vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.11. 

Foglalkoztatás és oktatás a rácsok mögött

Az új börtönöket nemcsak megépíteni, de működtetni is kell

A büntetés-végrehajtás szakszerűen, törvényesen és kiválóan végezte a munkáját tavaly - így értékelte Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára a szervezet tevékenységét. A szakmai mutatókról, a férőhelybővítésről, a migrációs helyzet kezeléséről és a fogvatartottak foglalkoztatásáról Csóti Andrást,a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát kérdeztük.

 Visszatekintve a 2015-ös évre, mit tart a büntetés-végrehajtási szervezet legfontosabb eredményének?

 –Azt, hogy a börtönök működése biztonságos, szakszerű és jogszerű volt, a múlt évben sem történt a közrendet, a köznyugalmat megzavaró esemény.

 Azért a migránsok tömeges átvonulása eléggé megzavarta hazánk lakosságának a köznyugalmát.

 –Kétségtelen, hogy számunkra is új, rendkívüli feladatot jelentett a migrációs helyzet megoldásában való közreműködés. Szervezetünk a tranzitzónák és a táborhelyek kialakításában, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal objektumaiban elhelyezett személyek élelmezésében, az ideiglenes biztonsági határzár elkészítésében, és az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában vállalt szerepet. Mindezek felett a határzár elemeinek beszerzése és gyártása, illetve Magyarországon egyedülálló módon a NATO-drót gyártásának beindítása is szerepelt a feladataink között. A munkálatokban több száz kollégánk és elítélt vett részt. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai pedig jelentős mértékű logisztikával, a menekülttáborok ellátásával és a határzárral kapcsolatos gyors és hatékony beszerzésekkel vettek részt a helyzet kezelésében. Igaz, hogy az idegrendészeti őrizet kapcsán kommunikációs, etnikai és vallási problémák is adódtak, de ezeket is sikeresen kezelte a szervezet. Január közepén a büntetés-végrehajtási szervezetnél levő utolsó idegenrendészeti őrizetest is átadtuk a társhatóságnak, azóta viszont – ahogy növekedett a tiltott határátlépők száma – újból végrehajtjuk az őrizetet. 

 A többi fogvatartottól elkülönített helyen voltak az idegenrendészeti őrizetesek?

 Természetesen az előzetesen letartóztatottaktól és az elítéltektől egyaránt elkülönítve helyeztük, és helyezzük el őket, egyébként kizárólag felnőtt férfiak esetében hajtjuk végre mi az őrizetet.

 Ők nem kerültek egymással konfliktusba?

 Egymással nem voltak konfliktusaik, az őrizetet kifogásolták, ennek néhányan erőszakosan is megpróbáltak hangot adni, de mindig tudtuk kezelni a helyzetet.

 Ha már ennél a témánál tartunk, vajon csökkentek-e a fogvatartottak által egymás sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények?

 –Igen, a büntetés-végrehajtásban dolgozók szakmaiságának köszönhetően a fogvatartottak évről évre egyre kevesebb erőszakos cselekményt követnek el egymás sérelmére. Nagyobb mértékben a súlyos testi sértés és a szexuális jellegű bűncselekmények gyanújával tett feljelentések esetszáma lett alacsonyabb, szintén kevesebb esetben kellett büntetőeljárást indítani kényszerítés és rablás miatt. A testi sértések esetszámának csökkentése érdekében a fogvatartottak agressziókezelésére a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk.

 Amikor altábornagy úrral először készítettem interjút, többször visszatért a börtönök túlzsúfoltságára. Hogy is állunk ezen a téren?

 –A börtönök zsúfoltsága évtizedes, nem a közelmúltban keletkezett probléma. Hat éve működik a férőhelybővítési programunk, de ez a probléma nem oldódik meg egyik napról, vagy évről a másikra. Az is nagy eredmény, hogy tavaly négy börtönben kilencszázzal nőtt a férőhelyek száma. A telítettség az  év eleji 142%-ról 127%-ra mérséklődött az év végére, így az éves átlagtelítettségünk 135% volt. A telítettséggel összefüggésben az állam 250 ezer eurót fizetett ki kártérítés címén a fogvatartottaknak. Ehhez képest több tízmilliárd forintba kerül a börtönök férőhelybővítése, ám az új börtönöket nemcsak megépíteni, de működtetni is kell.

