vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.11. 

Akik a saját nevüket adják portékájukhoz

A családi vállalkozások jövőre is pályázhatnak uniós forrásra

Magyarországon a GDP 50-60 százalékát, a foglalkoztatottsági szintnek pedig a felét a családi vállalkozások adják – emelte ki Rétvári Bence államtitkár, s hozzátette: fontos, hogy a kormányzat a családok gazdasági összetartó erejét is támogassa.

 A 2015-ben indult új uniós ciklus forrásaiból mekkora szelet jut a családi vállalkozásoknak?

 – A tavaly indult, új uniós ciklus forrásainak 60 százalékát vállalkozásfejlesztésre fordítja a kormány, amelynek kedvezményezettjei a kis- és középvállalkozások, így a családi vállalkozások is. Ezek a pályázatok a vállalkozásindítástól a fejlesztésig sokféle területet érintenek, és zömmel vissza nem térítendő támogatások.

 Amennyiben a foglalkoztatási szintet vizsgáljuk, mit tapasztalunk, annak mekkora részét adják ezek a vállalkozások?

 – A családi vállalkozás a legeredményesebb és legfontosabb vállalkozási forma a világ szinte minden nemzetgazdaságában. Világszerte a regisztrált cégek 75-95%-át teszik ki, a GDP előállításának 65%-a köthető hozzájuk. Az Európai Unió nem pénzügyi vállalkozásainak 99,8 százaléka kis- és közepes vállalkozás. Ebből a több mint 22 millió cégből 14 millió családi kézben van. A családi vállalkozások adják az uniós foglalkoztatás 40-60 százalékát, országtól függően. 2025-re négyezer olyan családi tulajdonú cég lehet, amelynek bevétele meghaladja a 300 milliárd forintot Európában. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb cégek csaknem fele családi vállalkozás lesz. A globális GDP 70-90%-át a családi vállalkozások állítják elő. Magyarországon a GDP 50-60%-át adják a családi vállalkozások, és a foglalkoztatottak felének ők adnak munkát. Az összes európai vállalkozás 85%-a családi vállalkozás. A családi vállalkozások a magánszektorban a munkahelyek 60%-át biztosítják, jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében, különösen a fiatalok körében. Többgenerációs jellege erősíti a gazdaság stabilitását, létfontosságú szerepet töltenek be a regionális fejlődésben a foglalkoztatás, a tudásátadás és a regionális szervezés tekintetében egyaránt. A családi vállalkozások jelentős része több országban is folytat tevékenységet, ami azt jelenti, hogy a családi üzleti modellnek transznacionális vetülete van, üzleti műveleteik során nagyfokú integritásról és értékekről tesznek bizonyságot, és meghonosítják a vállalatok szociális felelősségét az alkalmazottakkal és környezetükkel szemben, ami kedvező körülményeket teremt a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséhez. Egyes esetekben kétségtelenül elősegítik a szociális kapcsolatok megteremtését. A mezőgazdaságban a családi gazdaságok a leggyakrabban előforduló üzleti modellek és nagyban hozzájárulnak a vidéki területek népességmegtartó erejéhez, illetve sokszor az egyetlen munkalehetőséget adják az elmaradottabb európai régiókban, különösen a kevésbé iparosodott régiókban. A családi vállalkozások felelősen forgatják vissza a profitjukat, az egyensúlyt és nem a hitelfinanszírozást részesítik előnyben. A családi vállalkozásban tevékenykedők felelősségteljes tulajdonosként viselkednek, az érintettek hosszú távú érdekei mentén, ide értve a munkavállalók, a fogyasztók, a helyi közösség érdekeit is. A családi értékek és a magas szintű társadalmi felelősségvállalás jellemzi működésüket. A vállalkozói kultúra, az európai vállalkozók következő generációjának ösztönzésében játszanak szerepet. A gazdasági és társadalmi tőke egyik generációról a másikra örökítői. Többgenerációs jellege erősíti a gazdaság stabilitását, létfontosságú szerepet töltenek be a regionális fejlődésben a foglalkoztatás, a tudásátadás és a regionális szervezés tekintetében egyaránt. A családi vállalkozások jelentős része több országban is folytat tevékenységet, ami azt jelenti, hogy a családi üzleti modellnek transznacionális vetülete van, üzleti műveleteik során nagyfokú integritásról és értékekről tesznek bizonyságot, és meghonosítják a vállalatok szociális felelősségét az alkalmazottakkal és a környezettel szemben, ami kedvező környezetet teremt a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséhez. Egyes esetekben kétségtelenül elősegítik a szociális kapcsolatok megteremtését. A mezőgazdaságban a családi gazdaságok a leggyakrabban előforduló üzleti modellek és nagyban hozzájárulnak a vidéki területek népességmegtartó erejéhez, illetve sokszor az egyetlen munkalehetőséget adják az elmaradottabb európai régiókban, különösen a kevésbé iparosodott régiókban. A családi vállalkozások 75%-ának pozitív jövőképe van, bizakodóan tekintenek a piaci viszonyokra.

