vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.20. 

Keresztényüldözés és az Európai Unió

Az EU-nak nincs hatékony kül-és biztonságpolitikája

A polgárháborúk és az iszlamista terror következtében üldözött keresztény közösségeket, valamint vezető politikusokat keresett fel Libanonban, Szíriában és Irakban Hölvényi György néppárti képviselő. A CHREDO vallásszabadságért tevékenykedő nemzetközi civil szervezet által kezdeményezett tényfeltáró delegáció tagjaként tárgyalásokat folytatott az ott élőkkel.

 Milyen mértékű a keresztényüldözés Libanonban, Szíriában és Irakban?

 –Külön kell választani azokat a területeket, ahol háború dúl, ahol a keresztényeket nem üldözik, s ahová menekültek. A legnagyobb probléma, hogy a keresztények többségének el kellett menekülnie ősi földjéről, hazájából. A háború másokat is érint, de az emberek többségét kereszténységük miatt üldözik el. Ez a legaggasztóbb, s ez a tény különbözteti meg a keresztényeket a többi lakostól.

 Ezekben az országokban a keresztények másod-vagy harmadrendű állampolgárok?

 –Ezt semmiképpen nem lehet kijelenteni. A keresztények kétezer év alatt nagyon sok mindent megéltek, s többször volt üldöztetésben részük. Most a háború, és az iszlám szélsőségesek terrorja miatt nem a másodrangúságuk a probléma, hanem, hogy az életük van veszélyben.

 Mennyivel csökkent az egyes országokban a keresztények száma?

 –2003-ban, az amerikai invázió előtt Irakban 1.5 millió káld és asszír keresztény élt. Jelenleg, az optimista becslések szerint számuk alig éri el a 250 ezret. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen sokan veszítették el életüket, hanem elmenekültek, elsősorban Libanonba, Jordániába, illetve a világ más részeibe. Ez olyan mértékű létszámcsökkenés, ami magának a közösségnek a létét, egzisztenciáját veszélyezteti. Nyilván egy bizonyos fogyatkozást minden népcsoport elbír, de ez egy olyan veszély, ami egy kétezer éves kultúra megszűnéséhez vezethet. Irakban mindig is egyensúlyt jelentettek a keresztények. Sokan életüket áldozták hitükért, de az ottani keresztény közösségnek tekintélye volt. Most viszont az egzisztenciájukat veszélyeztetik. Szíriában 2 millió keresztény élt, s jelenlegi létszámuk legfeljebb 500 ezerre tehető. Voltak, akik az ország biztonságosabb helyére költöztek lakhelyükről, de a többség Libanonba menekült. Libanon azért került nagyon nehéz helyzetbe, mert egy vallási konfliktusoktól sem mentes, de a problémákat teljes más színvonalon kezelő 4,5 millió lakosú országban 2,5 millió menekült él. Köztük körülbelül félmillió palesztin évtizedek óta él ott teljes kilátástalanságban. A többi keresztény menekült. Az ő eltartásuk hatalmas terhet jelent. Mindez Libanont politikailag is kiszolgáltatottabbá teszi.

 A Libanonban élő szír menekültek tudnak-e egyáltalán dolgozni, gyerekeiknek biztosított a tanulás lehetősége?

 –Ez nagyon jó kérdés, ami nem csak Libanonra vonatkozik. Megérkeznek a menekültek, kapnak élelmiszert, de utána felvetődik a kérdés, hogy mit hoz számukra a jövő. Libanon helyzete azért is speciális, mert ott alig működnek menekülttáborok. Több üres házat biztosít a menekülteknek a kormány, vagy a segélyszervezet. Szíriából sokan átjárnak dolgozni, nyilván sokkal kevesebb bérért, ezzel letörik az árakat. Tehát a szíriai menekültek jóval alacsonyabb fizetésért elvállalják a korábban még libanoniak által végzett munkákat. Ez komoly fesztültséget okoz a menekültek és a helyi lakosság között. Az oktatásban több szíriai menekült gyerek tanul, mint libanoni.

 Mit kell tennie az EU-nak, hogy lakóhelyükön maradhassanak a keresztények?

 –Európai parlamenti képviselőként jól tudom, hogy mire alkalmas az Európai Unió. Az unió intézményeinek vezetői pedig megpróbálnak egy olyan képet elhitetni az EU-ról, hogy mindig és mindenben képes dönteni, segíteni, tehát szinte egy mindenre alkalmas politikai közösség. Ezzel becsapják a menekülteket, és az európai polgárokat is, hiszen az EU-nak nincs olyan hatékony kül-és biztonságpolitikája, ami ilyen kihívásokra választ tudna adni. Tehát az EU-nak olyan formában kell a közel-keleti keresztényeken segítenie, amire valóban képes. A humanitárius segítségnyújtásra, az ottani projektek elindítására, a jövőre vonatkozó stratégiai elképzelés kidolgozására és kivitelezésére az EU-nak van pénze és hagyománya is. Erre kéne inkább sokkal inkább koncentrálni, minthogy a háború miatt nehéz helyzetben lévő, a legjobban mobilizálható emberek millióival elhitetni azt, hogy Európában megtalálják a számításukat. Azt pedig világosan kell látni, hogy a valódi üldözöttek 99%-a soha nem tud elmenekülni a régióból, mert nincs arra pénze.

 Magyarország mit tud tenni a közel-keleti, üldözött keresztények segítése érdekében?  

–A közép-kelet-európai országoknak ez egy új kihívás, mert a gyarmatosításban nem vettek részt, így a helyi kapcsolatrendszereket, struktúrákat most kell kiépíteni. Most jutottunk el odáig, hogy mi is segélyezői legyünk a közel-keleti régió országainak. A magyarországi segélyszervezetek nagyon jól helyt állnak, az állam pedig az európai menekültügyi alapon és a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális, az úgynevezett Madad alapon keresztül intenzíven segít a térségben élőkön. A konkrét projektek megvalósítását óvatosnak kell kezelnünk, mert egy háború sújtotta, vagy éppen felszabadult vidéken nagyon nehéz helyismeretre szert tenni. Ezért a kormány stratégiája, hogy a nemzetközi projektekben magyarként vegyünk részt.

 Többen fölvetették azt, hogy be kell fogadnunk az üldözött keresztényeket, mert ők valódi menekültek. Mi erről a véleménye?

 –Ez nagyon szépen hangzik, de nem árt óvatosnak lennünk, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő. Ha a bármi esély van arra, hogy keresztény, de más vallási kisebbségek is visszatérhessenek a lakhelyükre, hogy életüket, ha megváltozott körülmények között, de folytathassák, akkor ennek a jövőnek az építésében kell részt venni.

 

Medveczky Attila