vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.27. 

Csurka István: Kommunikációs háború

Ezeket a jegyzeteket 1987 végén kezdtem írni Győri Béla felkérésére. Előzőleg oldották fel eltiltásom, de nem keresett meg senki, nem rohantak meg a szerkesztőségek munka ajánlatukkal. Akkor már utána voltunk az első lakiteleki Találkozónak és javában szerveztük az MDF-et. Az irodalmiból keményedő politikai küzdelem lett, a hatalom számon tartotta minden lépésemet és én is számon tartottam azokat az embereket, akik vették a bátorságot, hogy a hallgatólagos rosszallás ellenére - ami esetenként veszélyesebb lehetett rájuk nézve - megkerestek. Számot tartottak rám, mint íróra.

Mert úgy kezdtem jegyzetírói szereplésem. Noha már politizáltam.

Ezt a hangütést soha nem igyekeztem megváltoztatni. Akármennyire is aktuális volt az a kérdés, amelyhez hozzászóltam, az írói megközelítést soha nem adtam, nem adhattam fel. Emiatt sokan megszóltak később.

Írásaim, hangom, indulataim sok ellentétes érzelmet váltottak ki. Ennek örülök, mert az volt a célom: írói szóval buzdítani, védeni, nagyobb részvételre és cselekvésre bátorítani azokat, akik a nagyon nehéz esztendőkben is kívül és alul maradtak és ostorozni, leleplezni azokat, akik ugyanennek a küzdelemnek a vámszedői voltak és azok ma is.

Azt hiszem, nyugodt lélekkel tárhatom most az olvasó elé ebben a formában is elhangzott gondolataim, mert így ellenségeim és barátaim egyaránt láthatják, hogy mennyire egyszerű dolog mindez: egy ember él a megszerzett szabadsággal és azt mondja, amit gondol. Ettől egy-egy pillanatra védtelenné válik, de ez a védtelenség erőnek bizonyul később.

Haditudósítók már az első világháborúban is működtek. A közvélemény félrevezetése és a hadihelyzet kellemetlen tényeinek letagadása, avagy a sikerek felnagyítása is elkezdődött már akkor... A második világháborúban a hazudozás, a propaganda esztelenségig fokozódott. Azóta a hidegháború kisebb-nagyobb helyi háborúiban egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a felek veszteséglistája egyezett volna. A hazugság napi paranccsá vált.

Ebben a mostani háborúban, amelyet egyelőre nem merünk sorszámmal ellátni, mert a következő sorszám évek óta itt van a fejünk felett, mint a végzet a görög sorstragédia hőseinek a feje felett - ebben a mostani háborúban a kommunikáció minőségileg más szerepet játszik. Ezt talán feljogosít bennünket arra, hogy ezen egy kicsit elgondolkodjunk.

Ez a háború azzal kezdődött, hogy az USA elektronikus harci eszközökkel megsemmisítte az ellenség tájékoztatási és tájékozódási központjait. Megbénította és összezavarta az észlelő berendezéseket, a radarokat és lehetetlenné tette a belső összeköttetést. Irak a támadás előtti órákban nem látott és nem hallott, legfeljebb képtelen látomásai lehettek nagy vezérének jóvoltából.

De kommunikációs háború volt ez már jóval előbb is, hiszen a világ közvéleményét fel kellett készíteni a háborúra. El kellett fogadtatni az emberekkel, hogy ezt a háborút meg kell vívni, mert nincs megoldás. Ez is megtörtént.

Harmadszor azért kommunikációs háború ez, mert állandó helyszíni közvetítéssel folyik. Egyenes közvetítés van a háborúról. A tévénézők milliárdjai élőben nézhetik a halált. Ilyen még nem volt. Ebben csak az a félelmetes, hogy a következő háborúban már nem azt fogja kifogásolni a tévénéző, hogy miért folyik a vér, hanem hogy milyen a közvetítés színvonala, és azon lesz felháborodva, ha a tudósító lemarad egy halálról.

Ugyanekkor egy másik háború is folyik a világ egy másik pontján, ugyancsak egyenlőtlen feltételek között, ugyancsak a kommunikáció megbénításával. Hírt, képet és adatot és hamis adatot ugyan onnan is kapunk, azt azonban a sok élőbeni halál-közvetítés nem tárja fel, hogy hogyan lehetséges újra egyszerre két háború, és mi köztük az összefüggés. Az eltömött agyú emberiség mintha képtelen volna az oksági összefüggésekig eljutni, mintha végül is teljesen ki volna szolgáltatva a tömegkommunikációnak.

Látjuk, hogyan tapossa el a tank az embert, látjuk a bomba-krátert, a fröccsenő vért, a startoló nehézbombázót, de nem jutunk el az összefüggésekig. Miért?