 Mit tapasztal, miben látják a legnagyobb kihívást a családi vállalkozások?

 – Legnagyobb kihívásnak a növekvő versenyt, a nyereségesség csökkenését látják, illetve azt a feladatot, hogy a megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a megfelelő pozíciókhoz. További kihívást jelent az üzleti élet professzionalizálódása – a családi vállalkozások ezenfelül keresik az útját a családi élet professzionalizálásának is. A stratégiai döntésekben a legfontosabb a vállalkozás átadása a következő generációnak. Erősségei a gyors és rugalmas döntéshozatal, a hosszú távú perspektíva és a közös értékek. A tulajdonosi szemlélet miatt sokkal erősebb a vállalkozás iránti elkötelezettség, és a személyes felelősségérzet is erősebb, például a munkavállalók iránt. A véleménykülönbségeket egy családi kötelékben vezetett cég esetében sokkal könnyebben lehet orvosolni. További erősségei a szoros személyes kapcsolatok: a családon belül és az ügyfelekkel is. Ha kell, lemondanak az osztalékról. Nevüket adják a vállalkozáshoz, ami minőséget, elkötelezettséget sugall. Több generáció – generációk közötti tudástranszfer, a szakmai titkok, fogások átadása szintén hozzájárul egy családi vállalkozás sikeréhez. A családi vállalkozások mindössze egyharmadánál létezik kidolgozott terv arra, hogy ki viszi majd tovább a céget, így nem is csoda, hogy a családi cégek 2/3-a elvérzik – megszűnik, tönkremegy vagy eladják – az első generációváltáskor. Egy átlagos magyar családi vállalkozás most éli meg az első generációváltást, vagyis a cégtulajdonlásban most jönnek a képbe az alapítók gyermekei. Ehhez képest Nyugat-Európában már az 5. generációváltás zajlik. A legrégebbi magyar családi vállalkozás a Zwack Unicum; jelenleg a hatodik generáció vezeti a céget.

 A másik témánk az oktatáshoz kapcsolódik. 2021-ig 9,2 milliárd forint jut a felsőoktatási Campus Mundi programra. Melyek ennek a programnak a főbb elemei?

 – Az ösztöndíj formájában támogatott, kifelé irányuló mobilitás mellett segítenénk a magyar felsőoktatás „nemzetköziesítését”. Ennek részeként támogatjuk a magyar és külföldi oktatási kiállításokon, állásbörzéken, szakmai rendezvényeken való egységes megjelenést, kiadványok elkészítését, terjesztését, a mobilitás és „nemzetköziesítés” kapcsán szükséges adatbázisok összehangolását, fejlesztését, és működtetését. Segítjük továbbá kutatások, képzések folytatását a magyar felsőoktatás nemzetközi hírnevének erősítése és a külföldi hallgatók létszámának emelése érdekében. Jelenleg az önköltséges külföldi hallgatók száma a teljes hallgatói létszám 5,53 százaléka. A Magyarországon önköltséges képzésen tanuló külföldi hallgatók száma a legfrissebb, 2015. október 15-ei statisztika alapján összesen 16 350 fő, a Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjjal itt tanuló külföldi hallgatókkal együtt összesen 17 581 fő, de utóbbiak nem tekinthetők (önköltséges) hallgatónak, mert a képzés önköltségének az összegét a magyar állam költségvetése biztosítja. Amennyiben a költségtérítéses és önköltséges hallgatókat összeadják, úgy ez az összlétszám: 24 885 fő (SH ösztöndíjjal itt tanuló külföldi hallgatókkal együtt összesen: 26 155). A 2012-ben indított és uniós társfinanszírozással megvalósított Campus Hungary Program a hallgatói mobilitás ösztönzésén túl jelentős eredményeket ért el a magyar felsőoktatás jelenlétének növelésében a nemzetközi felsőoktatási térben.

 

Medveczky Attila