vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.04. 

Ellenőrzik a mezőőrök és a közterület-felügyelők munkáját

Problémát jelent a városból a kiskertekbe kiszorult lumpen réteg

Aláírták azt az együttműködési megállapodást, amely a Békésen dolgozó mezőőrök és a közterület-felügyelők munkáját szabályozza. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány és Izsó Gábor, Békés polgármestere a megállapodás keretében lefektették a rendészeti feladatokat ellátó személyek feladatait, jogosultságait és kötelezettségeit. Izsó Gábor polgármestert a város közbiztonságáról, a mezőőrök megbecsültségéről, jogosítványairól, az elvadult zártkertek hasznosításáról, megmentéséről kérdeztük.

 Miért tartják fontosnak, hogy a rendőrség ellenőrizze a közterület-felügyelők és a mezőőrök tevékenységét? Nem bíznak meg bennük?

 – Szó sincs róla! Törvényi kötelezettség alapján együttműködési megállapodást kellett kötni a rendőrséggel az önkormányzatnak, hiszen mezőőrséget és közterület-felügyelőséget működtetünk, és a két szervezetben dolgozók hatósági jogkörökkel vannak felruházva –kényszerítő eszközöket használhatnak, igazoltathatnak. A mezőőrök vadászpuskát is viselnek. A közterület-felügyelők és a mezőőrök havonta jelentést készítenek majd arról, hogy pontosan hány esetük volt és milyen eszközökkel léptek fel. A két szervezetben dolgozók munkáját pedig a rendőrség bármikor ellenőrizheti, s az egyes beavatkozásokat panasz esetén minden alkalommal kivizsgálja. Tehát megbízunk a mezőőrökben és a közterület-felügyelőkben, viszont szakmai ellenőrzésre szükség van.

 Melyek a mezőőrök feladati. Ezt azért is kérdezem, mert a nagyvárosok és Budapest lakói ritkán találkozhatnak mezőőrökkel.

 – A mezőőrök külterületen, elsősorban a zártkerti körzetben teljesítenek szolgálatot. Békés városát nagy – összességében több száz hektárnyi – területen zártkertek veszik körül. Békésen hozzávetőlegesen 350 a zártkertek száma. Bennük zöldséget termelnek, gyümölcsösöket ápolnak. Évszázados hagyomány, hogy a zártkertekben megtermelt árut a piacra szállítják. A mezőőrök feladata a zártkertek megfigyelése, hogy az esetleges visszaéléseket, lopásokat, rongálásokat megakadályozzák. Ez azért lényeges, mert a zártkerti övezet gyéren lakott terület. Akik mégis ott laknak, főleg az idősebbek, kevésbé járnak be a városba, ezért a mezőőrök sokszor segítenek nekik különböző dolgok elintézésében. Beszélgetés közben az ott lakók által tapasztalt infrastrukturális hiányosságokat följegyzik, és továbbítják felénk. Tehát főleg segítő és bűnmegelőző tevékenységet végeznek, hiszen a termény betakarítása idején megnő a lopások száma. Ők nem büntethetnek, csak a szabálysértőt adott esetben feljelentik rendőrségen. Gyakran járőröznek közösen a polgárőrökkel. Békés városában működik a polgárőrség megyei központja, és a településen körülbelül 60 polgárőr járőröz. Három mezőőr teljesíti főfoglalkozásban a rájuk bízott feladatokat. Ők a kertekbe betévedt vadakat, főleg az őzeket, és a gyümölcsösöket ellepő seregélyrajokat is elriasztják.

 A lakosság meg is becsüli őket?

 – A mezőőröket nagyon kedvelik, mert őrzik a termést, védik és segítik a külterületen élőket. Egyikük a fagyhaláltól mentett meg egy embert, míg mások bevásárolnak, és kihordják az ebédet a rászorulóknak. Azt azért ki kell emelni, hogy az utóbbi években egyre többen kiköltöztek a kertekbe, főleg, akik nem tudtak lakást vásárolni a városban. Közülük nem mindenki tartja be a társadalmi együttélés szabályait. A városból kiszorult lumpen rétegre gondolok. Velük a mezőőröknek többször is volt konfliktusuk.

 Közterület-felügyelet eddig nem is működött a városban?

