vissza a főoldalra

 

 

 2016.09.09. 

Folyamatosan emelkedik az egészségügyi dolgozók bére

A kiszámítható jövőkép az itthon tartás lehetőségét is erősíti

Idén kormányrendeletben szabályozott módon átlagosan 26,5 százalékos béremelést kapnak a szakdolgozók, a szakorvosok és a szakgyógyszerészek bére pedig 107 ezer forinttal nő –szögezte le Mészáros János, az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár, akit arról is kérdeztünk, hogy a többlépcsős béremeléssel elérhető, hogy vonzóbbá váljon az egészségügyi pálya, és kevesebb orvos vállaljon külföldön munkát.

 Miként történik meg szeptembertől az egészségügyi ágazatban a béremelés?

 – A reprezentatív szakszervezetekkel és a szakmai szervezetekkel folytatott hosszú, és gyötrelmes tárgyalás eredményeként június 8-án eljutottunk a konszenzusos megállapodásig. A kormányrendelet és annak melléklete megjelenésével most már jogszabályban is rögzített a bérfejlesztés ténye és annak mértéke. Így 2016. szeptember 1-jétől az orvosok és gyógyszerészek bére 107 ezer forinttal növekszik. A szakdolgozók vonatkozásában pedig átlagos 26,5%-os növekedéssel lehet számolni. 2017-ben ez az emelés az orvosok, gyógyszerészek, illetve a nem egészségügyi, de egyetemi végzettségűek esetében további 100 ezer forinttal növekszik. A szakdolgozók bére 2017 novemberétől további 12%-kal nő, majd 2018-ban és 2019-ben 8-8% lesz a béremelés mértéke. Ezzel az intézkedéssel az egészségügyi ágazatban 2012-ben indult bérfejlesztési folyamat a szakdolgozók vonatkozásában a bérek megduplázódását eredményezi 2019-re.

 A többlépcsős béremeléssel elérhető, hogy vonzóbbá váljon az egészségügyi pálya, illetve kevesebb orvos hagyja el Magyarországot?

 – Annak ellenére, hogy kormányzati támogatással emelkednek a bérek – 2016–2017-ben több mint 100 milliárdos bérfejlesztésről beszélhetünk –, tudjuk, hogy további lépéseket kell tennünk pályán való megtartó és itthon tartó erő növekedése érdekében. Emiatt nem csak bérjellegű, hanem az oktatásra, illetve a szakirányú képzésre vonatkozó intézkedések is szükségesek. Utalok a jelenleg is működő rezidenstámogatási programra, melyen belül különböző orvosszakmai területek – hiányszakmák, kiemelt szakterületek – ösztöndíjban részesülnek a rezidensek annak érdekében, hogy itthon maradásukat elő tudjuk segíteni. Ezt követi a szakorvosok bérrendezése. Folyamatosan monitorozzuk a jó hírnévhez való igazolás kikérését – ami a külföldi munkavállaláshoz az orvosok és szakdolgozók számára szükséges –, ezeknek a száma idén csökkenő tendenciát mutat.

 A fizetésemelésen és az elmondottakon kívül fontos a kiszámíthatóság is, hogy tudják az egészségügyben dolgozók, hogy évek múltán konkrétan milyen emelésre számíthatnak?

 – Nagyon lényeges, hogy több évre előre sikerült a béremelés mértékét meghatározni. Kiemelendő, hogy ezek a béremelési számok nem csupán most, hanem az elkövetkezendő években is az alapbérbe épülnek be. Tehát, ha az orvosoknak a szakma azon jellegzetességét vesszük figyelembe, hogy az alapbérhez az úgynevezett mozgó bérelemek – például készenléti, ügyeleti díj – is társulnak, akkor az további növekményt jelent a kollégák számára. Ugyanez igaz a szakdolgozókra vonatkoztatva is a 26,5%-os, 12%-os és kétszer 8%-os emelés kapcsán, ami esetükben is az alapbér növekményét jelenti. A bértáblában megjelenő különböző fokozatok, a differenciált és a magasabb képzettségi szintű munkaköri csoportok preferenciája minden bizonnyal mind-mind arra ösztönzi az egészségügyi dolgozókat, hogy szakmájukon belül tovább képezzék magukat annak érdekében is, hogy magasabb fizetési fokozatba kerüljenek.

 Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke lapunknak azt nyilatkozta: „annak ellenére, hogy a védőnők az alapellátás keretében egészségügyi és szakmai feladatokat közalkalmazottként látnak el, mégsem tartoznak az egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá. Ez azért probléma, mert jelentős, jelenleg 15-30 ezer forint a különbség az ugyanolyan végzettségű, és az egészségügyi ellátásban ugyanannyi időt eltöltött védőnők és a szakellátásban dolgozók bére között.” Ez valóban így van, s ha igen, akkor tárgyaltak-e ebben a kérdésben?

 – A Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével folyamatosan tárgyalunk, egyeztetünk, és ez a téma is sorra kerül. Amikor felvetődik a védőnők kérdése, nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy alapellátásról van szó, míg előzőleg a szakellátásról beszéltünk. Az előző évhez hasonlóan +10 milliárd forintot kapnak a háziorvosok, a házi gyermekorvosok. Ezenkívül idén 2 milliárd forintot az alapellátásban dolgozó fogorvosok, illetve szintén 2 milliárd forint jut a védőnőknek. Az elnök asszony által is kiemelt bérrendezési problémák miatt kormányrendeleti módosítást nyújtottunk be annak érdekében, hogy ez az összeg biztosított legyen a védőnők számára azoknál a védőnői szolgáltatóknál, akikhez nem direkt módon tudjuk eljuttatni ezt a bérnövekményt, hanem a szolgáltatói díj emelésével. Cél, hogy az az összeg, ami ebben a formában a szolgáltatóknál megjelenik, csak a védőnők béremelésére legyen fordítható.

 Tehát voltak olyan önkormányzatok, akik a szolgáltatói díj növekedését nem fordították a védőnők béremelésére?

 – A korábbi jogszabályi környezet nem megfelelő értelmezése kapcsán előfordulhatott, hogy az egyértelmű szakmapolitikai szándék ellenére a szolgáltatókhoz eljuttatott pluszforrást nem a célnak megfelelően használták fel, ezért volt szükség a kormányrendelet finomhangolására.

 A szocialisták szerint a mostani béremelés szükséges, de nem elégséges, és a fizikai dolgozókat, a karbantartókat is megilletné. Mi erről a véleménye?

 – Az egészségügyi tevékenység engedélyhez kötött. Amikor az említett munkaköri csoportokról beszélünk, akikről természetesen nem szabad megfeledkeznünk, tudni kell, hogy ők korábban sem tartoztak az egészségügyi bértábla hatálya alá, így az ő bérük és besorolásuk ugyanúgy piaci mechanizmusok alapján történik, ahogy az ágazaton kívül bárhol a gazdasági területen. Ettől függetlenül vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ez a munkaköri csoport is részesüljön majd – a gazdasági teherbíró képességeket figyelembe véve – esetleges bérrendezésben.

 Meghozták már azokat az intézkedéseket, hogy a bérfejlesztéshez szükséges pénz időben eljusson az intézményekhez?

 – Ahhoz, hogy a béremelésre jogosult dolgozók megkapják megemelt fizetésüket, és hogy azokhoz a közalkalmazottakhoz, akiknek az átsorolása kapcsán ezt az emelést októberi utalással eljuttassák, szükséges külön informatikai rendszer kifejlesztése, s ezt a feladatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár teljesítette. Az intézmények a regisztrációt követően, szeptember 9-éig igényelhetik a dolgozók után járó béremeléshez szükséges forrást annak érdekében, hogy október elején ez a megemelt összeg a kollégák számláján megjelenhessen.

 

Medveczky Attila