vissza a főoldalra

 

 

 2016.09.02. 

Elsődleges célunk az áldozattá válás megelőzése

A regisztrált bűncselekmények száma évek óta csökken

A bűnmegelőzést szolgáló szolnoki prevenciós információs iroda nagyban fokozza a megelőzés hatékonyságát. Ezzel bővítve a preventív szolgáltatásokat és a lakossági kapcsolatokat. Milyen kéréssekkel fordulnak az iroda munkatársaihoz, a kábítószer-bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban felvették-e a kapcsolatot a helyi iskolákkal, mit tudnak tenni a polgárok, ha megtámadják őket? – ezekkel a kérdésekkel kerestük föl Fekete Miklós rendőr ezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjét.

 Két éves a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési osztálya prevenciós irodája. 2014-ben miért hozták létre ezt az irodát? A lakosság nem kellőképpen tájékozott a prevenciós intézkedésekkel kapcsolatban?

 –Pályázat keretében került sor az iroda kialakítására. Célszerűnek tartottuk, hogy az irodát ne rendőrségi objektumban alakítsuk ki, üzemeltessük, ahová többnyire, jó esetben az állampolgárok konkrétan ügyintézés kapcsán térnek be, vagy fegyverkiváltási engedély miatt, tanúkihallgatásra hívják be őket, rosszabb esetben gyanúsított kihallgatásra, máskor a bűncselekmény sértettje két meghallgatás. A megelőzési szándékot is tükrözi az, hogy már nem a megtörtént eseményekről kívántunk az állampolgárokkal találkozni, beszélgetni, hanem pont arról, hogy egyrészt megelőzési tanácsokat adjuk részükre, s ha igénylik, akkor természetesen a meglévő gondjaikkal kapcsolatban is megfelelő szakmai tanácsokat kapjanak.

 Főleg milyen kérdésekkel, kérésekkel fordultak a megyében élők munkatársaihoz?  

–Szolnok művelődési központjában található ez az iroda, így nem csak bűnmegelőzési tanácsokat kértek tőlünk. Egyesek aktuális városi rendezvények, programok felől érdeklődtek, hiszen, amikor beléptek az épületbe, akkor éppen a prevenciós iroda volt nyitva. Ilyen egyszerű, de nem rendőrségi témakörbe tartozó kérdésekben is tudtak a kollegák segíteni. Múlt hét szombaton, amikor én voltam ügyeletben, akkor egy úr az augusztus 20-ai ünnepségekkel kapcsolatban kívánt tájékozódni. Sikerült neki erről egy anyagot átadnom. Mások pedig irodák, vállalatok helye után érdeklődtek. A valódi szakmai jellegű kérdésekbe tartozik a vagyonvédelmi tanácsadás. A lakosokat az érdekelte, milyen technikai feltételeket, lehetőségeket tudnak használni akár gépjármű –riasztás, akár lakótelepi lakás, kertes ház vagyonvédelmi vonatkozásában. Kollegáim rendelkeznek olyan bemutató eszközökkel, amelyeket meg/be tudnak mutatni az érdeklődőknek. Így például a legegyszerűbb elektromos riasztóként működő ajtóéket, a számkombinációs riasztó berendezéseket. Mivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei szervezetével, őket is figyelmükbe tudjuk ajánlani az érdeklődő lakosoknak. Tehát kamarai témával foglakozó vállalkozásokat is ajánlanak munkatársaink. Előfordul, hogy az érdeklődő a családjában előforduló, szerinte esetleg bűncselekményt rejtő körülményről adott tájékoztatást, illetve kért tanácsot, hogy ebben az esetben mit lehet tenni. Ilyenkor többször büntetőeljárás megindítására került sor. A kollegák ismerik a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárást, és amennyiben ilyenre sor került, intézkedtek a megfelelő jogorvoslati eljárás megindításáról. Azzal is felkeresték irodánkat - anonim módon– , hogy egyik hozzátartozója kábítószert fogyaszt, és a kezelés iránt érdeklődött.

 Ha már a kábítószert említette, a prevencióval kapcsolatban együttműködnek a helyi iskolákkal? Hiszen egyre többször hallani, hogy az iskolák előtt drogokat, dezigner drogokat árulnak.

