vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.07. 

Főnix a város felett

Célunk Debrecen nemzetközi regionális vezető szerepének erősítése

Az Új főnix terv kiemelkedő jelentőségű eleme az a 15 milliárd forintos gazdaságfejlesztés, amely új ipari területek bevonásával, a magas hozzáadott értékű ipar, az innováció támogatásával, a program részét képező foglalkoztatási paktum segítségével több ezer új munkahely létrejöttét biztosítja a város és a régió számára. Dr. Papp László Debrecen polgármestere a munkahelyteremtésről, a Schaeffler Akadémiáról, a külföldi gazdasági szervezetekkel való együttműködésről, a repülőtér és a közlekedés fejlesztéséről, és a nemzetközi iskola -programról tájékoztatta szerkesztőségünket.

 Hogyan tudják elérni céljukat, hogy év végéig 2000 új munkahely jöjjön létre?

 –Debrecen sajátos adottságaival rendkívül versenyképes, elég csak kiváló megközelítésére gondolni. Az autópálya -összeköttetésre, a vasúti csomópontra, és ami a leglényegesebb, az a debreceni repülőtér. Jelenleg hét európai nagyvárosba lehet légi úton közvetlenül eljutni Debrecenből és vissza. Ez a város és a régió versenyképességét rendkívüli mértékben növeli. Az ország legnagyobb egyeteme működik a megyeszékhelyen a legszélesebb képzési spektrummal. Jelentős gazdaságfejlesztési programok zajlanak. Fejlesztjük az ipari infrastruktúrát, s az iparterületeket. Versenyképes árat tudunk biztosítani az ipari területeken a befektetők számára. Debrecen gazdaságfejlesztési társasága a befektetni szándékozók számára hatékony kiszolgálást biztosít annak érdekében, hogy a városról minden lényeges információt időben megkaphassanak.

 A városban működő cégek elvárásaihoz elegendő számú a képzett munkaerő?

 –Jelenleg Debrecenben és régiójában 6-7%-os a munkanélküliségi ráta. Tehát van még szabad kapacitás. Az egyetemi képzés, és a szakképzés is Debrecen gazdasági profilját erősíti. Folyamatos a konzultáció és az együttműködés a közoktatást irányító Klik, valamint a szakképzési centrum, a gazdasági szereplők és a város között, annak érdekében, hogy a jövőben olyan szakképzési irányokat erősítsünk, vagy adott esetben újakat nyissunk, amelyek kifejezetten kiszolgálják a befektetőket.

 A duális képzés is biztosítja a szakképzett munkaerő-utánpótlást?

 –Debrecenben 2005-től működik a duális képzés. A város legnagyobb iparvállalatai – a National Instruments, az IT Services Hungary, a Teva, az FAG –szorosan együttműködnek a város szakképzési intézményeivel. Erre az egyik legjobb példa az úgynevezett Schaeffler Akadémia, aminek lényege, hogy a Baross Gábor Szakközépiskolával együttműködve az FAG saját gyárában alakított ki oktatási centrumot. Így a diákok nem csak az iskolában, a tanműhelyekben, hanem a gyárban a gépeken, berendezéseken sajátítják el az adott szakmához szükséges ismereteket. Tehát tanulmányaik során megszerzik azokat a specifikus gyakorlati ismereteket, amelyeket később cégnél alkalmazni tudnak.

 Mit tesznek a külföldi tőke városba vonzásának érdekében?

 –A város évek óta együttműködik a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, és a minisztérium háttérintézményével, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, ami azért lényeges, mert a külföldi befektetések rajtuk keresztül jutnak el a magyar városokhoz. A városnak is vannak külföldi kapcsolatai. Legutóbb a Lufthansa új Debrecen-München járata elindításakor nagyon fontos fórumot rendeztünk a bajor gazdaságfejlesztési szervezet, a Bayern International képviselőivel. Az EDC Nonprofit Kft., mint Debrecen városfejlesztési és gazdaságfejlesztési szervezete létesít szakmai kapcsolatot a Bayern Internationallel. A felek megállapodtak abban, hogy a két régió gazdaságfejlesztési kérdéseiben konzultációkat folytatnak, és együttműködést alakítanak ki. Hasonló történt decemberben, a brüsszeli járat indításakor, amikor a Brabant Wallon Régió Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel tárgyaltunk. Ezek a kapcsolatok alapozzák meg külföldi beruházásokat.

 A város gazdaságfejlesztési elképzeléseit az Új Főnix Tervben fogalmazták meg?