 Folytatódik a program?

 –Ez nélkülözhetetlen. Idén négy újabb büntetés-végrehajtási intézetben kezdődik meg idén  a további bővítés, ezen kívül az önkormányzati telekpályázat eredményeképpen a következő években Kunmadarason egy ezerfős, míg Ózdon, Kemecsén, Csengeren és Komlón egy-egy ötszáz fő elhelyezésére szolgáló börtön épülhet 2019-ig.

 Tehát még túlzsúfoltak a börtönök. Ez a körülmény nem volt hatással a személyi állomány létszámára?

 –Azt nem tudom, hogy a túlzsúfoltság elriasztott-e valakit, de az tény, aminek örülünk is, hogy a személyi állomány létszáma 250 fővel bővült az előző évhez képest, december 31-én 8350 fő volt, ezzel az állományi feltöltöttségünk 96%-os volt. Kétségtelen, hogy az új Szolgálati Törvény által bevezetett rendvédelmi életpályamodell, valamint az illetményemelés és az előmeneteli rendszer pozitív hatással volt a szervezet állománymegtartó képességére. Tagadhatatlan, hogy néhol kedvezőtlenek az infrastrukturális feltételek, de mindezek ellenére a személyi állomány feladatellátása, szakmai teljesítménye nemzetközi viszonylatban is kimagaslónak értékelhető. A fogva tartás jogszerűsége, szakszerűsége, a börtönök biztonságának fenntartása folyamatosan biztosított volt az év folyamán.

 Milyen újdonságokat hozott a tavaly hatályba lépett büntetés-végrehajtási kódex?

 –Az említett törvény fontosnak tartja a fogvatartottak társadalomba történő sikeres visszailleszkedését. A jogszabály előírásainak megfelelően már megkezdődött a kockázatelemzési és -kezelési rendszer alkalmazása, amelyben egységes sztenderd alapján mérhetőek a fogvatartottak szükségletei, a veszélyforrások, és a visszailleszkedési hajlandóságuk. A három végrehajtási fokozat – fogház, börtön, fegyház – rendszerén belül három úgynevezett rezsimet alakított ki a jogszabály. A fogvatartott egy „általános rezsimbe” osztva munkája, magatartása, valamint szakmai előírások alapján kerülhet enyhébb vagy szigorúbb feltételeket tartalmazó rezsimbe.

 És ki végzi el ezt az osztályozást?

 –A rezsimbe sorolást, illetve annak megváltoztatását a bv. kódex szabályozása alapján a minden börtönben működő Befogadási és Fogvatartási Bizottság végzi. A döntést az egyes szakterületek – a reintegrációs tiszti és a bv. intézeti pszichológus – véleményén alapul. továbbá a munkáltató gazdasági társaság visszajelzése is szükséges.

 Tavaly lépett hatályba a reintegrációs őrizet jogintézménye. Ezzel mit segítenek elő?  

– Ennek a jogintézménynek a bevezetése egy jelentős eredmény szervezetünk életében, egyben komoly lehetőség a fogvatartottaknak. A törvényben előírt szigorú feltételeknek megfelelő elítéltek számára lehetővé teszi, hogy a büntetésük utolsó hónapjait otthonukban töltsék, ezzel is segítve a családi kapcsolataik erősödését és a munkakeresésüket. Jogintézmény ilyen gyorsan és ennyire sikeresen csak elvétve épül be egy szervezet életébe: a bevezetés óta eltelt tíz hónap alatt közel 700 kérelmet nyújtottak be az elítéltek, és több mint 250 engedélyező határozat született. Jelenleg több mint százan tartózkodnak reintegrációs őrizet alatt, így biztosíthatják önálló megélhetésüket, munkát kereshetnek és vállalhatnak, tanulmányokat folytathatnak, újraalakíthatják és erősíthetik családi, társadalmi kapcsolataikat.