Az élő közvetítés csak a jelent mutatja. Szaddam Husszeint, amint imaszőnyegére térdepelve háromszor meghajlik Mekka felé, és imája után elkezdi átkozni a Sátánt, George Bush amerikai elnököt. Ez ellen a barbár alak ellen kell ezt a félelmetes hadigépezetet felvonultatni? Dehát hogyan volt lehetséges, hogy ekkorára nőhessen ez a kétségtelenül személyiségi zavarban szenvedő Kalibán? Amikor ilyen tájékoztatási lehetőségek vannak a fehér ember, a művelt ember kezében. Ennek a barbárnak valahogyan el kellett jutnia a veszélyességnek erre a fokára. Vajon azoknak a köröknek a támogatása nélkül, amelyek most el fogják pusztítani, eljuthatott volna?Erről senki nem akar tudni semmit.

Hát, ez az ember olyan buta, önfejű, megszállott, hogy ezt egy közepes képességű KGB-s illuzionista is az orránál fogva tudhatta vezetni. Egy CIA-showman pedig még filoszemitát is csinálhatott volna belőle. De, hogy el lehetett volna tenni láb alól, az biztos.

Hogyan lehet, hogy a világ számos pontján ilyen barbár gyilkosok uralkodnak és kapják meg a minden eszközzel rendelkező hatalmak támogatását egészen addig, amíg szükség van rájuk.

És ugyanakkor hogyan lehet az, hogy más vezetők, akiknek emberségéről, jószándékáról, tisztaságáról a világ meg van győződve, elvéreznek azok kezétől, akik tegnap még e barbárokat támogatták.

Csöppnyi népek vívnak igazságos harcot fennmaradásuk érdekében és a művelt világ, amely élőben fogyasztja a halált - tehetetlen. A nagy porondon egyszerre múlik ki a barbár gyilkos és a népét szolgáló humanista politikus.

Valami baj van a kommunikáció tisztaságával is, ha mindez bekövetkezhet.

És itthon? Itthon már az a háború dúl, amivel Szaddam Husszein - reméljük - csak fenyegetőzik. A magyar társadalom tudata részben már el van gázosítva a saját tömegtájékoztatása által. Betű- és szövegháború, hang- és képháború folyik azért, hogy a magyar társadalom ne tudja meg, mi történik és mi történhet vele, hogy ne fogadja el azt a sorsot, amit a saját érdekében el kellene fogadni, és ne tehesse tisztába a saját történelmét.

Magyarországon kis piszkos sajtó-harcok folynak. Tavaly ősszel, miközben nem múlt el nap, hogy ne jelent volna meg valami arról, hogy van-e antiszemitizmus Magyarországon, s ha van, kik gerjesztik, jelentkezett a nyilvánosság előtt egy asszony, egy történész felesége azzal a sérelmével, hogy őt korbáccsal arcon vágták azért, mert a férje írt és nyilatkozott az antiszemitizmus terjedése ellen. Majd azt is állította, hogy az ablakán át megszúrták ugyanezen okból. A bejelentésnek hatalmas visszhangja támadt, aláírásgyűjtés indult, értelmiségiek tiltakoztak az antiszemita brutalitás feltámadása ellen. A közvélemény előtt megrajzoltak egy fantomképet, a magyar nacionalista, az úri betyár terrorista képét, aki védtelen asszonyokat szurkál, mert a felbujtók, a populista írástudók erre bujtogatják. Az ügy mellé odaállt a Nyilvánosság Klub nevű egyesület, amelyet eredetileg állítólag azért szerveztek, hogy őrködjék a tájékoztatás tisztasága felett.

Most kiderült, hogy az egész szemenszedett hazugság. Az asszony beteg, a korbácsos magyar fasiszták nem léteznek, az ablak, amelyen át állítólag beszúrtak, öt méter magasan van. Közben azonban a történész elmondott egy csomó mélyenszántó elemzést a magyar nacionalizmus terjedéséről, veszélyességéről és a jóérzésű emberekben talán kialakult valami bűntudat is. A történészben nem alakult ki bűntudat, pedig történész létére a saját feleségét nem ismeri.

Az elenyésző taglétszámú Nyilvánosság Klubot azonban még mindig a sajtóetika bástyájaként tartják számon.

Mi ez, ha nem egy piszkos háború? Háború a magyarság ellen.

Itt, most a tömeg fegyvertelen, és ő van kiszolgáltatva ennek a gépezetnek, amelyet eltart.

Az Öböl-háború kimenetele nem kétséges. Sajnos, a Balti háborúé sem.

A magyar tájékoztatási háború azonban még nem dőlt el. A kiszolgáltatottak összefogása még megfékezheti a szöveg-agresszorokat.

Elhangzott: 1991. I. 20-án