vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.25. 

A digitalizáció a versenyképesség előfeltétele

Az infrastruktúra tekintetében az EU élvonalába tartozunk

Miként hasznosítható a digitalizálás Magyarország külgazdaságában? Miként függ ez össze a gazdaság versenyképességével? – kérdeztük dr. Pana Petra helyettes államtitkárt, aki részt vett a február 25-én Berlinben megrendezett Digitális Gazdaság kerekasztalon. A helyettes államtitkár közölte: ahhoz, hogy a versenyképességünket és külgazdaságunk pozícióit a negyedik ipari forradalomnak nevezett időszakban fönntartsuk, számunkra is elengedhetetlen, hogy a digitalizációs folyamatok részesei legyünk.

 Milyen céllal rendezték meg Berlinben a Digitális Gazdaság kerekasztalt?

 – A cél, hogy állandó digitális párbeszédet, együttműködést és ennek intézményes keretét alakítsuk ki a két ország illetékes szervei között. Berlini nagykövetünk felvetését azért támogattuk, mert a digitalizációs folyamat sikere létkérdés az európai országok fejlődése, versenyképessége szempontjából. Tehát Magyarország versenyképességének megőrzése és fejlesztése miatt érdekeltek vagyunk abban, hogy aktívan részt vegyünk ezekben a folyamatokban. Azért alakult német–magyar kerekasztal ezen a területen belül, mert a német vállalatok első számú partnereink a kereskedelemben és a befektetésben. A németek meghirdettek egy programot a digitalizációra, az Industry 4.0-t, mi pedig Magyarországon 2014-ben hirdettük meg a Digitális Nemzeti Fejlesztési Programot. A rendezvényen ezeknek a programoknak a célkitűzéseit, eddigi eredményeit tekintettük át annak érdekében, hogy megtaláljuk az esetleges kapcsolódási pontokat, a két állam gazdasági szereplőinek megerősítése céljából.

 A digitalizálás miként hasznosítható Magyarország külgazdaságában?

 – Az infokommunikációs technológiák alkalmazása már mindannyiunk életének szerves részévé vált. Akár passzívan, akár aktívan, de azok befolyásolják életünket. A legegyszerűbb példák: a televízió és a rádió. Komolyabb példák már a digitális tartalomszolgáltatás, az állam működése során a digitális eljárások bevezetése a gazdaságban, a termelésben az automatizált gyártósorok működtetése, s a legújabb innovációs megoldások alkalmazása. Ezek felgyorsítják a folyamatokat, fokozzák a termelékenységet, folyamatos fejlesztés alatt állnak mindazon kívül, hogy megkönnyítik mindennapi munkánkat. A kereskedelemben is egyre nagyobb részben járul hozzá a digitalizáció a fejlesztéshez – gondoljunk az e-kereskedelemre. Külgazdasági szempontból ezeket a potenciálokat ki kell használni. A nemzetközi szereplők között a digitalizáció útján gyorsabbá, hatékonyabbá válnak mind a termelési, mind a szolgáltatási, mind a pénzügyi, mind a szállítási folyamatok. Ahhoz, hogy a már korábban említett versenyképességünket, és külgazdaságunk pozícióit ebben a negyedik ipari forradalomnak nevezett időszakban fenntartsuk, számunkra is elengedhetetlen, hogy ezeknek a folyamatoknak a részesei legyünk. A konkrét digitális termékek, szolgáltatások és a szektorra jellemző tudás és tapasztalat is exportcikké válhat. Olyan kész csomagokról beszélhetünk, melyeket akár a nálunk fejlettebb, akár az elmaradottabb országok felé kínálhatunk. A magyar informatikai újítások közül sok tett szert nemzetközi ismertségre, de fő cél a külgazdaságot illetően, a kis- és közepes vállalkozások helyzetbe hozása, a startup cégek terjeszkedésének támogatása. Ezt szolgálja a már említett Digitális Nemzeti Fejlesztési Program, melyet 2015 végétől Digitális Jólét Programnak nevezünk a kormányzaton belül. A programon belül négy stratégia megalkotásáról döntött a kormány, melyből most csak kettőt említek: a július végéig elkészülő Digitális Startup Stratégiát és a Digitális Export Stratégiát. Ezek a stratégiák tartalmazzák, hogy mit tehet az állam a kkv-k, és a startupok külpiacra segítésében.

 Hol állunk az uniós mezőnyben digitalizációs eredményeinkkel?

 – Eredményeinket több szempontból is vizsgálhatjuk. Az infrastruktúra tekintetében nagyon jó helyen állunk, az EU élvonalába tartozunk, hiszen hazánk széles sávú internettel való lefedettsége szinte vetekszik a németországi szinttel. Célkitűzésünk, hogy az EU-átlagot megelőzően, nem 2020-ra, hanem 2018 végéig elérjük, hogy minden háztartáshoz, minden vállalkozáshoz eljusson a nagy sebességű internet. Az úgynevezett elektronikus állam kiépítésére rátérve meg kell említeni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt, amely megteremti a közigazgatási reform jogszabályi hátterét. A törvény értelmében a vállalkozásokat érintő valamennyi eljárás digitalizálásra kerül, tehát elektronikus úton lehet majd azokat intézni. 2020-ig a lakosság számára is elektronikusan intézhetővé válik a különböző eljárások nagy része. Eredményként könyvelhetjük el az elektronikus azonosítás terén az új személyigazolványt és az üzleti szférában az e-kereskedelem térnyerését. A hazai cégek e-kereskedelemének éves forgalma 2014-ben 273 milliárd forint volt, s ebből a teljes kiskereskedelmi szektor 3,7%-ban részesült. 2014-ben 2013-hoz képest 26%-ban növekedett az e-kereskedelem, mintegy 6000 webáruház működik Magyarországon, s egyre több vállalkozás ismeri föl, vagy jön rá arra, hogy fejlődéséhez elengedhetetlen a webes jelenlét.

 Németországon kívül más tagállamokkal is terveznek bilaterális digitális együttműködéseket?

 – Mivel Németországgal a legerősebb a gazdasági összefonódásunk, ezért ebben a relációban kezdtük el ezt a gondolkodást. Ilyen jellegű együttműködést további országokkal is köthetünk, de konkrét programokat hasonló koncepciókkal még nem terveztünk. Először Németországra szeretnénk koncentrálni, hiszen a februári kerekasztal nyitórendezvény volt, amit tovább szeretnénk folytatni, és kiszélesíteni az államigazgatás és az üzleti élet további szerepelőivel.

 

Medveczky Attila