vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.18. 

Zöld út a fejlesztések előtt

Célunk a munkaerőhiány orvoslása

A Modern Városok Program keretében a kormány mintegy 1,6 milliárd forintot biztosított Zalaegerszeg számára iparfejlesztésre, ezen belül új csarnokok építésére. A minap napvilágot látott hírt megelőzte egy másik bejelentés, mely 5,7 milliárd forintról, s egy Mindszenty Józsefnek emléket állító múzeum és zarándokközpont létrehozásáról szól… Balaicz Zoltán polgármestert kérdeztük a zalai megyeszékhelyen tervezett fejlesztésekről.

 Miként használják fel az iparfejlesztésre biztosított keretösszeget?

 – Az 1,6 milliárd forintos támogatás több célt is szolgál, így 100 millió forint a „Tudományos és Technológia Park” címet 2015-ben, az országban elsőként elnyerő északi ipari parkba bevezető vasúti iparvágány, valamint a Zalaszentivánnal közös logisztikai központ megtervezését, illetve engedélyes építési terveinek elkészítését. Mivel a rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú területek hamarosan elfogynak, 156 millió forintot újabb iparterületek vásárlására szánunk, 1,344 milliárd forintból pedig három új iparcsarnok épül, mégpedig három bővülni szándékozó céggel együttműködve.

 A három új iparcsarnok külterületen helyezkedik majd el?

 – Mindhárom, egyenként mintegy 2000 négyzetméter alapterületű csarnok az északi ipari park önkormányzati tulajdonban lévő területén épül, s a tervek szerint még idén elkészül valamennyi.

 Az iparterületeken belüli úthálózat javítására, karbantartására is jut pénz? Az új iparterületek megközelítésére is tudnak forrásokat biztosítani?

 – Hisszük, hogy gazdaságfejlesztési kérdésekben elsősorban az érintettek véleményét kell kikérni, igényeiket igyekszünk felmérni, és lehetőségeinkhez mérten segítünk. Költségvetésünkben az elmúlt évben létrehoztuk az úgynevezett Vállalkozói Alapot, amivel a hozzánk forduló cégeknek nyújtunk segítséget útcsatlakozás, kerékpárút, parkoló, járda, buszmegálló, gyalogátkelőhely- vagy éppen közműépítésben.

 Az eredeti terv szerint az inkubátorházban működő, megerősödő vállalkozások határozott idejű bérleti jogviszony után saját telephelyet alakítanak ki az ipari parkban. Miért változtattak ezen a koncepción?

 – Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a cégek nem tudnak olyan gyors ütemben fejlődni, ezért szükség van még egy „állomás” közbeiktatására. Ez a bérelhető üzemcsarnok koncepció. Elsősorban a meglévő, de nem optimális telephelyen működő, tőkeszegény kis- és középvállalati szektor, valamint az elsődleges inkubáción átesett, fejlődőképes startup vállalkozások számára létkérdés lehet olyan elérhető bérleti díjszinttel működő vállalati telephely, amely a működésük feltételeit és versenyképességüket biztosítja. A startup vállalkozások azon része értendő ide, amely a hagyományos inkubátorházi infrastruktúrába már nem illeszkedik, mert tevékenysége kinőtte az adott kereteket, vagy mert gazdasági teljesítménye alapján már nem tekinthető az inkubátorház célcsoportjának.

 Ezek a csarnokok mennyi új munkahelyet jelentenek a város számára?

 – A beruházások 400 új munkahelyet jelentenek Zalaegerszeg számára.

 Egyébként mekkora Zalaegerszegen a munkanélküliségi ráta?

 – Míg országos szinten 6, Zalaegerszegen ennek a fele, 3 százalék a munkanélküliségi ráta.

 Kiszámolták, hogy a gazdaságfejlesztés eredményeként milyen nagyságrendben bővülhet a foglalkoztatás?

 – 2015-ben 1800 új munkahely létesült a városban, 2016-ban az említett 400 álláshellyel is számolva ugyancsak ezres nagyságrendben számol a város a bővüléssel. Ehhez komoly összefogással lehet biztosítani a szükséges munkavállalókat, hiszen a helyi vállalkozásoknak és az önkormányzatnak már nem a munkanélküliség problémáját kell kezelni, hanem a munkaerőhiányt kell közösen megoldani. Az ennek kapcsán a cégvezetőkkel együtt megfogalmazott javaslatokat már tavaly közgyűlés elé vittük: szeretnénk támogatást nyújtani munkásszálló létesítésével, a szakképzési és a felsőoktatási ösztöndíj kiterjesztésével, valamint az összegek növelésével, a duális szakképző központ kialakításával, továbbá lakásépítési programmal. Ezek mellett a szakemberlakás koncepció kidolgozása, lakásvásárláshoz nyújtott támogatás vagy lakás kamattámogatás kidolgozása, építési telkek kedvezményes biztosítása, valamint mindezek és a kialakult helyzet hatékony és pozitív kommunikációja jelenthet segítséget.

