vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.27. 

Külföldön keresett cikk a magyar bárány

Tájékoztatás és érdekvédelem

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség nemrég ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A jubileumi küldöttközgyűlésen mintegy 200 fő vett részt: a Szövetség küldöttei, alapító tagjai, kitüntetettjei, jelenlegi dolgozói és meghívott vendégei. A juhtartóknak közösen, nagy tételben, egyöntetű bárányokat kellene előállítaniuk a piacnak megfelelő időszakokban, úgy tudnák előnyösen értékesíteni termékeiket – tudtuk meg Hajduk Péter ügyvezető igazgatótól, aki elmondta, hogy nem valósult még meg a hazai tenyésztők összefogása.

 Április 25-én Herceghalmon tartották meg ünnepi küldöttközgyűlésüket. Jól tudom, szervezetük először a juhtenyésztőket tömörítette magába, és később bővült tevékenységük a kecskék jelölésével, nyilvántartásával?

 – 1991. április 25-én Üllőn 55 juhtenyésztő megalapította a Juh Törzstenyésztők Országos Egyesületét, amely a hazai juhtenyésztés, törzskövezés megmentését és továbbvitelét tűzte ki célul. Majd a szervezet 1992. május 14-től a Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Egyesületek Szövetsége nevet vette föl, s a hazai juhtörzskönyvezés, a teljesítményvizsgálatok szervezése és a fajtafenntartás volt a fő feladatunk. 2008-ban, amikor csődbe ment a Magyar Kecsketenyésztők Szövetsége, kértek meg bennünket a kecsketenyésztők, hogy bővítsük a munkánkat. Így 2008-ban alakultunk át Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetségévé. Tehát nyolc éve végezzük a hazai kecsketenyésztés törzskönyvezési munkáit is. Juhból 24 fajtát tenyésztünk, kecske esetében 6 fajta tenyésztése folyik a szövetség keretein belül. Emellett még minisztériumi rendeleti megbízásból, vagy felhatalmazásból végezzük a hazai juh-és kecskeállományok jelölését és nyilvántartásban való közreműködésünkkel az elvállalt feladatokat.

 Miért éri meg egy juhtenyésztőnek, hogy csatlakozzon önökhöz?

 – Aki törzskönyvez és tenyészt, annak azért éri meg, mert a tenyészállatai a teljesítményvizsgálati, törzskönyvezési munkálatok következtében értékesebbek, mint egy árutermelő állatállományban előállított egyed. Tehát azok a törzstenyésztők, akik 360-an vannak, s mintegy 40-45 ezer törzskönyvezett állatot tartanak, a tenyészállat-előállítás miatt tagjaink. A 2000-es évek közepén tettük lehetővé az árutermelők részére a tagsági jogviszony létesítését a társult tagság lehetőségének létrehozásával. Azóta 1800 és 2000 közötti a társult tagjaink száma, akik a hazai juhállomány mintegy 60%-át, és a kecskeállomány mintegy 40%-át tartják. Nekik azért éri meg a tagság, mert olyan friss információkkal, hírekkel látjuk el őket, ami a napi munkájukat segíti. Ezen túlmenően minden társult és rendes tagunk havonta kapja térítésmentesen a Magyar Állattenyésztők Lapját, és évente a szövetség tájékoztató lapját, amely nagyon tartalmas, 150 oldalas kiadvány. Illetve tagjaink a három nagy kiállításra, Hódmezővásárhelyre, Debrecenbe, Kaposvárra kapnak meghívót, valamint a saját rendezvényeinkre, és térítésmentesen látogathatják ezeket a kiállításokat. Tájékoztató leveleket is küldünk időszakonként a részükre, melyben felhívjuk a figyelmüket pályázati és egyéb lehetőségeikre, a gazdaságos termelés javítására. Illetve instruktori hálózatunk és a szövetség szakmai munkatársain keresztül szaktanácsadásban részesítjük tagjainkat.

 Tájékoztatáson kívül érdekvédelmi feladatokat is ellátnak?

 – Próbálunk érdekvédelmi feladatokat is ellátni, bár ez nagyon nehéz. Természetesen voltak részsikereink a 25 év alatt, de a nagy taglétszám miatt sokszor ellentétesek az érdekek a közepes és nagy tenyésztők, a tenyészállat előállítók, árutermelők között. Tehát nem minden esetben érdeke magának a tenyésztőnek sem, hogy érdekeit valaki valamilyen ügyben képviselje, mert az ő érdeke nem találkozik a közösség vagy a többség érdekével. De a támogatások, rendeletek kialakítása során 25 év alatt a szakminisztériumokkal, s azok háttérintézményeivel mindig jó szakmai kapcsolatunk volt, s ez a jelenre is jellemző.

 Az érdekvédelemhez tartozik az elektronikus jelölés kötelező bevezetése ellen folytatott küzdelem. Mi a tiltakozásuk oka?

 – Ezt a jelölési rendszert az Európai Unió a 2000-es évek elején kialakult angliai száj- és körömfájás miatt vezette be a teljes állományra vonatkozóan. Mi azért tiltakoztunk ellene, mert nem nyújt annyi többletet, mind amennyivel többe kerül. A német szövetséggel közösen pert is indítottunk az Európai Bizottság ellen, amit sajnos elvesztettünk a strasbourgi bíróságon, tehát nem tudunk érvényt szerezni szakmai követeléseinknek, érveinknek. Így az egész Európai Unióban, s nem csak Magyarországon érvényben van ez a kötelező elektronikus jelölés. Tudni kell, hogy az elektronikus rendszer kötelezettségét jóváhagyta annak idején a miniszterekből álló tanács is. Tehát magyarországi akkori vezetői is. A többletköltség pedig minden tagországban minden juhtartót sújt. Elsősorban állat-egészségügyi okokból, és a nyomon követhetőség biztosítása érdekében tartják fenn azt a rendszert.