 Természetesen, hiszen több éves „Az iskola rendőre” programunk. Így mindegyik iskolának van egy saját rendőre, aki az adott oktatási intézménnyel folyamatos kapcsolatot tart. A program célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők –így a drogok árusításának– felderítése, megszüntetése. Az iskola rendőre folyamatos kapcsolatot tart az iskola dolgozóival, pedagógusaival. 2013 óta iskolai bűnmegelőzési tanácsadók tevékenykednek, együttműködési megállapodások alapján, oktatási intézményekben, akik az elmúlt években szinte az adott tantestület külsős tagjaivá váltak. Szolgálati idejük jelentős részét az iskolában töltik, tájékoztatásokat, előadásokat tartanak gyerekek és pedagógusok részére, és ennek egyik sarkalatos pontja a kábítószer-bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos információ átadás.

 Visszatérve a vagyonvédelemre, szükséges, hogy a szomszédokat, rokonokat megkérjük, hogy figyeljenek lakásunkra, ürítsék ki postaládánkat, ha hosszabb időre elutaznunk?

 –A vagyonvédelmi tanácsadásokba természetesen ez is beletartozik, és ezt nem csak a prevenciós irodába betérő állampolgár részére továbbítjuk, hanem számos alkalommal a sajtón keresztül adtunk ilyen irányú tájékoztatást, illetve létrehoztuk a prevenciosportal.hu internetes felületünket, ahová rendszeresen feltöltjük azokat az információkat, amelyekkel a lakosság felé fordulunk. Ebben szó esett a múlt héten arról, hogy a hosszabb időre üresen álló lakásoknál veszélyforrás a ki nem ürített postaláda. Azt is ki kell emelnem, hogy a rendőrség stratégiai partnere a polgárőrség, amely évekkel ezelőtt fölvállalta a Szomszédok Egymásért Mozgalom, a SZEM elindítását, megszervezését. Megyénk több településén sokan léptek be ebbe a mozgalomba, és többször az önkormányzatok anyagilag támogatják a polgárőrségnek ezt a programját. Az önkormányzatok főleg a mozgalomhoz tartozó táblák legyártását vállalták magukra, és ma már nem ritka, hogyha egy bűnelkövető helyszínfelderítés közben a házakon kihelyezett SZEM-mozgalom táblákkal találkozik, visszatartó hatást vált ki nála.

 Mit tudnak tenni a polgárok, ha az utcán megtámadják őket? Gondolok az áldozatvédelmi prevencióra.

 –Ez legtöbbször az adott esemény közvetlen konkrét körülményeitől függ. Fel kell mérni az áldozat és a tettes közti fizikai erőkülönbözetet. A büntetőjog alapvetően nem várja el a megfutamodást, de ettől függetlenül lehet jogosan ellenállni a jogtalan támadásnak. Sőt, ha a jogos védelmi helyzetről beszélünk, akkor a sérülés okozásának lehetősége is fennáll az elkövetővel szemben. Viszont mindig óvatosan kell ezt a kérdést kezelni. Főleg az erőfölényt, azt, hogy képes vagyok-e önvédelemre, azt alaposan fel tudom-e mérni. A körülmények bizonyos részében sokkal tanácsosabb a meghátrálás, tehát ne szenvedjen el a sértett fizikai bántalmazást. Lényeges, hogy ebben az esetben soron kívül értesítsék a rendőrséget, lehetőség szerint a körülményekről és az elkövetőről a legtöbb információt jegyezzenek meg, ezzel is segítve a támadó felkutatását.

 Két év alatt csökken-e a személy-és vagyon elleni bűncselekmények száma a megyében?

 –A regisztrált bűncselekmények száma évek óta csökkent. Ennek az eredménynek rendkívül sok az összetevője, s nem csak a prevenció, hanem a rendőrség felderítő munkája, a külső körülmények alakulása. Bízom benne, hogy a rendőrség ezen belül a bűnmegelőzési tevékenység is hozzájárult a bűncselekmények számának csökkenéséhez.

 

Medveczky Attila