 Őrizetről van szó. Ez azt jelenti, hogy az elítélt otthonában ott egy foglár, vagy minden este az illetőnek jelentkeznie kell a rendőrségen?

 –Az őrizetbe helyezés feltétele, hogy a kérelmező első bűntényes, öt évnél kisebb tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, nem személy ellen irányuló erőszakos bűncselekményt követett el. További feltétel, hogy vállalja az őrizetbe helyezés szabályait. A reintegrációs őrizetes figyelemmel kísérése egy elektronikus távfelügyeleti eszköz, egy rendkívül strapabíró nyomkövető lábperec alkalmazásával biztosítható. Riasztás formájában azonnal a hatóságok tudomására jut, ha a kijelölt tartózkodási helyet és mozgási területet elhagyja az elítélt. Az őrizet elrendelése esetén a büntetés-végrehajtási bíró végzésében meghatározza, hogy a kijelölt lakás milyen célból és milyen időtartamban hagyható el. A nyomkövető levételének kísérlete esetén a jeladó riasztást küld az operátornak, aki azonnal megteszi a szükséges lépéseket. Tehát nem érdemes ezzel próbálkozni. Sőt az eszközök által közvetített jeleket a rendszer rögzíti és tárolja is, így az bármikor visszakövethető. A jelzéseket a szabadító intézet és a BvOP egyaránt felügyeli. Eddig nem történt sem szökés, sem egyéb törvénysértés a reintegrációs őrizetben lévők esetén.

 De vajon ki ad munkát egy sikkasztásért, vagy betörésért x évre elítéltnek?

 –Szerencsére kifejezetten sokan. Ennek az az oka, hogy aki foglalkoztatott már elítélteket, általában elégedett a munkájukkal. Rendszeresen tapasztaljuk, hogy egy külső vállalkozónál dolgozó elítéltet a szabadulása után is visszavárja a korábbi munkáltatója. A reintegrációs stratégiánk egyik legfontosabb eleme a munkakultúra elsajátítása. Munka pedig van bőven: jelenleg több mint 9700 fogvatartott foglalkoztatását tudjuk megoldani, megpróbálunk olyan hiányszakmákban képzést nyújtani, amelyekben a szabadultak később el tudnak majd helyezkedni. A szakmák kiválasztásánál az elsődleges szempont az volt, hogy illeszkedjenek az adott térség munkaerő-felvevő piacához, ezzel is segítve, hogy a fogvatartottak szabadulásuk után a megszerzett tudással felkészülten és minél nagyobb eséllyel kapcsolódjanak be a munka világába. Sőt a büntetés-végrehajtási intézetek mellett működő gazdasági társaságoknál az elítéltek gyakorlatot is szerezhetnek az adott szakmaképzés keretein belül.

 Térjünk rá az anyagiakra. Mennyire volt kiegyensúlyozott a szervezet gazdálkodása?

 –Pénzügyi helyzetünk stabil volt, a rendelkezésre álló költségvetési támogatás takarékos és körültekintő gazdálkodás mellett, kiegyensúlyozott működési feltételeket biztosított. Az elmúlt években a Környezet és Energia Operatív Programmal 14 büntetés-végrehajtási intézet 21 sikeres pályázatával összesen közel 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a büntetés-végrehajtási szervezet. Tavaly három börtönben történt energiakorszerűsítés, összesen 260 millió forint értékben. Az önerős felújítási-korszerűsítési beruházásaink is folytatódtak: a zárkák, közösségi helyiségek, konyhák felújításával, a nyílászárók cseréjével, a dolgozók irodáinak, öltözőinek, étkezőinek korszerűsítésével mind a személyi állomány munkakörnyezete, mind a fogvatartottak elhelyezési körülményei jelentősen javultak országszerte.

