vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.17. 

Vitatott államszervezeti megoldások

A RETÖRKI könyvbemutatója az ELTE Jogi karának Aula Magna termében

Május 31-én, 17 órakor mutatták be Kukorelli István és Tóth Károly A rendszerváltozás államszervezeti kompromisszumai című kötetét. A RETÖRKI mintegy négyszáz oldalas kiadványában Kukorelli István dolgozta fel az Országgyűlés 1985–1990 közötti időszakát, az 1990-es MDF–SZDSZ-paktumot követő alkotmánymódosítást és az Alkotmánybíróság létrejöttét, jellemzőit. Tóth Károly elsősorban az alkotmányozó nemzetgyűlés, a kétkamarás parlament, a kétharmados törvények és az államfői jogkörök problémájával foglalkozott a kötetben.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter méltatásában hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás közjogi kérdéseit feldolgozó hiánypótló munka jelent meg. A miniszter Kukorelli István szavaival kezdte beszédét, aki az 1985 és az 1990 közt regnáló országgyűlést szellemesen az utolsó rendi országgyűlésnek nevezi. Majd Talleyrand-t idézte: „nem ismerheti az élet édességét az, aki ki nem élt az ancien régime idején.” Miniszter úr felvetette a kérdést, hogy a Kádár-korszak a mi ancien régime-ünk volt, vagy édes volt-e? A válasz: nem! Legfeljebb arról lehet szó, hogy fiatalabbak voltunk, így minden ancien régime édes lehet. Ezt követően a forradalmakról beszélt. „Ha a forradalom fogalmát meghalljuk, akkor 1789 és 1989 juthat eszünkbe. Kétszáz évig azt hitte mindenki, hogy csak erőszakos forradalommal lehet kedvező változást elérni.” 1989-ben viszont alkotmányos forradalom zajlott le Magyarországon – mondta a miniszter, s ezt követően a szerzőkről beszélt. Akik szerinte örök pártonkívüliek, kívülállók, de mégsem azok. Szellemi tisztességük kétségbevonhatatlan, soha senkinek sem voltak lekötelezettjei. Az események aktorai, de nem főszereplői. Trócsányi László meglátása: „a szerzők, noha sok mindent azonosnak látnak, mégis felfedezhetünk eltéréseket a megítélésekben, s ez így természetes. A könyv egyszerre szól jogászokhoz, politikusokhoz, és a történelem iránt érdeklődő közönséghez is”. A kompromisszumnak pedig létezik negatív és pozitív tartalma. Attól függ, hogy milyen is az a kompromisszum, s melyek annak következményei a jövőre nézve. A két jogászprofesszor kötete bemutatja a rendszerváltozás időszakának fontos szereplőit, így a pártirányítás gyengülésével párhuzamosan önállósodó és egyúttal elbizonytalanodó utolsó állampárti Országgyűlést, továbbá a kormányt, amelynek fontos szereplői közül Németh Miklós miniszterelnök főként a gazdasági, Horn Gyula külügyminiszter pedig a nemzetközi kérdésekkel volt elfoglalva. Ezért a közjogi átalakulás szakmai kérdéseiben döntő szerephez jutott Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter és munkatársa, Kilényi Géza, későbbi alkotmánybíró – mondta a miniszter úr. Úgy véli, hogy az állampártnak ugyanakkor nem volt elképzelése a közjogi átalakulásról, egyik vezetője, Pozsgay Imre pedig egyre inkább önállósult. A fokozatosan főszerephez jutó ellenzéki erők között ugyanakkor lényeges ellentétek voltak, nem egyszer még egyes pártokon belül is. Az alkotmányozó nemzetgyűlésről és az alkotmányozásról szólva azt emelte ki, hogy hamis illúzió azt gondolni, hogy a pártok a választás után meg tudtak volna egyezni egy alkotmányban, mert éles ideológiai ellentétek voltak közöttük. A kétkamarás parlament gondolatának sem volt megfelelő támogatottsága. A választások utáni helyzetről a miniszter úgy vélekedett: a sok kétharmados törvény veszélyeztette az ország kormányozhatóságát. Ezért nem volt más lehetőség: vagy nagykoalíciónak, vagy a legnagyobb ellenzéki és kormánypárt paktumának kellett létrejönnie. A miniszter szerint a kancellári rendszer bevált, stabil kormányzást eredményezett, ma már senki sem kérdőjelezi meg. Az államfő parlament általi választását illetően Trócsányi azt látja, hogy a kötet szerzői hezitálnak, illetve mintha inkább a közvetlen elnökválasztást részesítenék előnyben. Kétharmados törvényből pedig még a paktum után is túlságosan sok maradt. Az átmenet nem tudott abban állást foglalni, hogy az individualista, vagy a közösségi szemlélet érvényesüljön, különös tekintettel az emberi és politikai szabadságjogok megközelítése, az egyéni és társadalmi felelősség mindezekkel egyensúlyba hozatala terén. Majd erőteljes piacgazdasági szemlélet érvényesült, amelyben sokáig a „varázsszó” a privatizáció volt, mindez karöltve az államot „rossz gazdagént” elmarasztaló diskurzussal. A miniszter feltételezi, hogy a szerzők a magánosítás körét, módját és szerepét nem egészen így képzelték el az 1980-as évek végén. De azt is hozzátette, hogy a rendszerváltozás nem egy pillanat műve, hanem hosszabb folyamat eredménye volt. Ez a folyamat már jóval azelőtt elkezdődött, hogy a szélesebb közvélemény számára láthatóvá vált volna. Az átmenet éveiben sok remek jogász vállalt úttörő szerepet, akik rajtahagyták kezük nyomát az új közjogi építményen, még akkor is, ha nem feltétlenül az általuk javasolt megoldások nyertek végül elfogadást. A vita tovább folyik, de már nem a napi politika, hanem lassan inkább a jogtörténeti tudományokon belül. Leszögezte, tény, hogy a rendszerváltozás időszaka történelmi jelentőségű, megteremtette a lehetőségét annak, hogy egy szabad országban szabadon beszéljünk például közjogi kérdésekről.

