vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.07. 

Minden településen lesz bölcsődei ellátás

Akár tízezerrel is nőhet a férőhelyek száma

Jövőre indul országszerte az új bölcsődei ellátási rendszer, amelynek keretein belül a hagyományos bölcsődék mellett megjelenik a mini-, családi és munkahelyi bölcsődei forma is- közölte Novák Katalin államtitkár, aki emlékeztetett rá, hogy a kormány az utóbbi öt évben 28 milliárd forintot fordított bölcsődei fejlesztésre, tízezer férőhellyel bővült a bölcsődék kihasználhatósága.

 Melyek azok a feltételek, ami alapján az adott önkormányzatnak bölcsődei ellátást kell biztosítania?

 –A korábbi szabályozás szerint a település lélekszáma volt az irányadó. Eddig csak a 10 ezer főnél népesebb önkormányzatok számára volt kötelező a bölcsőde megszervezése. Így sok olyan település van az országban, ahol van óvoda, élnek kisgyermekes családok, de a kisgyerekek napközbeni elhelyezését nehezen tudják megoldani. Ha nincs a közelben nagyszülő, nincs családi segítség, bizony nem mindenki engedheti meg magának, hogy gyerekfelügyeletre költsön. Az új szabályozás egyik nagy értéke a rugalmasság lesz. A 2017. január 1-jétől hatályos törvény alapján ugyanis minden olyan településen, ahol a 3 éven aluli gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább öt kisgyermek szülei jelzik ilyen igényüket, a települési önkormányzat köteles lesz a bölcsődei ellátást megszervezni.  A 10 ezer fősnél kisebb települések önkormányzatai különböző bölcsőde típusokból választhatnak, így hagyományos vagy mini bölcsőde, illetve családi bölcsőde biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján is eleget tehetnek kötelezettségüknek. A települési önkormányzatoknak 2018. december 31-éig kellő felkészülési időt biztosítva kell eleget tenniük e kötelezettségüknek. .

 Mi a mini bölcsőde és a családi bölcsőde közti különbség?

 –A családi bölcsőde tulajdonképpen a családi napközi jogutódja, azzal a különbséggel, hogy a jövőben kizárólag a három év alatti gyermekek ellátására fókuszál. Itt legfeljebb 5 kisgyermek látható el és a személyi feltételek is egyszerűbbek, hiszen egyetlen szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő alkalmazása előírás. Feltétel egy tanfolyam elvégzése is. Amennyiben 5 főnél több gyermeket lát el a családi bölcsőde, további egy segítő személyt is alkalmazni kell, a feltételekről azonban a fenntartó maga dönthet. A mini bölcsőde egy új intézménytípus, mely a hagyományos bölcsődéhez képest rugalmasabb, könnyített feltételekkel működik majd. A mini bölcsődében – a családi bölcsődéhez hasonlóan – legfeljebb 7 fő lehet csoportonként, itt azonban a gyermekek ellátáshoz szükséges egy kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka alkalmazása is. Míg a családi bölcsődét jellemzően civil fenntartó vagy vállalkozás működteti, addig a mini bölcsőde inkább önkormányzati fenntartásban és intézményi formában jön majd létre. A jelenleg bejegyzett családi napköziket a módosítás annyiban érinti, hogy 2016. augusztus 31-éig kell a fenntartóknak jelezniük, hogy 2017. január 1-jétől mely formában kívánnak tovább működni (családi bölcsőde vagy napközbeni gyermekfelügyelet, amennyiben három é feletti gyermekeket is ellátnak).

 Milyen forrásból tudják megvalósítani a bölcsődéket azok az önkormányzatok, ahol eddig ilyen intézmény még nem működött?

 –A kormány célul tűzte ki, hogy 2018-ig a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító férőhelyek számát 60.000-re növeli és ehhez jelentős fejlesztési forrásokat is rendel. A bölcsődei ellátás és az óvodai ellátás fejlesztésére, kapacitásának bővítésére, illetve a meglévő intézmények felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül van lehetőség 100 Mrd forintos keretösszeggel. A TOP a vidéki Magyarországot támogatja, és az első pályázati felhívások 2016. január 8-án már meg is jelentek, a VEKOP felhívása – amely a közép-magyarországi régió fejlesztéseit teszi lehetővé – pedig 2016. április 11-től nyílt meg.

