vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.04. 

Csalássorozat az európai mézpiacon

Magyar siker a hamisított méz elleni küzdelemben

Az Európai Bizottság ellenőrzési tervet dolgozott ki és hajt végre az ipari úton előállított és az EU-ba dömpingszerűen behozott importméz kiszűrése érdekében. Erdős Norbert néppárti képviselő szerint a csalók és a tisztességtelen kereskedők érdeke, hogy akár a cukorszirup is bekerüljön az EU-ba, hiszen számukra ez gyors haszonnal jár.

 December közepén levelet írt Phil Hogan mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosnak, amit megelőzött a „Eurofins” francia laboratórium által kiadott, és az EU belső piacán árusított kevert mézekre vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyvek tanulmányozása. Mit tartalmaznak ezek a jegyzőkönyvek?

 – Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, az OMME által beadott harmincötből mind a hat jegyzőkönyvet megkaptam, amelyek világosan bizonyítják, hogy ezen a területen a fogyasztók megtévesztéséről van szó. Az utóbb megtörtént lépések mind erre alapozódnak. Két héttel ezelőtt az OMME elnökével, Mészáros László úrral hosszú tárgyalást folytattam, és arra kértem, amennyiben ő ezt föl tudja vállalni, akkor próbáljunk meg egységfrontot alkotni más tagországok méhészegyesületeinek bevonásával. Tehát őket is mozgósítva kéne föllépni. Úgy vélem, hogy a továbblépéshez ez nélkülözhetetlen. Mészáros úr megerősítette, hogy eddig 35 kevert méz mintáját vizsgáltatták be nemzetközi laboratóriumban. A kevert mézek esetében hat mintáról derült ki, hogy közönséges hamisítvány. Jó lenne, ha a többi érintett uniós tagállamban is elvégeznének ilyen mérési eredményeket, s azokat eljuttatnák vagy a brémai QSI laboratóriumba, vagy az Eurofins-hez. Az ott elkészült releváns adatok fölhasználásával lehet továbblépni. Amit lehet, azt én megtettem eddig ebben az ügyben. Természetesen van még ennek a témának folytatása, hiszen az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága márciusi ülésén napirendre veszi a mézhamisítási botrány ügyét, amin részt vesz az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos, Vytenis Andriukaitis is. Biztos úrnak írásbeli kérdést is föltettem, amire már válaszolt is. Andriukaitis válaszában kitér arra, hogy az Európa Bizottság által generált ellenőrzések is folyamatban vannak. A 2015-ben lezárult ellenőrzések eredményeit elemzik, és nyárra ígérnek konkrét adatokat. Ahogy most márciusban, úgy 2017 őszén is tervezem behívni Andriukaitis biztos urat a mezőgazdasági bizottság ülésére. Itt a biztos majd elmondja, hogy szerinte mekkora a probléma ebben az ágazatban.

 Honnan érkeznek a hamisított mézek, s ezek mennyire veszélyeztetik a magyarországi, illetve a többi uniós állam méhészeinek megélhetését?

 – Azt tudni kell, hogy az EU-n belüli mézfogyasztásnak az uniós termelők körülbelül csak az 55%-át fedik le. Tehát szükséges az import méz. Ezért nincs olyan veszély, hogy az import kiszorítaná az európai mézet az uniós piacról. Sokat beszélünk arról, hogy a hamisított mézek esetleg Kínából érkeznek. A gyanú szerint az EU-n kívül más technológiával állítják elő a mézet, mint Európában. S az uniós előírásoknak az ilyen – például a kínai – méz általában nem felel meg. S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy sok esetben nem is méz érkezik, hanem cukorszirup – amit a vizsgálatok is alátámasztanak. Tartani kell magunkat ezért a nagyon komoly és erős uniós előírásokhoz, ez a magyar érdek. Nekem pedig azért kell dolgoznom, hogy ezt mindenki szem előtt tartsa. Számos feldolgozó és nagykereskedő, akik több uniós tagállam kormányzatában és hatóságainál is hatékonyan tudják érvényesíteni az érdekeiket, abban érdekelt, hogy az uniós előírásoktól eltérően gyártott mézek, sőt akár a cukorszirupok is bekerüljenek az EU-ba, hiszen számára ez gyors hasznot hoz. Ezért sajnos nem lehet egységes európai frontról beszélni a mézpiacon, s az is látszik, hogy igazából az élelmiszer-biztonságért és a fogyasztóvédelemért felelős biztostól várhatunk több támogatást, s kevésbé a mezőgazdasági biztostól.

 Hogyhogy eddig Önön kívül egyetlenegy európai parlamenti képviselő nem emelte föl a szavát a hamisított mézek ellen, amivel a gyártók az uniós fogyasztókat is megtévesztik?

 – Magyarország a harmadik legnagyobb méztermelő állam Európában, ezért minket rendkívül komolyan érint a hamisított mézek kérdése. Ahogy olíva-ügyben spanyol kollégáim szoktak felszólalni, intézkedni, így a méz problémakörében ez a feladat rám hárul. Azt kell megszervezni, amire már utaltam, hogy a többi méztermelő ország, mely hasonló gondokkal küzd, erősebben képviselje érdekét, mert egyedül nem lehetünk sikeresek.

 Az elmondottakból arra is következtethetünk, hogy a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 2011-es rendelet és a hozzá kapcsolódó mézirányelv – finoman fogalmazva – nem eléggé szigorúak?

 – Ez egy nagyon jó felvetés, éppen ezért ebben az irányban feltétlenül szükséges lépéseket tenni. Az agrárbiztoshoz írt levelemben kitértem erre a problémára, de a válasz nem volt egyértelműen pozitív. Ezért is jeleztem, hogy inkább az élelmiszer-biztonságért és a fogyasztóvédelemért felelős biztostól kaphatunk nagyobb támogatást.

 Amíg a 2011-es rendeleten és a mézirányelven nem módosítanak, addig változatlanul jöhet be a hamisított méz az EU-ba, így Magyarországra is?

 – Erre a kérdésre már konkrét választ nem tudok adni. Bizonyára ezután is érkezik hamisított méz az Európai Unióba, de minél nagyobb nyomás nehezedik az érintett hatóságokra és az Európai Bizottságra elsősorban a politika, másodsorban az EU-s méztermelők részéről – gondoljunk a decemberi brüsszeli tüntetésre –, annál jobb eredményeket lehet elérni. A termelők közötti összefogást pedig erősíteni kell.

 

Medveczky Attila