vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.25. 

Átalakul a hulladékgazdálkodás

Életbe lép a szennyező fizet elve

Az átalakítással nem emelkedik a szemétszállítás díja, sőt a szelektív hulladékgyűjtési rendszer terjedésével akár mérséklődhet is, miközben emelkedik a szolgáltatás színvonala – közölte Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, s hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok önrendelkezési joga továbbra is megmarad a közszolgáltatásban.

 Mi lesz az április 1-jétől működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladata?

 – A már bejegyzett társaság – ahogy a neve is mutatja – a szakmai koordinálásért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás meglétéért felel. A települési önkormányzatok által kiválasztott közszolgáltatókkal továbbra is megmarad a közszolgáltatási szerződés, amelyben a cég is érdekelt félként fog szerepelni. A közszolgáltatók pedig ugyanúgy látják el a feladatukat a lakosság felé, mint eddig. A legfontosabb változás, hogy a részvénytársaság számláz, és a begyűjtött pénzekből finanszírozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert. Magyarországon ma jellemzően ahány terület, annyiféleképpen szolgáltatnak, tehát a szolgáltatások színvonala eltérő. Célunk, hogy az arra alkalmas hulladékokat minél nagyobb mértékben felhasználhassuk, s ehhez egységesen szabályozott országos rendszer szükséges. Mindez nem érinti a lakosságot: a hulladékot továbbra is elviszik, nem emelkedik a szemétszállítás díja. A hulladékban lévő hasznos anyagokat viszont nagyobb arányban tudjuk visszanyerni, s így jóval kevesebb szemét kerül a lerakókba, kevesebb hulladékot „ásunk a föld alá”.

 Elegendőek a szolgáltatásokhoz szükséges vagyonelemek?

 – Az említett koordináló szervezet felméri az országban található, a feladatok ellátásához szükséges összes vagyonelemet. Felméri, hogy a különböző szolgáltatók mennyi kukásautóval rendelkeznek, mennyi válogatómű üzemel, mekkora a lerakó kapacitás, mennyi kuka van kihelyezve a lakossághoz. Ahol hiányt tapasztalnak, a fejlesztési forrás keretéből pályázat útján lehet majd fejleszteni. Mindenképpen megvizsgáljuk a rendszert. Az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan térségek, ahol túlzott kapacitások vannak, például egy kis területen belül három válogatómű működik, s van olyan része az országnak, ahol egyetlenegy sem. Az indokolatlan különbségek kiegyensúlyozására törekszünk, hogy a szolgáltatási színvonal az egész országban közel egyforma legyen.

 Tavaly a szocialisták azt hangoztatták, hogy az „elmúlt években a hulladékgazdálkodás jól működő rendszerét is teljesen felszámolta az Orbán-kormány. Ha a kormány nem akar nápolyi körülményeket teremteni az ország egész területén, akkor előbb egyeztet az önkormányzatokkal, majd benyújt egy új hulladékgazdálkodási törvényt, amely újra fenntarthatóvá teszi a hulladékgazdálkodást Magyarországon.” Valóban ennyire kritikus a helyzet?

 – Szó sincs róla! A hulladékgazdálkodás területén működő közszolgáltatók egyharmadánál jeleznek pénzügyi problémákat, a többi zavartalanul és jól működik. Az ilyen jellegű, általánosító kritikák szakmaiatlanok. Számos településen tökéletesen működik a szolgáltatás, míg másutt időnként előfordulhatnak fennakadások. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az EU eddigi hulladékgazdálkodási irányelvei teljesen megváltoznak. Eddig 50%-os arányban írták elő a kötelező hulladék-újrahasznosítást; például a PET palackok felét újra kellett hasznosítani. Az új irányelvek szerint a következő évekre már 65-75% közötti újrahasznosítási arányt várnak el. Az anyagot ezért folyamatosan körforgásban kell tartanunk. Erre a mostani rendszer alkalmatlan, ezért is szükségesek a változtatások. A lakosságnak is az a célja, hogy minél kevesebb szeméttel terhelje a környezetét, s a hulladékgazdálkodás pénzügyileg stabilabban működjön.

 Veszteséges volt eddig a hulladékgazdálkodás rendszere?

 – Nem volt veszteséges; ha megnézzük a közvetlen bevételeket és a költségeket, akkor kijelenthetjük, hogy a szolgáltatások 80%-a stabilan, gazdaságosan működött. Két probléma merült föl. Az egyik a települések típusából ered. Egy városban sokkal könnyebb gyűjteni, mert egy helyen nagyon sokan veszik igénybe a szolgáltatásokat. Tehát kevesebb ideig kell közlekednie a kukásautónak, gyorsan összegyűjtik a hulladékmennyiséget, és azt kis távolságra szállítják el. A kis lélekszámú falvakban viszont sokkal tovább tart ez a folyamat, így nagyobbak a fajlagos költségek. Arra törekszünk, hogy azokra a helyekre, ahol magasabbak a működtetés költségei, forrást biztosítunk, így elérhető, hogy minden egyes település egyforma szolgáltatást kapjon. Ha már a költségeket említettük, azok a szelektív hulladékgyűjtéssel csökkenthetők. Szakértők szerint a lerakóba bekerült hulladékból kinyerhető hasznosanyag-tartalom értéke 40 milliárd forint. Ez tetemes összeg, főleg ahhoz képest, hogy a hulladékkal foglalkozó közszolgáltatók bevallott vesztesége ennek mindössze harmada, körülbelül 13 milliárd forint. Tehát gazdaságilag is hatalmas lehetőség van a hulladékban.

 Lehet-e kötelezni az önkormányzatokat, hogy intézkedjenek: a településeken szelektíven szállítsák el a szemetet?

 – Ezt a kötelezettséget már előírja a hulladékgazdálkodásról szóló törvény, s készül egy olyan miniszteri rendelet, mely kimondottan a hulladék-közszolgáltatás alapvető minőségi és rendszerbeli előírásait tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy már szelektíven gyűjtik a hulladékot, akár a szelektívgyűjtő- szigeteken, akár az uniós forrásból megvalósuló házhoz menő kukás szelektív rendszerben. A tervek szerint az eddigi térfogat alapú gyűjtést idővel átalakítjuk a „szennyező fizet elv” alapján tömegalapúvá. Tehát, akinek kevesebb a lerakóba menő mért hulladéka, kevesebbet fizet. A háztartások így anyagilag is érdekeltté válnak a hulladék szelektív gyűjtésében.

 Az önkormányzatok önrendelkezési joga továbbra is megmarad a szemétszállításban?

 – Természetesen. Az önkormányzat választja ki a közszolgáltatót. A vagyon az önkormányzatnál vagy annak társulásainál van, azt ő állítja a hulladékszolgáltatás rendelkezésére.

 2015 őszén jelentették be, hogy hulladékégetők építésével számol a kormány új stratégiája. Milyen elemeket tartalmaz a hulladékégetési stratégia?

 – Valamennyi felmerülő megoldási rendszert feldolgoztuk, és gazdasági szempontból számokkal alátámasztottuk. Problémát jelent a szennyvíztisztítóból kikerülő szennyvíziszap, az égethető, de anyagában már nem újrahasznosítható hulladéktömeg, s az is, hogy a különböző távfűtőrendszerekben miként tudunk minél olcsóbb távhőt előállítani. Tehát nagyon sok elemet kell megvizsgálni. A kormány hamarosan megtárgyalja a hulladékégetési stratégiát, a döntést követően tájékoztatjuk a sajtót és a közvéleményt.

 

Medveczky Attila