 A tenyésztők 24 juhfajtát használnak az országban. Mekkora anyajuhlétszámból lehet megélni, megfelelő földtulajdon birtokában?

 – Erre szokták mondani: jó kérdés, mert attól függ, hogy ki milyen céllal és hogyan tartja az állatait. Azt nem lehet kijelenteni, hogy tíz anyajuhval biztonságosan meg lehet élni. Tudunk olyan juhtartót, aki 150-160 juhból megél, és olyanról is, akinek több ezer van, és mégsem gazdaságos a számára. Mindig az adott térséghez, adottsághoz, az adott fajtához, termék előállításhoz, körülményekhez lehet viszonyítani a megélhetést. Körülbelül 400-500-600 juh biztosít egy család számára megélhetést – de ez csupán általánosítás.

 Juhból az EU önellátottsági szintje 75-80 százalékra esett vissza. Ez azt jelenti, hogy juhhúsból Magyarország is behozatalra szorul?

 – 20%-ot tengeren túlról hoznak be az EU-ba. Magyarországra viszont más a jellemző. Hazánkba is hoznak be minimális mennyiségben fagyasztott húst, igen drágán, de elméletileg a nagy hiány a juhhús-fogyasztó nemzeteknél jelentkezik, a déli és a nyugati államoknál. Magyarország nem juh- és bárányhús fogyasztó nemzet. Az utóbbi időben 5-10 dekával emelkedett az átlagos juhhúsfogyasztás, de ez elenyésző növekedés. A bárányhús pedig nem olcsó termék, nem csak nálunk, hanem Európa-szerte.

 Tehát a magyarországi juhágazatot a déli országok tartják fenn?

 – Ők a fogyasztóink. A magyar bárányhús döntő többségében, 90%-ban Olaszországba érkezik. Ez egy olyan piac, ami magas minőséget követel, és ezért magas árat is fizet. Ezenkívül Ausztria, Németország, Svájc, Japán, Líbia is felvevőpiacaink közé tartozik.

 Megéri ma hazánkban juh- vagy kecsketenyésztéssel foglalkozni?

 – Ez is egy relatív kérdés. Valószínű, hogy 10 ezer tenyésztő nem azért tartja ezeket az állatokat, mert ráfizet. Tény, hogy a magyarországi juh- és kecsketenyésztők 96%-a magángazdálkodó, és döntő többségében családi vállalkozás keretében tartja a juhot és a kecskét. Csak ott rentábilis ez az ágazat, ahol a család saját maga végzi a tevékenységeket, a saját maga területén, beszerzi a takarmányt hozzá, saját maga gondozza az állatokat, képes fölvenni az unió által biztosított támogatást.

 Mennyire elégedettek a Földművelésügyi Minisztérium által nyújtott támogatásokkal?

 – 2012 óta folyamatosan javulnak a körülményeink. Abban az évben hirdették meg a kérődző átalakítási programot, majd pedig tavaly indult el először ún. európai uniós támogatás a juhtenyésztésben, a kecsketámogatás pedig hazai forrásból az utóbbi három évben megduplázódott, így most az anyajuhok és a kecskék utáni 7000 forint feletti támogatást kapnak tenyésztőink. Ez már az a szint, amit 2004-ben vártunk, az uniós csatlakozás után. Természetesen jobb lenne ennél magasabb támogatás, de ez már jelentős előrelépésnek számít. Ehhez járul az agrárkörnyezeti támogatás, amelynek most van az elbírálási időszaka. Hiszen, főleg a legelő, fontos számunkra. A közeljövőben elkülönített pénzalap nyílik meg a juh- és kecske-beruházási támogatásokra. Az előző hétéves ciklusban a szarvasmarha-, a baromfi- és a sertéságazat elvitte előlünk a pénzt, most mintegy 4 milliárd forint keretösszegig elkülönített pénzalap nyílik meg a kiskérődző ágazatnak. Bízunk benne, hogy tenyésztőink ezt ki is tudják használni a szükséges technológiai, épület-, és egyéb fejlesztések végrehajtására. Tehát évről évre javulnak a lehetőségeink. De ez még nem elég, még „kér a nép”.

 El lehet érni, hogy közvetlenül a feldolgozókhoz, értékesítőkhöz kerüljön az áru, s kihagyják a közvetítőket?

 – Ez nem a kormányzat, s nem is a szövetség feladata, hanem a termelőknek kellene összefogni. Történelmi hagyományaink miatt a termelőkben él még az erőszakos téeszesítés emléke. Nyugat-Európában a termelők értékesítési szervezetekbe tömörültek. Közösen termelnek, közösen értékesítenek. Ennek kéne megvalósulnia nálunk is, de a tenyésztők részéről erre még kicsi a hajlandóság.

 Szövetségük milyen programokat indított el az ágazat segítése érdekében?

 – 2011-ben indult a bemutató mintatelepi program, amely mára hálózattá fejlődött, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett fajták körében 2011-ben elindítottuk központi apaállat-nevelési programot. Szövetségünknek elvitathatatlan szerepe van a juh- és kecsketartás, a gazdálkodói életforma vonzóvá tételében a fiatalok számára, így példaértékű a tavalyelőtt elindított felnőttképzési, juhászképzési programunk több egyetemmel együttműködve.

 

Medveczky Attila