 Orbán Viktor miniszterelnök tavaly áprilisban írt alá megállapodást a Modern városok program keretében polgármester úrral. Mit tartalmaznak a szerződés további pontjai?

 – A szerződés hét pontból áll, abból kettő az útfejlesztésről és a közlekedési infrastruktúra javításáról szól – ezek állami hatáskörben vannak –, míg a további öt pont városfejlesztési elképzeléseket tartalmaz (az említett ipari csarnoképítési program, új uszoda, alsóerdei sport- és rekreációs központ, intermodális közösségi közlekedési csomópont, Mindszenty Józsefnek emléket állító új múzeum, és zarándokközpont). A zalaegerszegi önkormányzat mind az öt, saját hatáskörben lévő programpontra elkészítette az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat, melyeket határidőre eljuttatott a kormányhoz.

 A kormány arról is döntött, hogy 5, 7 milliárd forinttal támogatja a Mindszenty Múzeum- és Zarándokközpont megépítését. Parkolóházat is kialakítanak?

 – A zöldmezős beruházásként épülő múzeum mellett valóban épül egy parkolóház a létesítmény szomszédságában, de megújul és állandó várostörténeti kiállítással gazdagodik a Göcseji Múzeum, bővül Németh János Kossuth-díjas keramikusművész, a Nemzet Művésze tárlata, de a Mária Magdolna templom és plébánia épületének külső felújítása, valamint az orgona beépítése is része a terveknek. A Kvártélyház csinosítására is jut a forrásból, falai között pedig egy új, Zala megye történelmét bemutató nagyszabású gyűjtemény kap majd helyet. A program része a botfai városrészben az Erdődy–Hüvös-kastély korszerűsítése és átalakítása modern zarándokszállássá.

 Honnan szerzik be a múzeum anyagait, illetve alkalmas lesz-e a létesítmény oktatási programok megtartására?

 – A kiállított eszközök, dokumentumok összegyűjtése sokrétű, széleskörű kutatómunkát igényel, ez ügyben egyébként már felvették a kapcsolatot munkatársaink a Mindszenty Alapítvánnyal is. A tárlat anyagának jó részét interaktív érintőképernyős terminál segítségével ismerhetik majd meg a látogatók, az épületben pedig konferenciaterem is helyet kap majd. Az ország különböző pontjain ugyan léteznek kiállítások, melyek révén megismerkedhet az érdeklődő a boldoggá avatási eljárás alatt álló Mindszenty József életpályájának jelentős állomásaival, ám a zalaegerszegi teljességre törekvő lenne, tehát a gyűjteménynek eleve szánunk egyfajta ismeretterjesztő szerepet. Annál is inkább, mivel a kiállítás a II. világháború utáni, 1945–1989 közötti időszakban a keresztény egyházat ért megpróbáltatásokat is bemutatja, méghozzá felekezeti különbségek nélkül, átfogó, ökumenikus, ámde szokatlan megközelítésmóddal. Minden adott lesz tehát ahhoz, hogy a létesítmény oktatási programok helyszíneként is működjön.

 Dr. Veres András megyéspüspök is támogatja az intézmény létesítését?

 – Igen, nagy örömünkre magunk mellett tudhatjuk, egyértelműen támogatja elképzeléseinket, segíti azok megvalósítását. A projekttel kapcsolatban az első pillanattól egyeztetünk egyébként a történelmi egyházak helyi, zalaegerszegi képviselőivel, ily módon valamennyien aktív részesei a tervek alakításának.

 Mikor lesz a megnyitó?

 – Szeretnénk, ha jövőre indulna a kivitelezés, és 2018 első negyedévére készen állnának a létesítmények.

 Ezáltal megerősödhet a vallási turisztika?

– Egy-egy évben 330 millió ember kel útra spirituális célból a világban, és e szám várhatóan tovább növekszik. Az előkészítés alatt álló, Csíksomlyót Mariazellel összekötő Mária-út elnevezésű zarándokút egyik regionális központja Zalaegerszeg lesz, mely zarándokúton évi 100 ezer ember átkelése várható. A Katolikus Eucharisztikus Világkongresszus 2020-ban Magyarországon lesz, erre ugyancsak több tízezer vallásos vendég várható, akik látogatói lehetnek majd a zalaegerszegi Mindszenty múzeumnak is. Reméljük tehát, hogy a Zalaegerszegen létesülő, országosan egyedülálló központ a kapcsolódó programokkal együtt komoly vonzerőt jelent majd számos olyan közösség számára is, mely korábban esetleg nem gondolt utazási célpontként a zalai megyeszékhelyre.

 

Medveczky Attila