vissza a főoldalra

 

 

 2016.03.25. 

Új egyetem születik

Jól vizsgázott a duális diploma

A jövő intézményének nevezte a Kecskeméti Főiskolát az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az intézmény február 27-ei diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén, ahol Magyarországon elsőként tizenhét duális képzésben végzett hallgató is átvette oklevelét. Dr. Ailer Piroskát, a Kecskeméti Főiskola rektorát a duális képzés időtartamáról, előnyeiről s a két oktatási intézmény egyesülésével járó kihívásokról, valamint az új egyetem elnevezéséről kérdeztük.

 Az a 17 duális képzésben végzett hallgató, aki februárban megkapta a diplomáját, el is tud helyezkedni annál a cégnél, ahol gyakorlati oktatást kapott?

 – A végzősök többsége már elhelyezkedett annál a vállalatnál, ahol a duális képzés gyakorlati részét töltötte. A kivételt azok a végzett mérnökök jelentik, akik szeptembertől mesterszakra szeretnének menni, és a cég nem támogatja a továbbtanulásukat.

 A duális képzés hosszabb ideig tart, mint a „hagyományos”?

 – A duális műszaki alapképzés ugyanúgy 7 félévig tart, mint a nem duális alapképzés. Szeptemberben kezdjük a tanítást, majd az őszi szemeszter után következik a téli vizsgaidőszak, ahogyan a februárban kezdődő tavaszi szemesztert a nyári vizsgaidőszak követi. Ezután jön a nyári szünet. A duális képzés is ehhez a ciklikussághoz igazodik. A duális hallgatók az őszi és a tavaszi szemeszterben a nem duális hallgatókkal együtt teljesítik a főiskolai követelményeket, előadásokra járnak, gyakorlatokon vesznek részt, dolgozatokat írnak. A vizsgaidőszakokat, illetve a nyári szünet egy részét azonban a duális hallgatók a vállalatnál töltik szakmai gyakorlaton. Ők a cégeknél eltöltött idő alatt is tanulnak, vagy legalábbis strukturált, előre meghatározott módon tapasztalatokat szereznek, előadásokat hallgatnak, különböző projektmunkákat végeznek. Amit a főiskolán az adott félévben megtanultak, ahhoz „gyűjtenek” gyakorlati tapasztalatokat. Így a 7. félév felé haladva, majdnem kész mérnökként, értékes munkát tudnak végezni a cégeknél. Értelemszerűen a szakdolgozat témáját is az adott vállalat adja, az utolsó félévben a szakdolgozat megírása idején a duális hallgatók sokkal több időt töltenek ott. A duális képzésen részt vevők számára évente körülbelül 20 napnyi szabadság jár, amit a vállalatok előzetes terveiknek megfelelően biztosítanak a hallgatóknak. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a duális hallgatók a teljes tanulmányi idő alatt havi juttatást kapnak a cégektől.

 A Kecskeméti Főiskola eddig mennyi céggel kötött szerződést, ahol a hallgatók gyakorlati képzésben részesülhetnek?

 – 2012 szeptemberében indult el nálunk a duális képzés, az arra felvételt nyert hallgatók végeztek idén februárban. Akkor két céggel kötöttünk szerződést: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel és a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-vel. A partnercégek száma évről évre növekedett, jelenleg több mint 40 vállalattal van együttműködési megállapodásunk. A vállalatoknak ősszel kell eldönteniük, hogy a következő év szeptemberétől szeretnének-e duális képzésben részt vevő hallgatókat fogadni. Előfordul, hogy elsősorban a kis- és közepes vállalatok, nem igényelnek minden évben új hallgatót. Így egy adott évben 25-28 partnervállalatunk keres aktívan végzős középiskolást a szeptembertől induló képzéshez. A nagyvállalatoknál minden évben van erre igény, és egyeztetés kérdése, hogy az egyes szakokon hány hallgatót fogadnak. A duális formában elérhető szakok száma is bővült 2012 óta. Akkor a járműmérnök alapszakkal kezdtük, s mellé mára csatlakozott az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a műszaki menedzser, a mérnökinformatikus, valamint a kertészmérnöki alapszak, illetve 2016 szeptemberétől a gazdálkodási és menedzsment alapszak is. A duális képzésre a toborzás a vállalatok és a főiskola közös feladata. Mi megpróbáljuk egyre nagyobb mértékben megszólítani a középiskolásokat, ugyanakkor a vállalatnak is érdeke, hogy a saját duális hallgatói keretlétszámát feltöltse. A cégek is hirdetik a lehetőségeket saját honlapjaikon, egyéb internetes felületeken, megjelennek a főiskola nyílt napjain, és velünk együtt állítanak ki az Educatio kiállításokon. A toborzás során a vállalatok is kiválasztják azokat, akikkel szeretnének együtt dolgozni, mi pedig a felvételi ponthatárok meghúzása után látjuk, hogy kiket vettünk fel a főiskolára. A duális képzésben azok vehetnek részt, akik felvételt nyertek hozzánk, és valamelyik partnervállalatunk is kiválasztotta őket. Július végére áll össze a két lista, és akkor tudjuk, hogy kik kerültek be a képzésbe.

