gazdasági érdekeinket szem előtt tartva - a magyar külpolitika és külgazdaság kiemelt területei közé emeltük a latin-amerikai és az afrikai térséget is. Latin-Amerika tehát ennek a megújult külpolitikának, stratégiának egyik fókuszrégiójává vált. Ez fizikai jelenlétünket is érintette, a szavak mögött tettek állnak: érdemben bővítettük diplomáciai hálózatunkat. Újranyitottuk nagykövetségünket Santiago de Chilében, Ecuadorban, valamint a főkonzulátust Sao Paulo-ban, amely Dél-Amerikai legnagyobb gazdaságának, Brazíliának üzleti-pénzügyi központja, és számottevő magyar közösség is él ott. Középtávú terveink között szerepel még egy-két további térségbeli misszió újranyitása is. Emellett szintén bővítjük a tiszteletbeli konzuli hálózatunkat. Természetesen törekszünk a gazdasági vonal koncentrált erősítésére, így több helyen hoztunk létre magyar kereskedőházat, és további partnerirodákat kívánunk nyitni a perspektivikus latin-amerikai országokban. Megerősítettük a külgazdasági attaséi hálózatot. Már minden térségbeli magyar misszión dolgozik külgazdasági kérdésekkel foglalkozó diplomata. A déli nyitás politikájának égisze alatt rendeztük meg 2015 októberében a II. Magyarország - Latin-Amerika Fórumot is, amely kormányzati, gazdasági és tudományos-oktatási tematikai pillérre épült. Akkor 14 országból a politikai, gazdasági, üzleti, tudományos élet 53 képviselője jött Magyarországra. Kormányzati eseményen ennyi latin-amerikai delegált még nem járt egy időben Budapesten.

 A latin-amerikai államok üzleti kultúrája mennyiben tér el a magyarországitól? Ha egy közepes vállalkozó szeretné például Havannával felvenni az üzleti kapcsolatot, akkor kihez forduljon?

 –A szubkontinens a sok hasonlóság ellenére azért meglehetősen heterogén világ, s eltérő az egyes országok fejlettségi szintje. A fejlődési irány előremutató, s bár a gazdasági növekedés átlaga valamelyest csökkent, jelenleg 2%-os, Európából nézve nagyon perspektivikus. Egyes kisebb latin-amerikai országokban például 3-4 %-os a gazdasági növekedés. Délen Brazília, északabbra Mexikó a meghatározó állam. Argentínában pedig az új adminisztráció hivatalba lépésével igen izgalmas helyzet alakult ki. Nagy várakozásokkal tekint a nemzetközi közösség Buenos Aires-re. A helyzet konszolidálását követően vélhetően Argentína is komoly lehetőségeket fog kínálni a kapcsolatfejlesztésre. A már említett heterogenitás miatt az üzleti kultúra egyes vonásai is különböznek az egyes államokban. Kiemelendő, hogy az Európán kívüli térségek közül történelmi, vallási, kulturális okok miatt, valószínűleg a latin-amerikai szubkontinens áll hozzánk a legközelebb. Igen hosszú ideig eltart emellett az ottani üzleti kultúra kiismerése. A közös nyelv viszonylag könnyű megtalálása mellett meg kell ismerni a nüanszokat is ahhoz, hogy okos, eredményre vezető stratégiát alakítsanak ki a magyar üzleti szereplők. Ebben is segítenek a magyar külképviseletek, azokon pedig a külgazdasági attasék jelentik a fókuszpontot a hazai vállalatok számára.

 Mennyire sikeres a déli nyitás politikája, és min kéne még fejleszteni?

 –Mivel csak egy év telt el a stratégia meghirdetése óta, korai még végleges mérleget készíteni. Az eddigi eredmények ugyanakkor pozitívak és biztatóak. Tudjuk, hogy Magyarország soha nem exportált annyit, mint 2015-ben. Ha az összforgalom növekedését vizsgáljuk, akkor a hozzám tartozó területeken a forgalomnövekedés tavaly 20.5%-ot érte el. Az éves forgalom 9.77 milliárd euró volt. Latin-Amerikában az exportnövekményünk tavaly 18.4%-ot tett ki, az export összege pedig körülbelü1 milliárd euró volt. Ez még mindig viszonylag alacsony összeg, de elmozdultunk a holtpontról. A mérleg pozitív, ám minden szegmensben növelni kell ezeket a számokat. A déli nyitás stratégia meghirdetésének egyik célja az volt, hogy felzárkózzunk azokhoz az európai uniós országokhoz, amelyeknek kétszer-háromszor nagyobb a kereskedelmi forgalma és az exportja a latin-amerikai viszonylatokban. Összességében büszke vagyok a területemen elért eredményekre.

 Az LMP szerint megbukott a kormány keleti nyitás politikája, a déli nyitás sikerre viteléhez pedig nem kereskedőházakra, „átláthatatlan kufárkodásra”, hanem erős és fejlődőképes magyar vállalatokra van szükség. Hozzátették: „a magyar export csak akkor erősödhet meg, ha a kormány nem multinacionális vállalatoknak és haveri cégeknek akar piacot szerezni, hanem a magyar kis- és közepes vállalatoknak.” Mi erről a véleménye?

 –Cáfolom a fenti kijelentést, hiszen egyik kiemelt célunk és törekvésünk éppen a magyar kkv-szektor pozícióinak erősítése a világban, az Európán kívüli térségekben. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy segítsünk a magyar kis-és középvállatoknak abban, hogy teret nyerjenek azokban a régiókban, ahol kevéssé vagyunk jelen. Több száz elhivatott magyar diplomata erőfeszítéseit pedig nem helyes kufárkodásnak nevezni. Természetesen vannak olyan multinacionális vállalatok, amelyek a magyar gazdasági szereplőkkel együtt keresnek piacot és kapcsolódási pontokat a világban. Minden esetben a magyar érdekek érvényesítését tartjuk szem előtt.

 

Medveczky Attila