 A bölcsődék üzemeltetését, a dolgozók fizetését, a gyermekek étkeztetését is az önkormányzatoknak kell állniuk?

 A bölcsődei ellátás biztosítására a működtető önkormányzatok, illetve civil vagy egyházi szervezetek költségvetési támogatást vehetnek igénybe. A támogatás a beíratott és ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek után jár. Egyes fenntartók a gondozással járó költségekhez való hozzájárulásként a szülőktől térítési díjat szednek, ám ezzel a lehetőséggel a fenntartóknak kevesebb, mint a fele él, és az átlagos összeg nem éri el a havi 5 ezer Ft-ot sem. Az étkezéshez a kormányzat szintén biztosít finanszírozást. A jelenlegi támogatási rendszernek köszönhetően a bölcsődés korú gyermekek túlnyomó többsége ingyenesen étkezik. Az elmúlt években tendencia, hogy egyre növekszik az állami finanszírozás aránya a fenntartási, működtetési költségekhez képest, egyre kisebb terhet kell vállalnia a fenntartónak. Célunk, hogy azok a családok, ahol mindkét szülő dolgozna, a lehető legkedvezőbb feltételek mellett tudják a kisgyermekek napközbeni felügyeletét megoldani.

 Van elég bölcsődei dolgozó a terv megvalósításához?

 –A bölcsődei férőhelyek számának növekedése természetesen a bölcsődei dolgozók számának növelését is szükségessé teszi. A kisgyermeknevelői szakma egyre vonzóbb a fiatalok számára. Ezért is, illetve az itt dolgozók elismerése érdekében emeltük be a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőket idén januárban a pedagógus életpályába, amelynek köszönhetően a bruttó bérük másfélszeresére emelkedett. Már most látjuk, hogy jelentős mértékben megnőtt a szakma iránti érdeklődés, mivel az előzetes felsőoktatási tájékoztató alapján a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra idén az előző évekhez képest közel háromszoros volt a túljelentkezés. Jelenleg a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésén dolgozunk.

 A bölcsőde és óvodafejlesztésre csak az önkormányzatok pályázhatnak?

 –Nem. Az említett pályázati kiírások keretében (TOP és VEKOP) az önkormányzatokon kívül civil és egyházi szervezetek is.

 Miért döntöttek úgy, hogy külön pályázat vonatkozzon a közép-magyarországi térségre?

 –Tekintettel arra, hogy a bölcsőde és óvoda fejlesztési pályázatok az Európai Unió társfinanszírozásában valósulnak meg, ezért alkalmazkodniuk kell az egyes operatív programokra vonatkozó előírásokhoz. A források lehívásához kapcsolódó programok elkészítésének fő szabálya, hogy azokban gazdasági és infrastrukturális fejlettség alapján szükséges megkülönböztetni a felhívások földrajzi célterületeit. Magyarország alapvetően kétféle úgynevezett tervezési régióból áll: ezek egyfelől a konvergencia régiók, melyek fejlesztésére szorulnak, valamint a Közép-magyarországi Régió, mely relatív gazdasági fejlettsége okán kevesebb, bizonyos esetekben pedig semmilyen uniós forrásra sem jogosult; ez magyarázza a két külön pályázati kiírást.     

 Jelenleg mennyi bölcsődei hely van az országban, s milyen számot szeretnének elérni az uniós ciklus végére?  

–A KSH 2015. évi előzetes adatai alapján az engedélyezett férőhelyek száma 39.587 volt, amely 2010-hez képest 22%-kal több, mely férőhelyszám növekedés köszönhető a fejlesztéseknek. 2018-ig szeretnénk elérni, hogy a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító férőhelyek száma elérje a 60.000-ret.

 A munkahelyi bölcsődéket is támogatja a kormányzat?

 –Igen, a munkahelyeken létrejövő napközbeni felügyeletet biztosító szolgáltatások létrehozására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül lesz lehetőség mintegy 1 Mrd forint keretösszegben, várhatóan az év második felében.

 

Medveczky Attila