 2016 fontos év a kecskeméti felsőoktatás történetében. Egyesül a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola, a két intézmény alkotja július 1-jétől az új egyetemet. Az egyesülés azt jelenti, hogy egyformán oktatnak az egyetemen a szolnoki és kecskeméti tanárok is?

 – Ez az integrációs folyamat már elkezdődött, és július 1-jén létrejön az új intézmény. Ez azt is jelenti, hogy a két említett főiskola megszűnik, és az új intézmény jogutódlással „örökli” a két jelenlegi főiskola tárgyi és személyi állományát, többek között minden képzését, és valamennyi oktatóját. Azt, hogy milyen képzésekre, s hová várjuk majd a hallgatókat, jelenleg a két intézmény, később az új egyetem mindenkori vezetői döntik el. A két főiskola közötti megállapodás részletesen tartalmazza a képzésekre vonatkozó elképzeléseinket a 2016–2017-es és a 2017–2018-as tanévre. További feladatunk lesz, hogy felmérjük, mire van igény egy adott városban vagy a régióban. Ennek egyik következménye, hogy jelenlegi oktatóinknak idővel hozzá kell szokniuk, hogy valószínűleg mindkét városban kell tanítaniuk.

 Felreppent a hír, hogy a szolnokiak tartanak az elbocsátásoktól. Jogos a félelem?

 – A félelem minden ehhez hasonló integrációra jellemző. Korábban a Kecskeméti Főiskola is integráció eredményeként jött létre három elődintézményből. Több évnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy adott intézmény két-három része ne csak jogilag, hanem szervesen is együttműködjön. A Kecskeméti Főiskola létrejötte és kezdeti működése sem volt vitáktól, problémáktól mentes. Megmaradt viszont minden képzésünk és képzési helyszínünk. A Szolnoki Főiskola jelenleg gazdasági problémákkal küzd, és hallgatói létszáma csökkent. Ezekkel a gondokkal foglalkoznunk kell, és meg kell ezekre találnunk a megoldást. Az a szándékunk, hogy a jelenlegi szolnoki képzési portfólió megmaradjon, sőt az igények szerint több szakkal bővüljön is.

 Szolnokon lesz kihelyezett kara az egyetemnek?

 – Pontosan. A stratégiai terv szerint Szolnokon létrejön július 1-jétől az egyetem Gazdálkodási Kara. Nem csak az oktatási struktúrát kell megvizsgálni, hanem az üzemeltetést, a szolgáltató funkciók, így a kollégium, a könyvár működésének költségeit is. S ezzel együtt javaslatot kell tenni az egyetem gazdálkodásának stabilizációjára.

 Korábban szó volt róla, hogy az egyetem Pallasz Athéné istennő nevét veszi föl. Ez is vitát gerjesztett. Elálltak ettől az elnevezéstől?

 – A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 1-es számú melléklete tartalmazza az intézmények nevét. Ebben valóban az szerepel, hogy az új intézmény neve Pallasz Athéné Egyetem. Főiskolánk szenátusa, s a hallgatók is névváltoztatási kérelmet fogalmaztak meg a fenntartó felé. Reméljük, rövid határidőn belül az elnevezés megváltoztatása megtörténhet. Amennyiben nem történik változtatás, akkor a törvény szerint, júliustól Pallasz Athéné neve szerepel az egyetem elnevezésében.

 A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány mennyiben járul hozzá a képzések finanszírozásához?

 – Ez az alapítvány elsősorban a kecskeméti gazdasági képzés létrehozására, annak a támogatására jött létre. Kecskeméten jelenleg műszaki, informatikai, agrár- és pedagógusképzési területen dolgozunk. Jelenleg nincs hallgató gazdasági képzési területen, de ebben is változás következik be rövid időn belül: szeptembertől beindul a gazdálkodási és menedzsment alapszak. Az alapítvány sok mindenben segíti intézményünket, többek között az oktatók finanszírozásában és a jövendőbeli hallgatók ösztöndíjában is. A gazdasági szakoknál az államilag finanszírozott ponthatár meglehetősen magas, a gazdálkodási és menedzsment alapszaknál ez most 448 pontot jelent. Így valószínűleg a hallgatók többségét a főiskolára is csak önköltséges formában tudjuk felvenni, ami félévente 220 ezer forint költséget jelent. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány a gazdálkodási és menedzsment alapszakra felvételt nyert és a felvételin legalább 350 pontot elért önköltséges hallgatók számára ösztöndíjat biztosít, melynek révén a hallgatók teljes egészében finanszírozhatják a tanulmányaikat. Ez még inkább vonzóvá teszi a hallgatók számára a képzést.

 

Medveczky Attila