vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.25. 

Ha tehetséges vagy, akkor számíthatsz ránk, és segítünk

A források többségére határon túli szervezetek is pályázhatnak

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum február végi ülésén egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Tehetség Program keretében 2016-ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. Sokan kíváncsiak arra, miként működik hazánkban a tehetséggondozás, hiszen ránk úgy tekintenek, mint tehetséges nemzetre. Ezért idén arra is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy érdeklődő külföldi partnereink számára bemutassuk annak a hazai konszenzusos Nemzeti Tehetség Programnak a részleteit, ami akár nemzetközi kitekintésben is izgalmas lehet – közölte szerkesztőségünkkel Schanda Tamás helyettes államtitkár.

 Mi a Nemzeti Tehetség Program célja és üzenete a fiatalok felé?

 – A Nemzeti Tehetség Program olyan esélyjavító, társadalomépítő program, amelynek elfogadásáról és végrehajtásáról az Országgyűlés még 2008-ban döntött ötpárti konszenzussal. A program 20 évre határozza meg a tehetségsegítésben és a tehetséggondozásban legfontosabb feladatokat. A Nemzeti Tehetség Program fő üzenete a fiatalok számára az, hogy segítünk abban, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. A fiatalok számíthatnak ránk, sokféleképpen támogatjuk, hogy talentumaikat fejleszthessék és használhassák a mindennapokban.

 Ki és mi alapján dönti el, hogy ki számít hazánkban, és a határon túli magyarság körében tehetségesnek?

 – Jogos a kérdés, mert a tehetség nagyon sokszínű. Számos tehetségterület létezik, sokfajta módon lehet valaki tehetséges. Éppen ezért különböző módon kell segíteni mindenkinek. Akkor beszélhetünk tehetségről, ha valaki valamilyen általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció is. A jól működő tehetséggondozási program végrehajtásához elengedhetetlen tehát az is, hogy a fiatal akarjon részt venni a tehetséggondozáshoz kapcsolódó fejlesztési folyamatokban.

 A program ösztöndíját főleg a szociálisan rászoruló tehetségek kapják?

 – A Nemzeti Tehetség Programra rendelkezésre álló – részben uniós, részben hazai – forrásokat, különböző programokon, különböző szervezeteken keresztül osztjuk szét. A források fontos eleme az adófizetők által fölajánlott szja 1%. A programok túlnyomó többségében a szociális szempontok kevésbé jelennek meg, mert alapvetően a tehetséggondozásra, a tehetségek megtalálására, fejlesztésére szeretnénk fókuszálni. Tény azonban, hogy ott kell segíteni, ahol arra különösen nagy szükség van. Így több pályázat esetében is megjelenik a szociális szempont. Elég, ha csak a határon túli fiatalokat segítő Ady-ösztöndíjra gondolunk, ahol fontos szempont a szociális rászorultság is.

 A fiatalok pályáznak, vagy pedig egy oktatási intézmény?

 – Nyílt pályázatainkon részt vehetnek civil szervezetek, köznevelési, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, egyházi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, sőt költségvetési szervek is. Azért nyitjuk minél szélesebbre a pályázói kört, hogy ne a működési forma legyen az elsődleges, hanem a szakmai programok, elképzelések, s a korábbi időszak eredményei. 2016-tól a források többségére határon túli szervezetek is pályázhatnak, mert azt szeretnénk, hogy a Nemzeti Tehetség Program minden magyar fiatal számára biztosítsa a tehetséggondozáshoz való hozzáférést. 2015-ben először volt egy olyan kezdeményezésünk, hogy közvetlenül egyéni fejlesztési ösztöndíjakat is biztosítunk a fiatalok számára. Ez volt a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjrendszer. Ezt a kezdeményezésünket idén is folytatjuk.

 Ez a program mennyiben kapcsolódik az országimázshoz, ahhoz, hogy felmutassuk, milyen sok tehetség él Magyarországon?

 – Ebben nagyon komoly a felelősségünk, hiszen a magyar tehetségsegítés rendszere Európában nagy elismertségnek örvend. Sokan kíváncsiak arra, miként működik hazánkban a tehetséggondozás, mert olyan tehetséges nemzetként tekintenek ránk, amely nagyon sok híres Nobel-díjas tudóst, nemzetközi hírű művészt, sportolót adott a világnak. Ezért idén arra is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy érdeklődő külföldi partnereink számára bemutassuk annak a hazai konszenzusos Nemzeti Tehetség Programnak a részleteit, ami akár nemzetközi kitekintésben is izgalmas lehet. Nincs is annál jobb ajánlólevél, mint hogy a program forrásaiból támogatott fiatalok a nemzetközi versenyeken is komoly eredményeket érnek el.

 Sokszor vetik a kormány szemére, hogy a pályáztatások túlzottan bürokratikusak, nem tudja mindenki segítség nélkül kitölteni az űrlapokat. Könnyítik a pályázati rendszert?

 – Arra törekszünk, hogy minél egyszerűbbé, felhasználóbarátabbá tegyük az állami támogatáspolitika rendszerét. Így a Nemzeti Tehetség Program forrásait is a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk a pályázók rendelkezésére bocsátani. Már az is egy bürokratikus akadály lebontását jelenti, hogy – amint említettem – számos nyílt felhívás is elérhetővé válik a határon túli oktatási profilú magyar civil szervezetek, a magyar tanítási nyelvű általános vagy középiskolák tehetséggondozó programjai, a határon túli magyar tehetségek számára is.

 Hogyan zajlik a forrás felhasználásnak ellenőrzése?

 – Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő feladata nem csupán a pályázatok meghirdetése, hanem az elnyert források felhasználásának folyamatos ellenőrzése is. A pályázati időszakot követően záró beszámolót várunk minden pályázótól. Komoly hangsúlyt fektetünk az ellenőrzésre, hiszen a forrás alapja az adófizetők szja-ja 1%-ának felajánlása.

 

Medveczky Attila