vissza a főoldalra

 

 

 2016.06.24. 

Félidőben

Az Országgyűlés elnökének előadása a Nemzeti Fórum Kölcsey Körének rendezvényén

Dr. Kövér László beszéde elején hangsúlyozta, hogy az új Alkotmány, az Alaptörvény elfogadása a polgári oldal egyik legfontosabb sikere. A rendszerváltás is ebben a dokumentumban teljesedett ki. Elnök úr az előzményekre is felhívta a figyelmet. Előadásának a Félidőben címet adta, s ezt a címet többféleképpen lehet értelmezni. Hiszen a mostani parlamenti ciklus felénél tartunk, s a választásokhoz közeledve egyre inkább kampány-szerűvé válik minden egyes politikai megnyilvánulás. Szintén félidőben, félúton tartanak a polgári Magyarország megteremtése irányába. „A polgári Magyarország létrehozása volt 1990-ben, 1998-ban és 2010-től is a deklarált célunk. Nem politikai termékről van szó, hanem egy komolyan vett célkitűzésről” – fogalmazott a házelnök, és hozzátette, hogy a cél elérése érdekében átgondolt politikai programokat alkottak, és egy régi világból egy újba léptünk. Kövér László ezalatt azt értette, hogy még az 1950-es évek végén is a paraszti világban tetten érhető volt a hagyományos erkölcsi értékrend, és életmód – amit nem a kommunisták alakítottak ki, hanem több ezer éven át létezett. Ez az identitás mára véget ért. Majd rátért arra, hogy 2010-ben Magyarország egyik legösszetettebb és legmélyebb válságát érte át. A válság nem 2010-ben kezdődött el, hanem akkor mélyült el igazán, szinte az összeomlásig. Ezért kormányváltás tétje az volt, sikerül-e az országot a csőd széléről visszarántani. Hatalmas volt a munkanélküliség, az államadósság mértéke. Nemcsak gazdasági-pénzügyi, hanem társadalmi válság is volt. Nem volt közigazgatás, az állam a működőképessége határán volt, és morális, szellemi értelemben is mély válság volt – tette hozzá a házelnök.