 – Nem, és azért döntöttünk a közterület-felügyelet bevezetése mellett, mert a város belterületi részén elhanyagolttá vált a közterület. Főleg az a része, melyet a rendeletünknek megfelelően a lakosságnak kell karbantartani. Jellemzően kertes házakban laknak az emberek Békésen, s nekik, a rendelet szerint a ház falától az előtte lévő út tengelyéig lévő területet kell gondozniuk. Így a füvet nyírni, havat lapátolni, a járdát felsöpörni. Sok helyen a faágakat nem vágják le a portájuk előtt, így a járdáról leszorulnak a gyalogosok. Az illegálisan lerakott építési törmelék, és a roncs járművek ház előtti tárolása is szabályellenes. További célunk, hogy felszámolásra kerüljenek a közterületen engedély nélkül elhelyezett hirdetőtáblák, megállító táblák és az egyéb szabálytalanságok. Sajnos az utóbbi években egyre gyakrabban előfordult, hogy szinte senki sem fizetett a reklámtábla kihelyezéséért. Az is előfordul, főleg sötétedéskor, hogy 18-20 éves fiatalok szinte „megrohamozzák” a játszótereket, és tönkreteszik a játékelemeket. Az autósok egy része pedig a zöldterületeken parkol, ami szintén szabályellenes. A közterület-felügyelet bevezetésével az önkormányzat célja elsősorban nem a szankcionálás, hanem a lakosság szolgálata, a rend, a tisztaság fenntartása. A közterület-felügyelők büntethetnek is adott esetben. Így jogosítványaik magasabb szintűek, mint a polgárőröké. Amennyiben bűncselekmény gyanúját észlelik, a rendőrségnek kell jelezniük. Tehát önhatalmúlag nem járhatnak el. Viszont ha már valaki többszöri figyelmeztetés ellenére sem hajlandó elvitetni például a háza előtt lévő sóderkupacot, akkor büntethetnek is. Az nem igaz, amit a helyi ellenzék hangoztat, hogy azért döntöttünk a közterület-felügyelet felállítása mellett, mert a lakosságot akarjuk zaklatni, bosszantani, és újabb sarcot vetünk ki. Hiszen nincs szó másról, mint a közterületek, épített és a természeti környezet rendjének és tisztaságának védelméről, valamint az annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzéséről, megakadályozásáról, szankcionálásáról, s az önkormányzati vagyon védelméről.

 Mekkora többletköltséggel jár a közterület-felügyelet létrehozása?

 – Két ember munkabére és felszerelése évente körülbelül 4,5 millió forintba kerül a város számára. Ekkora összeget áldozunk a közbiztonság növelésére, a lakosság biztonságérzete javításának elősegítésére, a közterületek rendjének védelmére. Ennek a 4,5 millió forintnak egy része bizonyára megtérül a kiszabott büntetésekből.

 Milyen a város közbiztonsága?

 – A legutóbbi járási kapitánysági értékelés szerint kiemelkedően jó Békés városának közbiztonsága. A statisztikai adatok alapján Békés a második legbiztonságosabb megye, és azon belül a békési járásban mérik a legjobb közbiztonsági mutatókat. Azt nem állítom, hogy nálunk nincs bűnözés. Hiszen ellopták az adventi koszorúról a világítást, de az elkövetőt ugyanolyan gyorsan elfogták, mint azt, aki nemrég kábítószerrel üzérkedett. Tehát a felderítési mutatók is nagyon jók. A bűnmegelőzés érdekében térfigyelő kamerákat szereltettünk föl, és prevenciós előadásokat szervezünk. A problémát inkább az jelenti, hogy a városból a ’90-es évek óta nagy számban elköltöztek, és sok az elhagyott porta. 150 ház üresen áll. Mindegyiknek van tulajdonosa, de nem élnek a városban. Közben pedig a városból, amint említettem, fokozatosan költöznek ki a zártkertekbe. Az ottani hétvégi házakat olcsón eladták azok a fiatalok, akiknek nem éri meg vesződni a kistermeléssel. Több kertet nem is művelnek. Pályáztunk a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt zártkerti programra. 6 millió forintot nyertünk, amiből három zártkertet vásárolt az önkormányzat, mert szeretne a város szilvaaszalással, lekvárfőzéssel is foglalkozni, s ezáltal is munkahelyet teremteni.

 

Medveczky Attila