vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.10. 

A fenntartható, környezetbarát gazdálkodásért

Nemfémes ásványi nyersanyagok kiválóan alkalmasak a termőföldek talajjavítására

Nagy István kifejtette: az elmúlt 50 évben a mezőgazdasági területeken olyan mértékben gyengült a talajok tápanyaggal való ellátottsága, ami nem tartható fenn tovább. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kérdésünkre elmondta, hogy az engedély nélkül forgalmazott termékek toxikus elemeket, mikrobiológiai vagy szerves szennyezőanyagokat tartalmazhatnak, s ezen kívül hatóanyagtartalmuk sem garantált.

 Nemrég azt nyilatkozta, hogy kiaknázatlan az ásványi nyersanyagok mezőgazdasági hasznosítása. Melyek ezek a nyersanyagok, és mi az előnyük a műtrágyával szemben?

 –A mezőgazdaságban talajjavításra használható ásványi nyersanyagok közül a legismertebbek például a mészkő, a dolomit, az alginit, a tőzeg, a lignitpor, a perlit, a zeolit, stb. Ezek az anyagok pozitív változást okoznak a talaj szerkezetében, kémhatásában, víz-levegő gazdálkodásában és a talajéletben, amely változások hatására a talaj és a műtrágyák tápanyagtartalma könnyebben felvehetővé válik a növények számára, jobban hasznosul, amely végső soron nagyobb, biztonságosabb és gazdaságosabb termésátlagok elérését teszi lehetővé.

 Igaz, hogy az istállótrágyák jelenlegi kezelésével, kijuttatásával nincs biztosítva a megfelelő szerves anyag utánpótlás?

 –Az állatállomány csökkenése következtében kevesebb istállótrágya trágya keletkezik, mint a korábbi években. A rendelkezésre álló istállótrágya jelentős része mégsem kerül szántóföldi kijuttatásra. Az évente szervestrágyázott terület a szántó tíz százalékát sem éri el. A jelenleginél jóval több istállótrágya felhasználása volna kívánatos és lehetséges, még akkor is, ha figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontból megállapított, szervesanyaggal maximálisan kijuttatható 170 kg nitrogén/hektár korlátot. Talajaink szerves anyag tartalmára az istállótrágyán kívül egyéb anyagok, mint például a zöldtrágya, a különféle komposztok, a szalma, a szármaradványok, vagy a visszamaradó növényi részek beforgatása is kedvező hatást gyakorol. A talaj szerves anyag tartalom csökkenésének megakadályozását leginkább az erózió és a defláció megakadályozásával érhetjük el. Erózió és defláció következtében a víz lemoshatja, a szél pedig elhordhatja a talajszemcséket, így csökken a talaj szervesanyag tartalma. Ezért törekedni kell a talajok mindnél hosszabb ideid tartó növénytakaró általi fedettségére. Kerülni kell a túlzott művelést is, amely rombolhatja a talajszerkezetet, porosít, így az ilyen talaj a szél romboló hatásának kevéssé képes ellenállni. Ezen kívül jó eredményeket lehet elérni a szintvonalas talajművelés alkalmazásával és a vízfogás céljából telepített füves, cserjés sávokkal, fasorokkal, erdősávokkal. Ugyanakkor a magas szervesanyag tartalmú, jó szerkezetű talajok jobban ellenállnak a deflációnak és az eróziónak is. Viszont az elmúlt 50 évben a mezőgazdasági területeken olyan mértékben gyengült a talajok tápanyaggal való ellátottsága, ami nem tartható fenn tovább.

 A talajok krónikus szerves anyag hiánya mennyiben okoz nagymérvű szerkezetromlást?

 –A szerves anyagok közül döntő szerepük a humuszanyagoknak van a talaj szerkezetének kialakulásában. A jó minőségű humuszanyagok meghatározzák a talajok szerkezetét, tápanyag-gazdálkodását, hő- és vízgazdálkodását. A humuszanyagok kialakulásához több száz vagy ezer évre van szükség. Ugyanakkor a szerves anyag a talajba állandó változásban van, az új szerves anyagból humusz képződik, a humusz anyagok ásványosodása, lebomlása is folyamatosan történik. Mindkét folyamatot mikroszervezetek végzik, amelyek életfeltételeit a környezet befolyásolja. A humusztartalom időbeni változása lassan megy végbe, valamint a talajok szerkezet romlását más tényezők is okozhatják, így egyértelmű ok-okozati hatást nagyon nehéz kimutatni. Magyarországon a talajok 70%-a a humuszból számított nitrogén ellátottság tekintetében a jó és igen jó kategóriába tartozik.

 A szabadföldi kertészetben, zöldségtermesztéshez, a házikertekben, a parkfenntartáshoz valamennyi hazai tőzegtípus alkalmas?

 –Valamennyi forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező tőzeg, és tőzeg tartalmú virágföld, vagy bármely más termésnövelő anyag alkalmas házikertekben vagy nagyüzemekben történő felhasználásra. Az engedély nélkül forgalmazott termékek toxikus elemeket, mikrobiológiai vagy szerves szennyezőanyagokat tartalmazhatnak, ezen kívül hatóanyagtartalmuk sem garantált. A szennyezőanyagok kockázatot jelenthetnek a környezetre és az ember egészségére, ezért nagyon fontos, hogy csak engedéllyel rendelkező termésnövelő anyagot szabad felhasználni.

 Miként lehet megőrizni a vegyszermentes növénytermesztés alapját jelentő talaj termőképességét?

 –Vegyszermentes gazdálkodáson az ökológiai gazdálkodást értjük. Ökológiai gazdálkodás megközelítően 130.000 hektáron folyik Magyarországon. Ez csupán 2,5 %-a a mezőgazdasági területnek. Kívánatos lenne az ökológiai gazdálkodásba vont terület növelése, azonban a teljes mezőgazdasági terület ökológiai gazdálkodásba történő bevonását nem reális megcélozni. A cél a fenntartható, környezetbarát gazdálkodási módok elterjesztése, melyben kellő szerepet kap a talajvédelem. Ebben épp úgy helyük van az ásványi talajjavító anyagoknak, mint a többi, engedéllyel rendelkező termésnövelő anyagnak. A leglényegesebb elem ebben a folyamatban a szakszerűség, az adott hely talaj és klimatikus viszonyaihoz alkalmazkodó termesztéstechnológia.

 A gazdáknak is megéri majd műtrágya helyett nemfémes ásványi nyersanyagokat alkalmazni? Ezek használata nem lesznek drágábbak?

 –A talajjavító anyagok nem helyettesítik a műtrágyákat. Ezek az anyagok kedvező hatást fejtenek ki a talajok tulajdonságaira, a műtrágyák pedig a növények számára tápanyagokat szolgáltatnak. Mindkét anyag okszerű, szakszerű használata szükséges a megfelelő mennyiségű, és minőségű növényi termékek termesztéséhez.

 

Medveczky Attila