A morális válságot jól mutatta az iskolákon belüli erőszak, a tanárok verése, és a cigánygyilkosságok. Hogyan képzelhető el egy civilizált államban az, ami megtörtént akkor? – tette föl a kérdést a Parlament elnöke. Azt sem lehet kizárni, hogy a cigánygyilkosságokban benne volt az éppen aktuális hatalom és az általa megbízott rendvédelmi szervezetek keze – fűzte hozzá Kővér László. A válságból való kilábalásra a görög példát hozta föl. 2010-ben ugyanis Görögországgal együtt emlegették Magyarországot, mint két összeomlás szélén álló államot. Amit Magyarország elért 2016-ra, jóval megelőzi azt az állapotot, ahol most Görögország tart. Mindez óriási erőfeszítések révén történt meg. „A padlástól a pincéig mindent át kellett alakítani” azért, hogy Magyarország ismét felfelé ívelő pályára álljon – jelentett ki a házelnök. Az első négy évben 700 törvényt fogadott el az Országgyűlés, és ezek között egy sem akadt, amelyről időközben kiderült volna, hogy elhamarkodott. Így sikerült elérni azt, hogy 2014-re Magyarország gazdasága fellendült. Nem követték a görög példát, nem vezettek be jövedelemcsökkentést. „Ha ugyanazt a gazdaságpolitikát folytattuk volna 2010 után, mint elődeink, akkor nem csak választási ígéreteinket szegtük volna meg, hanem a bajt bajjal orvosoltuk volna” – idézem Kövér Lászlót, aki így folytatta: „elhatároztuk, teljesítjük a pénzügyi elvárásokat, de új közteherviselési rendszert kialakítva”. 2010 előtt a munkának nem volt becsülete és tisztességes bére, a nyugdíjak zsugorodtak, a rezsi folyvást nőtt, a szolgáltatók gátlástalanul visszaéltek erőfölényükkel, százezrek rekedtek devizacsapdában, mert a bankok lépre csalták őket. A vállalkozók vergődtek a sok adó miatt, a bankok pedig inkább pénzügyi spekulációkkal akartak pénzt keresni, semmint tisztességes hitelezéssel. 2010-ig az arányos közteherviselés sérült, a monopóliumok uralta piacokon tartósan extraprofitot tudtak érvényesíteni az ott működő cégek, adóterheik nem fejezték ki a gazdasági erőfölényük kihasználásából eredő helyzeti előnyüket. Ezért úgy döntött a kormány, hogy a multikat is megadóztatja, vegyenek ki részt ők is a közteherviselésből. Ezután „háborús állapot” alakult ki, „a birodalom visszavágott”, az ország körüli „hisztériakeltés” pedig az Alaptörvény elfogadásakor csúcsosodott ki, pedig az Alaptörvény a korábbi alkotmányos berendezkedést tulajdonképpen érintetlenül hagyta. Látszólag a demokrácia-deficit, a médiaszabadság körül folytak a viták, de valóban bosszúhadjáratot indítottak el hazánkkal szemben. Emlékeztetett, hogy az Alaptörvényben új elem volt a preambulum – a nemzeti hitvallás –és néhány fejezet, amely megfogalmazta azokat az értékeket, amelyek alapján a törvényalkotók szerint a közösség életét szervezni kell. Ezekben a fejezetekben olyan a hazai, és nemzetközi baloldal szerint botrányos dolgok szerepeltek, mint a Himnusz első sora – Isten nevével kezdődik az Alaptörvényünk–, a kereszténység, mint erkölcsi, kulturális talapzat, illetve az, hogy a házasságot egy férfi és egy nő kapcsolataként határozzák meg. A vitákat a kormány nem is értette először, mert azt gondolta, hogy az országgyűlés szuverén joga meghatározni azt, hogy miként képzeli el a magyar közösség értékrendjét. „A migránsválság kibontakozása után tudtuk meg igazán, hogy nem csak Magyarországról van szó” – szögezte le Kövér László. „Geopolitikai küzdelmek törésvonalába kerültünk, amelyben Európa sorra adja fel korábbi elveit. Európa csak addig létezik, ameddig a kultúrája él” – folytatta előadásában az Országgyűlés elnöke. 2000. decemberében a Nizzai Szerződés létrehozza az EU önálló védelempolitikai döntéshozó strukturáit, így a Politikai és Biztonságpolitikai Bizottságot és az Unió Katonai Bizottságát. A vitát az generálta, hogyan lehet az önálló európai védelmi rendszert a NATO-val összehangolni, hiszen nem mindegyik uniós ország tagja a NATO-nak. Ez a védelmi rendszer megbukott. A házelnök ódzkodik az összeesküvés elméletektől, de azt kihangsúlyozta, hogy az USA-ból induló pénzügyi válság nem is Amerikát, hanem Európát sújtotta. S hozzátette: az Ukrajnában zajló harcokba egyedül az európaiak nem tudtak/tudnak beleszólni. A migrációs-válság is mások által végrehajtott katonai beavatkozások következménye. Hangoztatta, most félúton van a kormány, ugrás közben, amikor megállni és visszafordulni sem lehet, meg kell próbálni átjutni a túlsó partra. Kijelentette, a következő két év sorsdöntő lesz, a kérdés pedig az, hogy konszolidálni tudják-e, amit eddig építettek, hogy az emberek azt érezzék 2018-ban, az ország működik, a helyzet javul. Szerinte az oktatásügy „csatateret” jelent azok számára, akik a kormány megbuktatására törekednek. Kiemelte, hogy ebben a pillanatban még a visegrádi országok közül is a magyarok és a lengyelek az egyetlenek, akik ki merik mondani, hogy Európa nem egy politikai intézményrendszer, nem egy közös piac, egy közös gazdasági vállalkozás. Hiszen úgy látszik, hogy a nemzetállamok szuveneritását akarják eltörölni. „Ha nem léteznek nemzetállamok, nincs értelmük a választásoknak sem, mert a győztesek képtelenek nemzetpolitika mentén törvényeket alkotni” – mondta a házelnök, aki felidézte, hogy az Európai Unióban az egy nőre jutó gyermekek száma 1,5 – ez statisztikai adat – , s mindössze négy olyan tagállam van, amely az átlagot meghaladja. Ennek oka, hogy ott egyre több a migráns. Magyarországon a polgári kormány családpolitikája révén a 2012-es 1,24-es mélypontról tornáztuk fel ezt az adatot – mondta –, s hogy a népesség 2060-ra ne csökkenjen nyolcmillió alá, további születésszám bővülés szükséges.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke egy benne tündöklő pillanatra hívta fel a figyelmet. Erre a pillanatra nem tudatosan készült, mert a ’70-es, ’80-as években nem is gondolt arra, hogy egyszer megszületik az Alaptörvény. Az ezt megelőző évek küzdelmesek voltak, és a jövőben is várnak a polgári oldalra megpróbáltatások. A lakiteleki sátor résztvevői sejtették, hogy merre visz az út, de azt nem, hogy ennek az útnak milyen állomásai lesznek. Amikor kétharmaddal megnyerte a választást a Fidesz-KDNP, akkor tudatosult benne, hogy megérte a sok küzdelem. Olyan Alaptörvényt alkottak, amiben benne van a múltunk, és a múltunk is – tette hozzá Lezsák Sándor. 2011. április 18-án szavazták meg az Alaptörvényt, de a parlamenti „igenben” ott van sok-sok százezer polgár „igenje” is. Lezsák felidézte, hogy a szocialisták nem vettek részt a szavazáson, hanem a Szikra Moziban „részországgyűlést tartottak”. Az Iszkra (magyarul: Szikra) egy orosz politikai újság volt, melyet Lenin alapított 1900-ban az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt hivatalos lapjaként. Ezért sem lehetett véletlen, hogy a baloldal ott tartotta rendezvényét. El is hangzott ott, hogy a szikrából lesz a láng, és készülődtek a kormány megbuktatására – sikertelenül. Azért lett ennek az előadásnak a témája az Alaptörvény, mert ha arról beszélünk, akkor mindenről szólunk. Minden gondolatunk az Alaptörvényhez kötődik, mert abból születik meg az új Magyarország – szögezte le az Országgyűlés alelnöke.

Dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör vezetője megemlítette, hogy a mostani a 43. rendezvényük. 2008. áprilisában indult a Nemzeti Fórum Kölcsey Körének rendezvénysorozata, és az eddigi meghívókból kiderül, hogy milyen neves közéleti személyiségek voltak eddig vendégeik: politikusok, miniszterek, államtitkárok, egyházfők, püspökök, a kulturális élet képviselői, és ez az első alkalom, amikor magyar közjogi méltóság, az országgyűlés elnöke előadást tartott. „A Nemzeti Fórum a Fidesz szövetségese. Körünket Lezsák Sándor elnök úr alapította meg, hogy Budapesten legyen a Lakiteleki Főiskola budapesti kihelyezett karja” – fogalmazott Horváth Béla, s hozzátette, Lakitelek szellemében tevékenykedtek az elmúlt nyolc évben.

 

Medveczky Attila