vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.13. 

Akiknek valóban szakmai céljaik vannak, azoknak a kerekasztalnál a helyük

A baloldali pártok politikai tőkét akarnak kovácsolni az oktatásügyből

A sztrájkokat meghirdető szervezetek mindegyikét meghívtuk, és ezután is meghívjuk a Köznevelési Kerekasztal üléseire, azonban az alakuló ülésen kívül – amelyen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete részt vett, elismerően nyilatkozott is róla, majd másnap mégis megmásította véleményét –, eddig egyetlen alkalommal sem foglaltak helyet a tárgyalóasztalnál. Pedig többpontos követeléseik mindegyike része a kerekasztal munkájának – sőt, annál jóval több is –nyilatkozott felkeresésünkre Sipos Imre helyettes államtitkár.

 Az április 20-i pedagógussztrájk okozott-e zűrzavart, fejetlenséget az iskolákban?

 –Nem, hiszen a kormány előzetesen megállapodott abban a sztrájkbizottsággal, hogy minden iskolában biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, valamint az étkeztetést is.

 Voltak olyan intézmények, melyek megszegték a sztrájkmegállapodást?

 –Jelenleg nem tudunk olyan akcióról, amely a sztrájktörvénnyel ellentétes lett volna. Ha történt ilyen, akkor azt a minisztérium ki fogja vizsgálni.

 Pótolni kell a pedagógussztrájk miatt elmaradt órák tananyagát?

 –A sztrájk idején hiányzó tanulók távollétét igazolni kell az intézmény házirendjében foglaltak szerint. Az intézmény felelőssége, hogy a gondjaira bízott gyermekek, tanulók a tanítási időben hol tartózkodnak, akkor is, ha arra a napra sztrájkot hirdetett egy vagy több szakszervezet. A sztrájk miatt elmaradt tanítási nap, óra pótlását az intézményvezető abban az esetben rendelheti el, ha a tananyag átadására másként nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy egy esetlegesen más időpontra megszervezett tanítási nap hátrányosan érintheti a tanulók és a szülők, illetve a munkabeszüntetésben részt nem vevő pedagógusok érdekeit. A sztrájk miatt elmaradt órák tananyagának pótlásáról azonban mindenképp gondoskodni kell.

 A sztrájkot meghirdető szakszervezetek részt vesznek egyáltalán a Köznevelési Kerekasztal munkájában?

 –A sztrájkokat meghirdető szervezetek mindegyikét meghívtuk, és ezután is meghívjuk a Köznevelési Kerekasztal üléseire, azonban az alakuló ülésen kívül –amelyen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete részt vett, elismerően nyilatkozott is róla, majd másnap mégis megmásította véleményét –, eddig egyetlen alkalommal sem foglaltak helyet a tárgyalóasztalnál. Pedig többpontos követeléseik mindegyike része a kerekasztal munkájának – sőt, annál jóval több is.

 Április 20. előtt a kormány tárgyalt-e – és milyen eredménnyel – a sztrájkbizottsággal?

 –A kormány többször is tárgyalt a Pedagógusok Sztrájkbizottságával a 25 pontos követeléseikről és 20 pont esetében mondhatjuk, hogy egyetértés alakult ki.

 Mennyivel nőttek tavaly és idén a pedagógus-bérek?

 –A kormány 2013-ban indította el a rendszerváltás utáni legnagyobb bérrendezési programot, ez öt év alatt átlagosan mintegy 50 százalékos emelést jelent a pedagógusok számára.

 Ha nőttek a bérek, akkor felvetődik a kérdés: szakmai vagy politikai alapon szervezik a különböző akciókat meghirdető szervezetek a megmozdulásokat?

 –A megmozdulásokat szervezők követelései szakmai alapon fogalmazódtak meg, az oktatási rendszer átalakítására, jobbá tételére irányultak, azonban érezhetően a különböző politikai pártok is igyekeztek, igyekeznek hasznot húzni ebből az egész kezdeményezésből. A kormány továbbra is azon az állásponton van, hogy a gyermekek és a pedagógusok érdekét kizárólag a párbeszéd, a közös munka, és nem a sztrájk szolgálja. A minisztérium továbbra is várja az érintetteket, ugyanis akiknek szakmai – és nem politikai – céljaik vannak, azoknak ott a helyük a kerekasztalon.

 Térjünk rá a Köznevelési Kerekasztal szakmai munkájára. Elemezték a Pedagógusok Szakszervezetének 25 pontját, s ha igen, akkor azok közül melyeket tartanak megvalósítatóknak?