Dr. Király Miklós egyetemi tanár, az ELTE ÁJK dékánja kiemelte, hogy az elmúlt negyed század megadja már azt a történelmi távlatot, ami szükséges a rendszerváltoztatás nagy dilemmáinak áttekintéséhez, legyen szó a kétkamarás parlamentről, a kétharmados törvényekről, az államfő, vagy az Alkotmánybíróság szerepéről. Rámutatott, hogy az értékelés közben megértőnek és óvatosnak is kell lennünk. Hiszen nagyon sok ember volt a magyar politikában, akik mindent jobban akartak tudni másoknál, de a „lövészárok-háborúban” nem vettek részt. Ezért sem volt könnyű megtalálni annak idején az optimális megoldást. Természetesen ezzel együtt feltétlenül indokolt és fontos a szakmai és tudományos reflexió, az elemzés és a kritika – fogalmazott a dékán, aki örömét fejezte ki azért, mert ezt a könyvet éppen az ELTE-n mutatják be. Hiszen a rendszerváltoztatás hajnalán ebben az épületben alakult meg a Független Jogász Fórum, a Jogász Szakkollégiumban pedig a Fidesz alapítói fogalmazták meg célkitűzéseiket. „A legrégebbi Állam és Jogtudományi Kar azóta is különleges felelősséget visel azért, hogy világosan lássunk a nagy közjogi kérdésekben” – mondta Király Miklós.

Dr. Bíró Zoltán, a kötetet kiadó Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója először a 2013-tól működő intézetet mutatta be. A fő feladat a rendszerváltás éveinek, előzményeinek és következményeinek kutatása. Az archívumban pedig a dokumentumokat gyűjtik. De mindez nem elegendő, közre is kell adni azokat, ahogy a kutatók munkáit is. Ebbe a sorba tartozik most már 21. kötetként A rendszerváltozás államszervezeti kompromisszumai. A főigazgató elmondta, hogy aki átélte a rendszerváltást, jól tudja, milyen viták jellemezték azt a korszakot. Ebben a kötetben is találkozhatunk azzal a történettel, hogy felvetődött még a királyság gondolata is. „Az én álláspontom az volt, hogy amíg nem találunk egy Hunyadit, addig maradjunk a köztársaságnál” – jegyezte meg. Voltak ennél sokkal súlyosabb témák is, mint az alkotmányozás, az alkotmányozó nemzetgyűlés kérdése. Kiváló eligazítást ad ez a kötet ezekről a kérdésekről – emelte ki a főigazgató. Az Antológia Kiadó gondozásában megjelent könyv az idei Ünnepi Könyvhéten vásárolható meg.

 

Medveczky Attila