vissza a főoldalra

 

 

 2016.05.27. 

Háromszáz millió forint a zártkertek újjáélesztésére

Program a helyi őshonos, tájfajták védelméért

A 2015-ben indult zártkerti revitalizációt célzó nemzeti program idén újra pályázható az önkormányzatok számára. Az idei program keretében olyan mentorálással kísért mintaprogramok juthatnak vissza nem térítendő támogatáshoz, amelyek során zártkerti fekvésű földrészlet revitalizációja valósul meg igazoltan őshonos vagy tájfajta növény telepítésével, közösségi termelés mellett – közölte V. Németh Zsolt. A Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárát a zártkerti ingatlanok állapotáról és a tavalyi eredményekről is kérdeztük.

 Tavaly miért indította el a tárca az ezzel kapcsolatos programot?

 –Mielőtt a konkrét kérdésre felelnék, a zártkertek adatait ismertetem. Hazánkban jelenleg mintegy 200.000 hektár zártkerti ingatlan található, s ezek nagy része elhanyagolt és gondozatlan terület. Ezek jellemzően a települések határában lévő, főként kézimunkával művelhető apró parcellás szőlő-és gyümölcsterületek. Felméréseink, kutatások alapján a területek újra használatba vonásának egyik legnagyobb akadálya a tulajdonosi szerkezet. Hiszen gyakorta nagyon elaprózott, osztatlan közös tulajdonban lévő területekről van szó. A másik probléma az elmúlt évtizedekben végbemenő életmódváltás. Ennek ellenére a zártkerteket a minisztérium több szempontból is értéknek tartja. Szeretnénk, ha a zártkertek továbbra is kiegészítő jövedelmet biztosítanának a falvak lakóinak, az öngondoskodást segítenék. Emellett lényeges, hogy megmaradjanak a táj védelme szempontjából, hiszen például a szőlőhegyek a vidék karakteres elemei. A biológiai sokszínűség szempontjából is nagy a jelentőségük. Az úgynevezett agrobiodiverzitás (biodiverzitás szó élővilági változatosságot jelent), tehát például a gyümölcsfajták megőrzése szempontjából. Mert a zártkertek a tájfajták természetes élőhelyei. A közösség megtartása is erősen kötődik ezekhez a területekhez – a társasági élet egyik helyszíne a szőlőhegy. S nagyon sok népi építészeti és szakrális emlék található a szőlőhegyeken. Tehát mindezeket együtt szeretnénk megőrizni, olyan formában, hogy az önkormányzatoknak legyen ebben kezdeményező szerepük.

 Vannak olyan térségek, ahol jelentős a zártkertek száma? Gondolok például Békés megyére.

 –Valóban ott is sok a zártkert, ám tavaly Zalából érkezett igen sok pályázat. Szinte nincsen olyan település, amelyikhez ne tartozna szőlőhegy.

 A zártkertekben termelt áruk piacra is kerülnek?

 –Erre is van példa, de ha mi ezt a támogatást adjuk, s ha ez értékesítési célú, akkor azt bele kellene vonnunk az agrárjelentésekbe is. Ezért mi azt szeretnénk, hogy ezeket a termékeket – a támogatásunkkal –a saját, illetve szociális területre szállítsák az önkormányzatok. Így például a közétkeztetésbe.

 Mi a különbség a 2015-ös, és a jelenlegi program között?

 –Most is az a célunk, hogy a támogatással történjen meg a zártkerti földrészletek újjáélesztése, idegen szóval revitalizációja. Vásárolják meg az önkormányzatok ezeket az elvadult parcellákat, vonják össze, és őrizzék meg az őshonos, vagy tájfajtákat, s ültessenek ugyanolyanokat – közösségi termelésbe bevonva.

 A 300 millió forintos keretösszegre június végéig lehet pályázni. Milyen feltételekkel?

 –Egyedi támogatási kérelmeket lehet benyújtani június 28-áig. A pályázat 100%-os támogatású.

 Mit mutatnak a 2015-ös pályázatok eredményei?

 –A programban résztvevő 15 önkormányzat 104,9 millió forintot kapott. A projektek keretében csemegeszőlőt, vagy tájjellegű gyümölcsfákat ültettek, így almát, körtét, meggyet, cseresznyét, szilvát, és veteményes zöldségeket és fűszernövényeket is telepítettek. Négyezer facsemetét és növénypalántát szereztek be a tavalyi program keretében. Összesen 26 hektárnyi zártkert revitalizációja valósult meg a 15 önkormányzati zárkerti fejlesztésben.

 Elképzelhető, hogy a hungarikumpiramis alján szereplő termékeket is termelnek a zártkertekben?

 –Hogyne, hiszen egy adott tájegység jellegzetes gyümölcsei lehetnek a pálinkák alapanyagai. De készítenek belőle aszalványt, lekvárt, szörpöt.

 Kik ellenőrzik az elnyert összeg szabályos felhasználását?

 –A minisztérium programját végigköveti az oktatás és a mentorálás. Ez bizonyítja, hogy nem hagyjuk magukra az önkormányzatokat. Csak azokra a helyekre nyújtunk támogatást, ahol ezekben a mintaprogramokban feltételezhető a siker. Tehát, ahol az adott település közössége fontosnak érzi a zártkertek megmentését. Az országban több településen ezen nemes ügy mellé közösség szerveződött. Azzal, hogy az önkormányzat a szőlőhegy valamelyik részét gondozásba veszi, az odavezető útról is gondoskodnak, rendezvényeket szerveznek. Az önkormányzatoknak egyébiránt az elnyert támogatási összeggel megvalósított fejlesztéseik kapcsán a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően beszámolási és fenntartási kötelezettségük van.

 Akkor mindez a helyi identitástudatot is erősítheti?

 –Sok helyen a népi műemlékek megmentésével is összekötik a zártkertek újjáélesztését. Megvásárolnak egy-egy boronafalu pincét is, ahol össze tud jönni a közösség, s ott tárolják a szerszámokat. Egyre több közösségi rendezvényt szerveznek, például Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, néhány helyen él a gyepűtiprás hagyománya, és a szüreti mulatságoknak is helyszíne a boronafalu pince.

 

Medveczky Attila