 –Álláspontunk szerint a tananyagot, az óraszám-terhelést csökkenteni kell, az igazgatók kezébe több döntési jogkört kell adni, fontos, hogy a nyugdíjas pedagógusokat tovább lehessen foglalkoztatni. A fenntartó kérdésében szintén egyetértünk, az állami fenntartás szükségességé a PSZ sem vitatja, az pedig, hogy a Klik-et jelenlegi formájában meg kell szüntetni, és új struktúrának kell a helyébe lépni, már eldőlt.

 Az új tankönyvek elbírásával kapcsolatban lesznek-e változtatások?

 –Célunk, hogy az új tankönyvek elbírálásánál minimálisra csökkentsük a hibák lehetőségét. Fontos, hogy minél több pedagógust vonjunk be a tankönyvek elkészítésébe, és azok minél jobb minőségűek legyenek.

 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke fontosnak tartja, hogy csökkenjenek a pedagógusok munkaterhei. Soknak tartják a 32 órás kötött munkaidőt. Ebben a témában közeledtek az álláspontok?

 –A pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó jelenlegi szabályozás felülvizsgálatáról is tárgyal a kerekasztal.

 A pedagógusképzéssel és továbbképzéssel foglalkozó munkacsoport foglalkozik-e azzal, miként is lehet eldönteni a pályaalkalmasságot?

 –A Magyar Rektori Konferencia képviselője által vezetett Pedagógus hivatás munkacsoport javaslatai alapján ezzel a témával is érdemben foglalkozik a kerekasztal.

 Részt vett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) közoktatási konzultációs fórumán. Ezen elhangzott, hogy az önkormányzatok érdekeltek a fenntartás visszavételében. Terveznek-e változtatást a működtetés és a fenntartás kérdésében?  

–Az állami fenntartást fenn kell tartani, hiszen az önkormányzatokat csődbe vitte a korábbi struktúra. A feladatunk az, hogy a Klik helyett létrejövő 57 fenntartói centrum biztosítsa az intézmények zökkenőmentes működését, és a korábbi anomáliák, működési zavarok megszűnjenek.

 Mennyire értékeli hasznosnak a MÖSZ fórumát?

 –A MÖSZ fóruma fontos színtere a köznevelési intézmények fenntartásáról és működtetéséről szóló kérdések érdemi megvitatásának.

 Erősítenek-e a tanárképzés gyakorlati jellegén?

 –A következő két  év teendői között fogalmaztuk meg a pedagógusképzés megerősítését. Megalapozott panasza volt korábban a köznevelés minden szereplőjének, hogy a pályakezdők sokasága hiába tudja jól az elméleti anyagot, ha alig képes megbirkózni az iskola mindennapos gyakorlati kihívásaival. Kétségtelen, hogy erre csak hosszú gyakorlati képzéssel lehet jól felkészíteni a jelölteket. A négy- illetve ötéves képzésre egy évig tartó iskolai szakmai gyakorlat épül, és csak ennek sikeres teljesítése után tehet záróvizsgát és kaphat diplomát a tanárjelölt.

 Hogyan tudják elérni, hogy a magyar oktatás színvonala emelkedjen, a pedagógusok érdemi munkát tudjanak végezni, a diákok pedig biztos és hasznos tudás birtokába juthassanak?

 –A köznevelési rendszer minőségének javulásához a köznevelési intézmények, intézményvezetők és pedagógusok korábbinál szélesebb körű szakmai támogatása, valamint külső és belső szakmai ellenőrzése és értékelése is hozzájárul. A pedagógus előmeneteli rendszer, a pedagógusok számára szakmai támogatást nyújtó szaktanácsadói és átalakulóban lévő pedagógus-továbbképzési rendszer, továbbá a bevezetés alatt álló intézményi önértékelési és erre épülő tanfelügyeleti rendszer mind a minőségjavulás irányába hatnak. Megkezdődött a tartalmi szabályozás rendszerének felülvizsgálata, amelynek keretében 2017. december végéig elkészülhet az Új Nemzeti alaptanterv. Zajlik az új generációs tankönyvek és a hozzájuk tartozó digitális segédanyagok fejlesztése, továbbfejlesztése. Úgy gondolom, a Köznevelési Kerekasztal munkája, a munkacsoportok javaslatai mind azt a célt szolgálják, hogy az oktatási rendszerünk lépést tartson a világ változásaival, és a gyerekeink – az iskolában megszerzett tudás és kompetencia révén - megfelelő válaszokat tudjanak adni a tanulmányaik és a munkájuk során felmerülő kihívásokra.

 

Medveczky Attila