vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.04. 

Félmillióan patikai ügyelet nélkül

A gyógyszertári ügyeleti rendszer finanszírozása az állam feladata lenne

Az ügyeleti rendszert 25 éve nem szabályozták, nincs jól megszervezve. Vannak olyan helyek az országban, ahol egyáltalán nincs elérhető közelségben ügyeletes patika, máshol viszont túl sok van – fejtette ki Zlinszky János. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének alelnöke felkeresésünkre elmondta: az ügyeleti és a készenléti szolgálat alatt olyan kevés a forgalom, hogy abból a gyógyszerészek munkabére és a rezsiköltségek nem gazdálkodhatóak ki.

 Mi a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének javaslata az ügyelettel kapcsolatban?

 – Szövetségünk javaslata alapján a jelenleg ad hoc módon szerveződő ügyeleti rendszer helyett olyan világos és átlátható módon szabályozott új rendszer jöhetne létre, amely az állami támogatás segítségével akár hosszú távon is fenntarthatóvá válna. A közigazgatásban használt járási rendszer alapján ügyeletes körzeteket lehetne kialakítani, melyek számát az állami finanszírozás mértéke határozná meg.

 Mióta szerepel terítéken az ügyeleti rendszer újraszabályozása?

 – Az ügyeleti rendszer szabályozatlansága már több mint 25 éve megoldatlan probléma a gyógyszerellátásban. Az érdemi egyeztetések 2015 tavaszán kezdődtek meg az egészségügyi államtitkárság és az érintett szakmai szervezetek között, melyek jelenleg is tartanak.

 Jelenleg mi alapján és kik dönthetnek arról, hogy hol működhet ügyeletes patika?

 – Az aktuális szabályozás sajnos nem mondja ki egyértelműen, hogy melyik településen milyen szintű ellátást kell szervezni. Ennek következtében a jelenlegi rendszer jórészt hagyományok alapján alakult ki, melyet az OGYÉI tisztifőgyógyszerészei ellenőriznek. Ők dönthetik el, hogy hol vezetik be vagy szüntetik meg az ügyeleti és a készenléti ellátást.

 Kik határozzák meg, hogy mely településeken és milyen szintű szolgáltatást kell biztosítani a rendes nyitvatartási idő után?

– Az ügyeleti és készenléti szolgálatot az OGYÉI tisztifőgyógyszerészei rendelik el. A probléma lényege az, hogy a szabályozás nem határozza meg pontosan, hogy erre hol van szükség.

 A gyógyszertáraknak nem éri meg az ügyelet megszervezése, hiszen azáltal többlet díjat kell fizetniük a vásárlóknak?

 – Mindössze néhány olyan gyógyszertár lehet az országban, amely enyhén nyereségesen, vagy minimális veszteséggel tudja működtetni az ügyeleti ellátást. A betegek által fizetett ügyeleti díj sem változtat ezen. Ráadásul a jogszabályi rendelkezések alapján ezt nem is minden esetben kérheti el a gyógyszerész. Az általános tapasztalat az, hogy az ügyeleti és a készenléti szolgálat alatt olyan kicsi a forgalom, hogy abból a gyógyszerészek munkabére és a rezsiköltségek nem gazdálkodhatók ki.

 Kérdés, hogy mennyire bírják ezt humánerőforrással?

 – Főleg a kisebb forgalmú, és kevesebb gyógyszerészt alkalmazó gyógyszertáraknál probléma, hogy csak önkizsákmányolással tudják teljesíteni az előírt kötelezettségeket. A javaslatunk alapján az egy időben ügyeletet teljesítő gyógyszertárak száma jelentősen csökkenne, és ez kisebb terhet jelentene a gyógyszerésztársadalom számára is.

 Mi a különbség az ügyeletes és készenléti gyógyszertárak között?

 – Az ügyeleti idő alatt a gyógyszerész folyamatosan a gyógyszertárban van, és a betegnek csak csengetnie kell az ellátásért. A készenlét ideje alatt a gyógyszerész nem tartózkodik folyamatosan a gyógyszertárban, a beteg a gyógyszertár bejáratánál elhelyezett telefonszámon tudja őt elérni. A gyógyszerésznek a hívást követő harminc percen belül a beteg rendelkezésére kell állnia.

 Szövetségük a készenléti patikák számára is kidolgozott egy javaslatot?

 – Javaslataink kidolgozása során az ügyeleti és a készenléti szolgálatot nem különítettük el élesen, mert a kettő szorosan összefügg egymással. Elsősorban a lakossági igénybevétel mértékétől és a gyógyszertár adottságától függ, hogy melyik alkalmazása célszerű. Gyakori eset, hogy egy gyógyszertár a nyitvatartási időn túli gyógyszerellátást ügyelettel kezdi, majd készenléttel fejezi be.

 Az adott térségben működő sürgősségi orvosi ellátás mennyiben kapcsolódhat az ügyeletes gyógyszertárak számához?

 – Egy gyógyszertári ügyelet több orvosi ügyelet igényeit is ki tudja elégíteni, ezért nem javasoljuk, hogy minden orvosi ügyelet mellé gyógyszertári ügyelet is szerveződjön. A két ellátás egymásra utaltsága miatt viszont fontos, hogy gyógyszertári ügyeletet vagy készenlétet csak olyan településen jelöljenek ki, ahol egyébként orvosi ügyelet is működik.

 Schmidt Jenő a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke kijelentette: „sokkal jobb megoldás lehetne a betegek számára, ha a gyógyszertárak hétvégén is nyitva lennének.” Osztják elnök úr véleményét?

 – A gyógyszertárak azokban az időszakokban tartanak nyitva, amikor jelentős a lakossági igény a gyógyszerellátásra. Ennek megfelelően sok településen már most is vannak hétvégén nyitva tartó gyógyszertárak. Ha olyan időszakban szeretnénk biztosítani a gyógyszerellátást, amikor a lakossági igény várhatóan alacsony (hétvégén és éjszaka), akkor ezt célszerűbb ügyeleti és készenléti ellátás formájában megszervezni, mert ez kevesebb költséggel jár, és kisebb terhet jelent a gyógyszerészeknek is.  

Tavaszra várható az ügyeleti rendszert szabályozó rendelet elfogadása. Lehet arról tudni, hogy ki finanszírozza majd az ügyeletes gyógyszertárakat?

 – Javaslatunk alapján a gyógyszertári ügyeleti rendszer finanszírozása az állam feladata lenne.

 

Medveczky Attila