vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.25. 

A reformáció emlékéve nem néhány vallási közösség belső ügye,

hanem Magyarország és a Kárpát-medencei magyarság ünnepe

A reformáció 2017. évi ötszázadik évfordulójára készülve idén 500 millió forintot költ a kormány a különböző programokra – jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az emlékévet megnyitó ünnepségen. Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy az ökumenével kapcsolatban nem feledhetjük el, hogy a 2016-os Szent Márton-év sok szempontból összekapcsolódik a reformáció emlékévével.

 2017-ben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Már idén is lesznek programok, vagy előkészülnek a rendezvények megvalósítására?

 – A Reformáció Emlékbizottságnak 2014 januárjában volt az alakuló ülése. Így a 2014–2015-ös évben zajlottak a programok előkészítő munkálatai. 2015-ben már kidolgoztuk azokat a pályázatokat, amelyek a 2017-es ünnepi év tematikájára épültek. Így volt a magyarországi egyházi jogi személyek és a határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek számára kiírt programpályázatunk, és olyan művészeti pályázatunk, amelyre képzőművészek, fotósok jelentkezhettek. Tudományos jellegű pályázataink is megjelentek: könyvkiadás, kutatás. Ezek olyan programok voltak, melyek az értékek megőrzését, bemutatását, teremtését szolgálták. 2016-ban is elindul több olyan programunk, mely szorosan kapcsolódik a reformáció emlékévéhez; rendezvények, konferenciák, iskolai vetélkedők, mozgó kiállítás, mely a kis falvakba is el tud jutni. Tervezünk olyan színházi programot, ami egyértelműen a kis települések lakosainak szól. Ezek közül többre a második félévben kerül sor. Egy hete írtuk ki legújabb tudományos pályázatainkat, melyek a honlapunkon elérhetők (www.reformacio2017.hu). A Magyar Nemzeti Levéltárral közösen nagy kutató programot valósítunk meg, amelynek már idén is lesznek eseményei. Sorozatokat készítünk a reformáció kincseiből, ennek a háromkötetes enciklopédiának az első kötete már decemberben megjelent, a második 2016-ban, a harmadik 2017-ben kerül ki a nyomdából. A nagy visszaszámlálás 2016 októberében kezdődik el. Fontos, és ki kell emelni, hogy a reformáció emlékéve nem csak néhány protestáns egyház belügye, hanem egyrészt társadalmi, másrészt ökumenikus ügy. Az ökumenizmussal kapcsolatban nem feledhetjük el, hogy a 2016-os Szent Márton-év sok szempontból összekapcsolódik a reformáció emlékévével. Nem csak a két Márton, Szent Márton és Luther Márton miatt, hanem tartalmilag is. Két hete került sor Pannonhalmán a Szent Márton-év és a reformáció emlékév első közös rendezvényére és további közös programokat is tervezünk a katolikus egyházzal.

 Lesznek ökumenikus imahetek, istentiszteletek?

 – Igen, február második felében Pannonhalmán tartottunk először közös lelkigyakorlatot katolikus, református és evangélikus részvétellel. Ez egy magyar történelmi jelentőségű egyházi rendezvény volt. Ősszel Bakonybélben tartunk egy nagy teológiai konferenciát protestáns és katolikus vonatkozásban. Még idénre tervezzük az egyházi karitatív szervezetek találkozóját. A Szent Márton-év a felemelő szeretetről szól, és sok szociális vonatkozása van. Számos keresztyén-keresztény hátterű karitatív szervezet működik, s ezek az esetleges teológiai különbségek ellenére, a közös szolgálatban összekapcsolódnak. Fontos, hogy ezt bemutassuk a társadalom felé.

 A református és az evangélikus egyházakon kívül a neoprotestáns felekezeteket is bevonják a reformáció emlékévének programsorozatába?  

– Természetesen, a kormánybizottságban a baptista felekezetet Papp János, az egyház elnöke, míg a kisebb protestáns egyházakat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Dr. Fischl Vilmos képviseli. Így baptista, pünkösdista, metodista szervezetek is bekapcsolódnak a reformáció emlékévébe és az unitárius egyházat is bevonjuk a programsorozatba. Mi az egész Kárpát-medencében gondolkodunk, s tudjuk, hogy az unitárius egyháznak Erdélyben igen jelentős a bázisa.

 Tárgyalt az erdélyi unitárius vezetőkkel?

 – Januárban, a vallásszabadság napján részt vettem az unitárius egyház meghívására a tordai és a kolozsvári ünnepségen. Tudjuk, hogy a tordai országgyűlés mondta ki Európában először a vallásszabadságot. Akkor is tudatosítottuk, hogy együttműködünk az unitáriusokkal, és vannak közös projektjeink is.

 Mit gondol, mennyire lényeges tudatosítani az emberekben, hogy milyen értékeket adott, illetve ad a reformáció a magyar nemzetnek?

 – A Reformáció Emlékbizottság egyik feladata az egyházak jubileumi megemlékezésének segítése, a sokszínű kezdeményezés koordinálása, de az elsődleges feladat, hogy az egyházakon túlmutató értékeket – szabadság, demokrácia, közösségi élet, a gazdaság etikus megközelítése, a részletekben való jártasság és kreativitás, az irodalmi, nyelvőrző munkásság –, a reformáció hatását magyarságtudatunkban, gondolkodásmódunkban felmutassuk. Fontos kérdés, hogy ezek az értékek hogyan válnak relevánssá az emberek számára. Szintén lényeges számunkra, hogy mivel a reformáció megújulási mozgalom volt, ezért a megújulás lehetőségére, belső motivációjára hívjuk fel a figyelmet. Arra, hogy a konfliktusokkal teli Kárpát-medencében igenis meg lehet, és meg kell újulnia a társadalomnak. Ehhez kiváló modellt jelent a reformáció. Éppen ezért választottuk jubileumi évünk mottójának a „megújulás lendületét”. Hiszen a Kárpát-medencének, és kontinensünknek is elengedhetetlen szüksége van arra, hogy hitében, erkölcsében és világszemléletében megújuljon.

 

Medveczky Attila