vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.27. 

Több ezer közfoglalkoztatott kerülhet át a versenyszférába

A teljes programra hárommilliárd forint áll rendelkezésre, ami több ezer személy támogatását teszi lehetővé.

Február óta már közel hatszázan helyezkedtek el a versenyszférában a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program segítségével. Az érintettek - havonta - a közfoglalkoztatotti jogviszonyuk fennmaradó részére további 22 800 forintot kapnak a bérükön felül pluszjuttatásként – közölte érdeklődésünkre Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár s megerősítette; nélkülözhetetlen, hogy az érintett az elhelyezkedését követő 30 napon belül jelezze a járási hivatalnál, hogy már a versenyszférában dolgozik és igényt tart a támogatásra.

 Tavaly novemberben jelent meg egy tájékoztató a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci programról. Mit várnak ettől a projekttől?

 –Ösztönözni szeretnénk azokat a közfoglalkoztatásban dolgozókat, akik az elsődleges munkaerőpiacon, vagyis a versenyszférában is kamatoztatható kompetenciákkal és tudással rendelkeznek, hogy mielőbb kerüljenek ki a közfoglalkoztatás rendszeréből. Mindezt havi 22 800 forintos úgynevezett elhelyezkedési támogatás nevezetű konstrukcióval kívánjuk ösztönözni. 2015 novemberében fogadta el a kormány azt a rendeletet, ami ezt lehetővé teszi. Egy országos pilotprojektről van szó, ami február elsejével indult és most számítunk egy nagyobb dömpingre. S hogy miért most, annak az az oka, hogy van egy olyan sajátossága a közfoglalkoztatási szerződéseknek, hogy azok február utolsó napjában járnak le és az új szerződéseket március 1-jével kötik. Mindez a közfoglalkoztatásban lévő szerződések 85-90 százalékára igaz. Azért most számítunk arra, hogy egyre inkább élni fognak a közfoglalkoztatásban lévők ezzel a lehetőséggel, mert csak két feltételnek kell megfelelnie annak, aki ezt a támogatást igénybe szeretné venni. Az egyik, hogy a közfoglalkoztatásból kikerülve az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjen el, s ott egy éves határozott idejű, vagy határozatlan idejű szerződést kapjon. A másik feltétel a közfoglalkoztatásra vonatkozik. Szükséges ugyanis, hogy a közfoglalkoztatotti jogviszony legalább harminc napja fennálljon. Így április 1-je volt az első nap, amikor a rendeletnek meg lehetett felelni a legtöbb esetben. Míg korábban 20-30 kérelem érkezett hetente, addig május első hetében már közel 100 kérelmet nyújtottak be a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz.

 Eddig közel 500 kérelem érkezett. Tehát a járási hivatalokhoz kell fordulniuk azoknak a közmunkásoknak, akik az elsődleges munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni?

 –Csak akkor kell felkeresni a járási hivatalt, amikor az adott személy már a versenyszférában dolgozik. A hajdani közfoglalkoztatott elhelyezkedésétől számított 30 napon belül kell egy nagyon egyszerű kérelemmel fordulnia a járási foglalkoztatási osztályhoz, és akkor minden személy - aki a programban érintett - annyi hónapra kapja meg a 22 800 forintot, amennyi hónap hátra lett volna az ő közfoglalkoztatásából. Aki például egy nyolc hónapos közfoglalkoztatási szerződésből már az első adandó alkalommal - ami a második hónap - kilép, hat hónapig kapja a 22 800 forintot. Jelenleg a közfoglalkoztatási bér nettó összege 53 000 forint. Aki a versenyszektorban helyezkedik el, legalább a minimálbért megkapja, ami nettó 74 000 forint, ehhez jön még igénylés esetén a 22 800 forintos elhelyezkedési juttatás, ami így már közel százezer forint havonta, ez a közfoglalkoztatási bérnek pedig majdnem a duplája. Azt gondoljuk, ez megfelelő ösztönző arra, hogy akiknek piacképes tudásuk, végzettségük, bizonyítványuk van, lépjenek át a közfoglalkoztatásból a versenyszektorba. Minden érintettnek felhívom a figyelmét, hogy ügyeljen a 30 napos határidőre. A teljes programra 3 milliárd forint áll rendelkezésre, ami akár 20 000 személy támogatását is lehetővé teszi.

 Mi történik azokkal, akik a program februári indulása előtt helyezkedtek el az elsődleges munkaerőpiacon?

 –A kormányrendelet mostani szabályai szerint ők nem részesülhetnek ebben a kedvezményben. Természetesen annak örülünk, hogy vannak, akik már korábban elhelyezkedtek a versenyszférában, hiszen a kormányzat szándéka, hogy a közfoglalkoztatás átmeneti ideig tartson, és mindenki, aki képes, tud és akar, az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjen el.

 Körülbelül kétszázezer közfoglalkoztatottat tartanak nyilván. Iskolázottságuk eltérőek. Könnyebb mondjuk egy kulturális közfoglalkoztatottnak kikerülnie a versenyszférába, mint aki 8 általános végzett el, vagy annyit sem?

 –Egyértelmű. A számok is azt bizonyítják, hogy szinte csak annak van esélye kikerülni a közfoglalkozatásból, támogatással, vagy anélkül, aki megfelelő szakmai végezettséggel rendelkezik. A 8 általánost elvégeztettek számára nincs olyan piac, ahol el tudnának helyezkedni, nekik képzéseken kell részt venniük. A közfoglalkoztatáson belül is indulnak felzárkóztató képzések, részben uniós forrásból, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának is vannak kifejezetten felzárkóztató programjai, s akik abban részt vesznek – ez az érintettek akarata, motivációja nélkül nem megy – 3-4 éven belül talán kikerülhetnek egy szakma ismeretében az elsődleges munkaerőpiacra.

 No de a vállalkozók szívesen alkalmaznak hajdani közmunkásokat? Nem él bennük előítélet?

 –Nem lehet általánosítani, de egyértelmű, hogy beszélhetünk prekoncepciókról. Halottunk jó és rossz példákról is. A program arra is keresi a választ, hogy akik most kilépnek a közfoglalkoztatásból, hol lesznek 6-8 hónap múlva. Az a jó, ha még mindig az elsődleges munkaerőpiacon dolgoznak, a problémát esetleg az jelentheti, ha újra az álláskeresők számát gyarapítják.

 

Medveczky Attila