 Említette már, hogy a határzár elkészítésében a fogvatartottak is segítettek. Növekedett az elítéltek foglalkoztatási rátája?

 –A fogvatartottak foglalkoztatása tavaly is a szervezet kiemelt feladatai között szerepelt. A foglalkoztatási ráta elérte a 87%-os szintet, ez magában foglalja a munkáltatást, az oktatást és a szakképzéseket is. Az elítéltek a büntetés-végrehajtás 12 gazdasági társaságánál, vagy a klasszikus intézet-fenntartási munkákban – élelmezés, karbantartás, raktározás, mosodai szolgáltatás–, illetve terápiás foglalkoztatásban dolgoznak. Továbbra is cél, hogy a munkaképes elítéltek mindegyike dolgozzon, ezt a szándékot szolgálta a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságainak holding szervezetű átalakulása is. Így hatékonyabban, az erőforrások 100%-os kihasználásával még szélesebb körben tudunk munkát biztosítani a fogvatartottaknak. Ahogy említettem, az alapvégzettség, és a szakképzés megszerzése kulcsfontosságú a sikeres társadalomba történő visszailleszkedés érdekében. A tavalyi tanévben alapfokú oktatásban több mint ezren vettek részt, közel ezer fő végzett középfokú tanulmányokat, piacképes szakmát pedig összesen 1346 fogvatartott szerzett.

 Akit mondjuk 15 évre ítéltek el, azt hogy lehet rávenni, hogy vegyen részt ilyen foglalkozásokon?

 Pont ebben rejlik a munkánk nehézsége és szépsége, meg kell teremteni és – ami még nehezebb – fent kell tartani a motivációt és az együttműködési készséget. A fogvatartottak többsége egyébként hasznosan próbálja eltölteni a börtönéveit. Amikor többéves büntetésről beszélünk, akkor ez még jobban felértékelődik. A büntetés-végrehajtási tevékenység egyik legfontosabb eleme, hogy biztosítsuk az alapvégzettség megszerzését. A képzettségben jelentkező hiányosságok pótlásával és a piacképes szaktudás megszerzésével javulnak a szabadulás utáni munkavégzési és elhelyezkedési lehetőségek. Ebben igyekszünk érdekeltté tenni a fogvatartottakat, amit sikeresen teljesítünk a számok tükrében.

 Nőtt vagy csökkent 2015-ben a fogvatartottak száma?

 –Csökkent. 2015-ben 17 796 fő volt az átlaglétszám, szemben a 2014-es 18 ezer fölötti számmal. A gyorsuló büntetőeljárásoknak, és az alternatív kényszerintézkedések, például a házi őrizet nagyobb arányú elrendelésének köszönhetően majdnem tíz százalékkal csökkent az előzetesen letartóztatottak létszáma is, valamint csökkent az előzetesben töltött átlag időtartam is. Szintén csökkent a fiatalkorú fogvatartottak száma, így év végén 352-en töltöttek előzetes letartóztatást vagy szabadságvesztést. A női fogvatartottak létszáma 1 250 volt az év végén, a női elítéltek elhelyezésére eddig három büntetés-végrehajtási intézetben nyílt lehetőség, azonban a telítettség kiegyenlítése érdekében további két helyszínen, a tiszalöki és a szombathelyi börtönben is megteremtettük az elhelyezés feltételeit.

 Melyek azok a legfontosabb célok, melyeket idén el szeretne érni a szervezet?

 –2016-ban egyik legfontosabb célunk a teljes körű fogvatartotti munkáltatás eléréséhez szükséges fogvatartotti munkahelyek számának 10%-os növelése, a korábbi férőhely-bővítési program ütemterv szerinti folytatása, azon belül is az új börtönök megépítéséhez szükséges típustervek elkészítése. Terveink között szerepel, hogy megteremtjük a távtárgyalási, távmeghallgatási rendszer feltételeit. Végezetül továbbra is célunk a sikeres reintegráció elősegítése a hatékony együttműködések elmélyítésével és a pályázati források bevonásával.

 

Medveczky Attila