vissza a főoldalra

 

 

 2016.09.02. 

Az emlékév kiemelt célkitűzése a fiatalok megszólítása

Tekintettel az 1956-os magyarországi események nemzetközi hatására, a forradalom alatt, és azt követően elmenekült magyar honfitársainkra, az Emlékbizottság határon túl és külföldön is szervez, illetve támogat rendezvényeket, elsősorban a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül- közölte Dr.Rétvári Bence államtitkár.

 A kormány a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt jelölte ki az évfordulós előkészületek lebonyolítására. Kik tartoznak bele ebbe a közalapítványba?

 –A Schmidt Mária professzorasszony által vezetett Közalapítvány célja a tudományos kutatás, valamint a közművelődési, oktatási és a kulturális javak védelmével kapcsolatos állami feladatok ellátása. Gondoskodik a magyar és közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a magyarországi viszonyokra. Elősegíti továbbá a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét és támogatja a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából még 2015 őszén Emlékbizottságot hoztak létre, melyet Balog Zoltán miniszter úr elnököl.

 Mennyien jelentkeztek eddig a közalapítvány pályázataira?

 –A beküldött pályázatok száma meghaladja az 1300-at, ennek közel fele, 633 pedig már nyertes pályázat.

 Ez az alapítvány tesz javaslatot az október 22. és november 4. közötti központi programokra is?

 –Az Emlékbizottság 2016 januárjától heti rendszerességgel folyamatos előkészületi munkálatok keretében a kormány illetékes szereplőivel folytatja a 2016. október 22. és 2016. november 4. közötti központi programok előkészítését.

 Az 1956-os Emlékbizottság hivatalos honlapja, a www.magyarforradalom1956.hu gazdag kínálatot nyújt az Emlékév programjaiból. Milyen eseményeket emelne ki ezek közül, és mi várható az Emlékév hátralévő részében?

 –A már megvalósult programok közül mindenképpen fontos kiemelni a Terror Háza Múzeumban nemrég megnyílt „Egy akaraton” című időszaki kiállítást, amelynek köszönhetően a legmodernebb, XXI. századi eszközök közvetítésével jelennek meg a forradalom különböző jelenetei. Tizenkét 360 fokos kisfilm – amelyből hat már megtekinthető– repíti vissza a látogatót a hatvan évvel ezelőtt történt eseményekhez. Azonban említhetjük például a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon júniusban nagy sikerrel bemutatott, „56 – Egy nép kiáltott” című táncjátékot, mely az 1956-os Emlékbizottság támogatásával országos turnéra is indul.

 Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy 1956 eseményeit, szellemiségét és erkölcsi üzenetét az újabb nemzedékekhez közel hozzák?  

–Az Emlékbizottság egy olyan korszerű és multimédiás tárlat előkészületeihez látott hozzá, amely különös tekintettel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire bemutatja az ’50-es évek magyar sportteljesítményeit, melyek egyedüli lehetőséget teremtettek a nemzeti érzés megélésére. A tárlat mintegy 2000 négyzetméteren és a legfiatalabb generációk számára is izgalmasan idézi meg a magyar sportélet egyik legsikeresebb időszakát.

 A Sziget Fesztiválon is „szerepet” kaptak az ’56-os események?

 –A VOLT és a Balaton Sound után a fesztiválozók a Szigeten is kaptak egy kis ízelítőt az 1956-os forradalomból és hősiességből. A hatvanadik évforduló alkalmából számos, az 1956-os forradalmat életre hívó program és látványelem készült. Példaként említhető az A38 Sátor melletti Hősök fala, amely mintegy 100 méter hosszan és 4,5 méter magasan helyezkedett el – rajta olyan ’56-os hősökről készült grafikákkal, mint Angyal István vagy éppen Mansfeld Péter. Az idei évben a már megszokott zászlósor mindkét oldalán legelöl és leghátul a forradalom szimbólumát, egy-egy nagy lyukas magyar nemzeti színű trikolórt helyeztek el, az ezeket tartó oszlopokon pedig magyar, angol, német, francia és olasz nyelvű táblákon volt olvasható a lyukas lobogó és a szabadságharc legfontosabb eseményeinek története.

 Tudtommal elkészül az imázsfilm is. Ezzel is közelebb tudják hozni 1956 szellemiségét a fiatalokhoz?

 –2016. augusztus 15-én Balog Zoltán miniszter úr, az 1956-os emlékbizottság elnökének jelenlétében mutatták be az ’56-os emlékév hivatalos dalát és imázsfilmjét. A filmben számos neves magyar színész, művész és sportoló tiszteleg az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt. A filmet mozikban és a televízióban is játszani fogják. Nem titok, hogy az egész emlékév egyik kiemelt célkitűzése a fiatalok megszólítása. Úgy gondolom, mind a hivatalos dallal, illetve az imázsfilmmel, valamint egyes újszerű programok megvalósításával mindez sikeres lehet.

 Igaz, hogy képregény is készül 1956-ról?

 Az Emlékbizottság megbízta a nemzetközi szinten is jegyzett és ünnepelt magyar képregény-rajzoló Futaki Attilát egy 1956-os tematikájú képregény megalkotásával. A forgatókönyv elkészültét követően a művész 2016 júniusában megkezdte a munkát, a várható publikációs időpont pedig szimbolikus: 2016. október 23.

 Iskolák számára is írtak ki pályázatokat? Budapesten kívül koncentrálnak a vidéki településekre is?