 –Az Új Főnix Terv Debrecen történetében a város legnagyobb összefüggő és átfogó fejlesztését előirányzó program, amely a 2021-2022-ig tartalmazza a városfejlesztési programokat. A terv biztosítja Debrecen egységes, valamennyi városrészre kiterjedő dinamikus fejlődését. Az Új Főnix Terv nagyon sokrétű, hiszen közlekedési, gazdaságfejlesztési, városfejlesztési, innovációs, kulturális, egészségügyi, oktatási fejezetekből tevődik össze. A programban ugyanúgy szerepelnek a kisebb volumenű munkák, mint a nagyobb jelentőségű fejlesztések, s a tervek szerint ezek együttesen erősíthetik majd a város regionális szerepét, valamint komfortosabbá is tehetik Debrecent. A gazdaságfejlesztési programrészben fogalmaztuk meg azokat az irányelveket, és azokat a főbb fejlesztéseket, melyek a város gazdasági fejlődését jelentős mértékben elősegítik. Ezek közül a legfontosabb a debreceni repülőtér gazdasági övezetének fejlesztése. A repülőtértől délretöbb száz hektáros ipari terület létesítését irányoztuk elő, s az ehhez szükséges közlekedési- és közműinfrastruktúra-fejlesztést tartalmazza ez a programrész. A repülőtér északi oldalán pedig egy úgynevezett üzleti innovációs negyed alakulhat ki. Ennek a fejlesztési programja is része az Új Főnix Tervnek. Ezen a területen az önkormányzat saját beruházásában fejleszti, uniós forrás felhasználásával hozza létre az első innovációs központot. Összességében 8 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre az Új Főnix Terv keretében a repülőtér üzleti negyedének és gazdasági övezetének fejlesztésére. Emellett hangsúlyos az innovációs programunk, amely a kormánnyal kötött Modern Városok Program részeként került be az Új Főnix Tervbe, így 5 milliárdos innovációs csomag áll rendelkezésünkre.

 A beruházók megnyeréséhez lényeges a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Milyen közlekedésfejlesztési elemeket tartalmaz az Új Főnix Terv?

 –Az egyik legfontosabb az intermodális közlekedési központ, más néven főpályaudvar megépítése lesz – 21 milliárd forintos támogatással. Ez biztosítja a város tömegközlekedésének egy pontra koncentrálását, s a debreceni repülőtér és az új főpályaudvar vasúti összeköttetését. A közlekedésfejlesztési programrész másik lényeges pontja a déli elkerülő út megépítése lesz, mely 2016 nyarán kezdődik, és várhatóan 2017 végére fejeződhet be. Ez összeköttetést biztosít a 4-es és a 47-es út között, bekapcsolva a gyorsforgalmi úthálózatba a repülőteret és a déli ipari parkot. A városi nagy forgalmú utak felújítási programjának első, több mint 2 milliárdos üteme már áprilisban elindul. Felújítjuk a 4-es főútnak a városból kelet felé kivezető szakaszát, a 471-es főutat, amely kétszer kétsávos úttá alakul Debrecen és Hajdúsámson között, illetve a Hajdúsámsont elkerülő szakasz is megépül Nyíradony irányába. Az utóbbi beruházás már elkezdődött, az alapkövét két héttel ezelőtt tettük le Nyíradonyban, mert onnan indul az útfejlesztés Debrecen irányába. Tehát először a megyehatár és Hajdúsámson közötti szakaszon fognak dolgozni, s a negyedik ütemben érik el Debrecen belterületét. Ez a fejlesztés mintegy 31 milliárd forintba kerülni. Szintén ebbe a programrészbe tartozik a repülőtér műszaki-technikai fejlesztése. A repülőtér fejlesztésére 1,5 milliárd forintot irányoztunk elő, amelyből 1,2 milliárdot a Modern Városok Program keretéből az új műszeres leszállító rendszert telepítésére, illetve a kifutópályák felújítására fordítunk, 300 millió forint saját forrással pedig a megnövekedett utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúra fejlesztéséhez járulnak hozzá. Tárgyalunk a kormánnyal az irányított légtér technikai feltételeinek kialakításáról.

 Említette már az egyetem meghatározó szerepét. Az Új Főnix Terv kitér Debrecen iskolaváros jellegére is?

 A program oktatási fejezetében 10 milliárd forintos fejlesztést jelöltünk meg. Az Új Főnix Terv prioritásként tekint Debrecen iskolaváros jellegére, új bölcsőde és óvoda építésével, a városban működő oktatási, nevelési intézmények energiahatékonyságot szem előtt tartó felújításával. A Debreceni Egyetem is jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre. A programrész legfontosabb eleme az angol tanítási nyelvű nemzetközi iskola felépítése, ami várhatóan a 2018/2019-es tanévtől fogadja a tanulókat. Ez egy teljes vertikumú képzést jelent az óvodától a középiskoláig. Jelenleg a szakmai előkészítési stádiumban vagyunk. A kormány 80 millió forintot biztosított az előkészítésre, s a nemzetközi iskolaprogramhoz a központi költségvetésből 2 milliárd forintos támogatást kapunk. Ki is jelöltük a helyszínt, s a cél megvalósítása érdekében együtt dolgozunk egy brit nemzetközi tanácsadó céggel. Év közepén tudjuk elindítani a tervezési eljárást, ami 2017-re elkészül, s utána építhetjük föl az iskolát.

 A nemzetközi iskolával és az oktatás erősítésével elérhetik azt, hogy akik Debrecenben végeznek, ott is találjanak munkát?

 –Egyértelmű, hogy ez a szándékunk. Ezért keresünk olyan befektetőket, akiknek tervei összhangban állnak a város fejlesztési és képzési profiljával. Néhány napon belül egy újabb nagy gazdasági szereplő érkezéséről adunk hírt. Olyan cégről van szó, amely több száz felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert alkalmaz, ami a Debreceni Egyetem számára is komoly perspektívát jelent.

 

Medveczky Attila