 –Az Emlékbizottság a magyar kulturális élet szereplői, az önkormányzatok, civil szervezetek, művészeti műhelyek, intézmények, iskolai közösségek, községek, kistérségek, állami háttérintézmények és tárcák bevonására is pályázatokat írt ki 2016 januárjában. A Mansfeld Péter pályázaton tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások létrehozatalára lehet pályázni. A Büszkeségpont pályázatra az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműveket, emlékhelyeket állítani kívánók jelentkezését várják. A Zsigmond Vilmos pályázat a 60 évvel ezelőtti történelmi események filmes feldolgozására jelentkezőknek szól, a Sinkovits Imre pályázatra pedig kulturális és tudományos programokat, eseményeket megvalósítani kívánók nyújthatják be pályaműveiket. A Romkocsma pályázatra a romkocsmákat ’56-ra emlékeztető dekorációval, rendezvényekkel, arculattal ellátni szándékozó üzemeltetők jelentkezhetnek. Az iskolák számára az Emlékbizottság oktatási programot készített elő, melynek keretében mintegy 5000 magyar pedagógus kap 2016 őszétől korszerű történettudományi és módszertani felkészítést az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből.

 Mit lehet tudni az úgynevezett „büszkeségpontokról”?

 –A Büszkeségpontok létrehozásánál a cél az, hogy az emlékév keretein belül olyan helyszíneket alkossunk, melyek az 1956-os forradalmat és szabadságharcot idézik fel, valamint emléket állítanak a hősöknek és az áldozatoknak egyaránt.

 A MOL, a BKK és a MÁV miként kapcsolódik be az Emlékévbe?

 –Az említett vállalatokkal az Emlékbizottság együttműködési megállapodásokat kötött annak érdekében, hogy a 2016 októberében kezdődő óriás médiakampányban minél több felület álljon rendelkezésre. Ezek között szerepel a MOL, a MÁV, a BKK, az OTP és az MTVA is.

 Az emlékév során minden magyar polgárt szeretnének megszólítani. Ez azt jelenti, hogy a határon túl és külföldön is szerveznek rendezvényeket?

 –Tekintettel az 1956-os magyarországi események nemzetközi hatására, a forradalom alatt, és azt követően elmenekült magyar honfitársainkra, az Emlékbizottság határon túl és külföldön is szervez, illetve támogat rendezvényeket, elsősorban a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül. A rendezvények legfőbb üzenete, hogy 1956 – a XX. század egyik legjelentősebb antikommunista forradalmának – harcosai hősök voltak, akik tudatosan fordultak szembe az évszázad két embertelen diktatúrájának egyikével. Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programsorozat szép gesztusa továbbá a köszönet és a hála kifejezése azon befogadó országok polgárai irányába is, akik egykor emigrálni kényszerült honfitársainknak nyújtottak segítséget, támogatást.

 A nemzetközi joggyakorlat szerint háborús és emberiesség elleni bűntettek miatt el kellett volna ítélni a háborús bűnösöket. Mi az oka, hogy ez a mai napig nem történt meg?

 –A rendszerváltozást követően „sikeresen” akadályozta meg az egykori állampárt, az MSZMP utódja, hogy a megtorlásokban érintettek, a megtorlásokban vezető szerepet játszó személyek valódi felelősségre vonása megtörténhessen. 2010 után az új Alaptörvény elfogadásával ez a helyzet jelentős mértékben változott. Az Alaptörvény U) cikke kimondja, hogy „az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jog uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak.” Az U) cikk beiktatásával létrejött a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, melynek feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzése. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága feltárja a kommunista diktatúra hatalmi működését, a kommunista hatalmat birtokló személyek és szervezetek szerepét, és tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint további dokumentumokban közzéteszi.

 Megtett-e mindent az ország azokért, akik az életüket kockáztatták, akik még ma is élnek, de akik közül sokan méltatlan körülmények között élnek?

 –Úgy gondolom, az Orbán-kormány ebben a kérdésben igyekezett ugyanúgy, mint az Alaptörvény esetében egyértelműbb helyzetet teremteni, valamint a korábbi, jogszabályokban rögzített juttatások emelésére is sort keríteni. A kommunista diktatúra idején tartós szabadságvesztésre ítéltek nyugdíj-kiegészítésére a kormány 2013-ban 2,5 milliárd, 2014-ben 3,5 milliárd forintos keretet biztosított. Az intézkedés 8616 embert érintett, saját jogon mintegy 3 ezren, özvegyként több mint ötezren kaphattak emelést. Ezt megelőzően 2008. november 1-jén növelték utoljára a kommunista diktatúra idején meghurcoltak juttatásait, a Gyurcsány-kormány utolsó éveiben, és a Bajnai-kabinet idején befagyasztották a nyugdíj-kiegészítéseket.

 Mi az, ami kiemeli ezt a forradalmat a forradalmak sorából? 1956 arra is emlékeztet, hogy a kivívott szabadságot minden nap meg kell védeni?

–1956 nélkül nem lehet megérteni a ’89-’90-es eseményeket és a XXI. századi Magyarországot sem. Az 1956-os forradalom volt az első olyan, a szovjet típusú totalitárius diktatúra elleni felkelés, melyről először értesülhettek komolyabban a vasfüggönytől nyugatra, de 1956 döbbentette rá az akkori nyugati vezetőket is arra, hogy a kommunizmus legyőzhető; hogy a keleti tömb nem képez egyetlen monolit tömböt; először mutatkozott meg komolyabban a szovjet elnyomó rendszer igazi arca.

 

Medveczky Attila